PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania | 270--283
Tytuł artykułu

Synkretyzm renty ekonomicznej - perspektywa ekosystemów biznesu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozdziału jest omówienie cech renty ekonomicznej ze względu na tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej w ekosystemach biznesu. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą jest metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. Rozdział składa się z dwóch głównych części. W pierwszej dokonano przeglądu pojawiających się w literaturze podejść do osiągania przewagi konkurencyjnej ze względu na charakter poszukiwanej renty ekonomicznej. Drugą część poświęcono ekosystemom biznesu oraz omówieniu pochodzenia renty ekonomicznej w ekosystemach biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem renty synkretycznej właściwej dla jednoczesnego konkurowania i kooperacji. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski z prowadzonych rozważań oraz określono kierunki dalszych badań. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adner R. (2012), The Wicie Lens: A New Strategy for Innovation, Penguin, New York.
 • Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17.
 • Blaug M. (1997), Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bowman E. (1974), Epistemology. Corporate Strategy, and Academe, "Sloan Management Review", Vol. 15.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2013), Network Strategies Logic, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 4(64), t. 2.
 • Czakon W., red. (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dyer J.H., Sing H. (1998), The Relational View: Corporate Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23(4).
 • Grant R.M. (2005), Contemporary Strategy Analysis, Wiley, New York.
 • Iansiti M., Levien R. (2004), The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston.
 • Klimas P. (2015), Relacje społeczne pracowników kreatywnych jako strategiczny zasób organizacji, "Prace Naukowe WWSZiP", nr 32(2).
 • Kulawik J., Wieliczko B. (2012), Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
 • Lado A., Boyd N.G., Hanlon S.C. (1997), Competition, Cooperation and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model, "Academy of Management Review", Vol. 22(1).
 • Lavie D. (2006), The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource Based View, "Academy of Management Review", Vol. 31, No. 3.
 • Li J.F., Gamsey E. (2014), Policy-driven Ecosystems for New Vaccine Development, "Technovation", No. 34.
 • Lipman S. A., Rumelt R.P. (2003), The Payment Perspective: Micro-foundations of Resource Analysis, "Strategic Management Journal", Vol. 24.
 • Malara Z., Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na tynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mars M.M., Bronstein J.L., Lusch R.F. (2012), The Value of a Metaphor: Organizations and eco-systems, "Organizational Dynamics", No. 41.
 • Moore J.F. (1996), The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Business, New York.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Pathak S., Pokharel M.P., Mahadevan S. (2013), Hyper-competition, Collusion, Free Riding or Coopetition: Basins of Attraction when Firms Simultaneously Compete and Cooperate, "Nonlinear Dynamics, Psychology, And Life Sciences", Vol. 17(1).
 • Peltoniemi M., Vuori E. (2004), Business Ecosystem as the New Approach to Complex Adaptive Business Environments, Frontiers of E-Business Research, Tampere, Finland.
 • Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York.
 • Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Rokita J. (2010), Ekologiczny nurt zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Schoemaker P.J.H. (1990), Strategy, Complexity and Economic Rent, "Management Science", Vol. 36.
 • Spender J.C., Grant R.M. (1996), Knowledge and the Firm: Overview, "Strategic Management Journal", Vol. 17.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2014), Koewolucja i koopetycja. Podążając za kontekstem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 372.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015), Strategicznie o ekosystemie biznesu, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania", nr 32(2).
 • Stańczyk S. (2015), Tożsamość ekosystemów biznesu - zarys koncepcji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Sysko-Romańczuk S., Kruszyńska A. (2010), Koopetycja, "Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", nr 1(2).
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Ekonomista", nr 2.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamie Capabilities and Strategie Management, "Strategie Management Journal", Vol. 18.
 • Varian H.R. (2002), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wernerfelt B. (1984), A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", No. 5.
 • Williams A.D., Tapscott D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Wright M. (2014), Academic Entrepreneurship Technology Transfer and Society: Where Next? "Journal of Technology Transfer", No. 39.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 363.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 • [www1] http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/connected-living/biznes-na-platformie. html (data dostępu: 2.05.2017).
 • [www2] https://www.innocentive.com/ (data dostępu: 9.05.2017).
 • [www3] https://www.mbank.pl (data dostęp: 9.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.