PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 462--472
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Warianty tytułu
Social Corporate Responsibility in State-Owned Companies Controlled by the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zaawansowania procesów wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wobec tego typu podmiotów formułowane są oczekiwania przestrzegania wysokich standardów etycznych oraz transparentności działania, wynikające z ich istotnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy i środowisko. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper evaluates level of implementation of CRS in state-owned companies controlled by the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation. As hypothesized, the special role of publicly controlled enterprises and high expectations of adherence to ethical, transparency and other social standards derive from their significant social, economic and environmental impacts. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
462--472
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bałtowski, M., Kwiatkowski, G. (2014). Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi, Gospodarka Narodowa, 4, 5-26.
 • Christiansen, H. (2013). Balancing Commercial and Non-commercial Priorities of State-owned Enterprises, OECD Corporate Governance Working Paper nr 6, Paryż: OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k4dkhztkp9r-en, (25.05.2017).
 • Deloitte (2004). Mapa Wartości Przedsiębiorstwa.
 • Deloitte (2009). Deloitte Sustainable Enterprise Value Map. Condensed Version.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (2014). Dz. U.UE L 330.
 • European Commission (2014). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Working Document, 15-40.
 • European Sea Port Organization (2010). Code of Practice on Societal Integration of Ports, https://www.espo.be/media/espopublications/ESPOCodeofPracticeonSocietalIntegrationofPorts2010.pdf (19.05.2017).
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2016,11,9.html?pdf=1 (20.05.2017).
 • International Labour Organization (2016). Code of practice on safety and health in ports, Genewa: International Labour Office, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546257.pdf (18.05.2017).
 • International Organization for Standarization (2010). ISO 26000. Guidance on social responsibility, Genewa: ISO.
 • Komisja Europejska (2007). Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, KOM (2007) 575.
 • Komisja Europejska (2012). Niebieski wzrost - szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich, COM (2012) 494.
 • Komisja Europejska (2014). Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014-2020.
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2015). Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Polityka-morska-Rzeczypospolitej-Polskiej_uchw._Nr_33_RM_z_17_03_2015.pdf (20.05.2017).
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2016). Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa (2016). Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach Skarbu Państwa, https://www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/program-profesjonaliza/dobre-praktyki-2016/31580,Dobre-praktyki-w-zakresie-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-w-spolkach-z-udzi.html (10.05.2017).
 • Próchniak, J. (2016). Aspekty ekonomii społecznej w projektach infrastrukturalnych. W: Aktualny stan wiedzy na temat potencjału wdrożenia innowacji społecznych w procesie analizy i budowy efektywnego systemu infrastruktury. Materiał niepublikowany. Gdańsk: MISKK.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. (poz. 10) w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.
 • Tuan, M.T. (2008). Measuring and/or Estimating Social Value Creation, Insights Into Eight Integrated Cost Approaches, Final Paper.
 • UNCTAD (2016). Review of Maritime Transport 2016, Nowy Jork - Genewa: United Nations Publications, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf (12.05.2017).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591.
 • https://www.chlodniagryf.pl (22.05.2017).
 • https://www.cto.gda.pl (22.05.2017).
 • https://www.mgm.gov.pl (15.05.2017).
 • https://www.msp.gov.pl (15.05.2017).
 • https://www.portgdansk.pl (23.05.2017).
 • https://www.port.gdynia.pl (24.05.2017).
 • https://www.port.szczecin.pl (24.05.2017).
 • https://www.pbw.com.pl (23.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494484

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.