PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (52) Finansowanie zadań publicznych w Polsce | 9--37
Tytuł artykułu

Daniny publiczne jako źródło dochodów budżetowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Levies as a Source of Budget Incomes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat niniejszego opracowania wymaga szczególnego podejścia do problematyki funkcjonowania polskiego systemu podatkowego. Doktrynę podatkową Polski charakteryzują między innymi następujące zasady: koncentracji systemu podatkowego, zróżnicowania źródeł dochodów podatkowych, opodatkowania dochodów, progresji opodatkowania dochodów oraz harmonizacji systemu podatkowego z prawem Unii Europejskej.(fragment tekstu)
EN
The article aims to analyse and assess the amount, stability and importance of Poland's most important tax revenues. It also attempts to define the main factors which determine their levels. The first section presents characteristic elements of public levies in accordance with the relevant Polish regulations. Next, the determinants of tax revenues and their types that have major influence on the budget incomes, are discussed. The final, empirical part of the study presents the level of tax revenues in Poland and the changes in their structure in 2000-2016.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
9--37
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Antonów D.M., Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, IUS" 2016, t. 63, nr 1.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Dom Organizatora TNOIK, Toruń 1995.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Dziemianowicz R., Przygodzka R., Baza podatkowa i jej wpływ na efektywność systemu podatkowego [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Felis P., Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce, "Studia BAS" 2010, nr 3(23), (Polityka budżetowa, red. G. Gołębiowski).
 • Felis P., Wpływ podatku od towarów i usług na sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Felis P., Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 1998.
 • Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty racjonalizacji systemu podatkowego [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Kańduła S., Opłata jako forma dochodów publicznych (zarys problematyki) [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985.
 • Korolewska M., Budżetowe uwarunkowania reformy systemu podatkowego [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Kuzińska H., Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA" 2016, t. 50, nr 1.
 • Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Leksykon budżetowy BAS, http://www.bas.sejm.gov.pl/leksykon.php.
 • Matysek G., Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 173 (Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek).
 • Mirek I., Podatek akcyzowy - niezbędne i możliwe korekty [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Modzelewski W.S., Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia?, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA" 2016, t. 50, nr 1.
 • Nowak T., Reforma podatku od towarów i usług czy powrót do podatku obrotowego? [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Olchowicz I., Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Vat w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Owsiak S., System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, OECONOMIA" 2016, t. 50, nr 1.
 • Russel P., Wybrane aspekty wpływu systemu fiskalnego w Polsce na proces formowania się kapitału [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Samojlik B., System podatkowy - kierunki ewolucji [w:] Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Sochacka-Krysiak H., Systemy finansów publicznych, Poltext, Warszawa 1992.
 • Szołno-Koguc J., Kontrowersje wokół opodatkowania dochodów indywidualnych [w:] Współczesne finanse. Stan i pespektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2016, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Walasik A., Dwie koncepcje zdolności podatkowej [w:] Współczesne finanse. Stan i pespektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Walasik A., Zasada zdolności płatniczej w aspekcie paradygmatu użyteczności dochodu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141 (Dylematy i wyzwania finansów publicznych).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, t.j. Dz.U. 1992, nr 6, poz. 27 ze zm.
 • Ustawa z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 286.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2015, poz. 613, ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.