PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania | 247--255
Tytuł artykułu

Bariery i perspektywy rozwoju małych i średnich usługodawców logistycznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach wysoko rozwiniętych stosunkowo dawno dostrzeżono, iż małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w gospodarce. Od lat również w Polsce nie poddaje się w wątpliwość znaczącego wkładu tych podmiotów w stymulowanie gospodarki oraz obniżanie stopy bezrobocia. Dostrzega się również ich innowacyjność, umiejętność szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu, elastyczność, kreatywność oraz potencjał działania w niszach rynkowych. Z drugiej strony wspomniane przedsiębiorstwa stosunkowo często napotykają wiele barier: ekonomicznych, prawnych, czy też finansowych, które niejednokrotnie w zasadniczy' sposób utrudniają im rozwijanie własnego potencjału lub stają się główną przyczyną ich upadłości. Te wyjątkowe cechy sprawiają iż małe i średnie przedsiębiorstwa są przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków, jak i teoretyków, którzy od lat opisują ich rynkową działalność w różnym kontekście. Rozwój rynku usług logistycznych jest uwarunkowany wieloma czynnikami, jednak wydaje się, iż jedną z głównych przesłanek tego rozwoju jest docenienie przez uczestników rynku zalet outsourcingu. W dobie wszechobecnej konkurencji, przedsiębiorstwa, dążąc do obniżania kosztów, coraz częściej podejmują bowiem decyzję o skoncentrowaniu się na swoich kluczowych umiejętnościach, co prowadzi do zwiększania liczby usługodawców, w tym również tych z grona małych i średnich przedsiębiorstw. Te ostatnie w istotny sposób przyczyniają się do zapewnienia dostępności towarów, będąc realizatorem mniej lub bardziej złożonych usług logistycznych, świadczonych zarówno samodzielnie, jak i w kooperacji z liderami rynku usług logistycznych. W konsekwencji, w kontekście przedstawionych okoliczności związanych z funkcjonowaniem mniejszych usługodawców logistycznych na rynku TSL, celem niniejszego rozdziału jest identyfikacja podstawowych barier, jakie napotykają mali i średni usługodawcy logistyczni w trakcie realizacji obsługi logistycznej, jak również wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dembińska-Cyran I. (2004), 4PL - nowa generacja operatora logistycznego, "Logistyka", nr 4.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., red. (2009), Logistyka, ILiM, Poznań.
 • Matejun M. (2007), Analiza zewnętrznych, prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MSP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria Organizacja i Zarządzanie", nr 1018, z. 45.
 • Mee J. (2002), First there were "three", now there are four, "Logistics Solutions", nr 30.
 • Ocieka B. (2014), Dekarbonizacja jako wyzwanie środowiskowe w zarządzaniu procesami logistycznymi, "Logistyka", nr 5.
 • Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych. Dz. U. 2012, nr 0, poz. 1468.
 • Rusak A. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa logistyczne, "Zeszyty Naukowe", nr 7, Wyższa Szkoła Celna, Warszawa.
 • Sawicka J. (2000), Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Soinio J., Tanskanen K., Finne M. (2012), How Logistics-seivice Providers Can Develop Value-added Services for SMEs: A Dyadic Perspective, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 23, Iss. 1.
 • Solakivi T., Tyli J., Engblom J., Ojala L. (2011), Logistics Outsourcing and Company Performance of SMEs Evidence from 223 Firms Operating in Finland, "Strategic Outsourcing: An International Journal", Vol. 4, No. 2.
 • Zowada K. (2011), Sektor MSP na tynku usług logistycznych, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Część I. Zarządzanie przedsiębiorstwami, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Zowada K. (2015), Obsługa logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w działalności usługodawców logistycznych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole.
 • [www1] http://www.egospodarka.pl/l2863l,PKPP-Lewiatan-Czarna-Lista-Barier-2015, 3,39,l.html (data dostępu: 07.05.2017).
 • [www2] http://www.psd-system.pl/index.php/pl/ (data dostępu: 12.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.