PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 2, cz. 3 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia | 41--56
Tytuł artykułu

Strategia jako narzędzie zarządzania obszarem przygranicznym na przykładzie wybranych gmin pogranicza zachodniego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategy as a Tool for Managing the Border Area on the Example of Selected Western Borderland Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów zarządzania w wymiarze lokalnym jako ważnego czynnika kształtującego rozwój obszarów przygranicznych. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań prowadzonych na zachodnim pograniczu Polski. Badaniami objęto 8 gmin województwa lubuskiego, dla których granica zachodnia jest jednocześnie granicą państwa. W opracowaniu korzystano z metody desk research. Wykorzystano przede wszystkim dokumenty o charakterze strategicznym opracowane przez badane samorządy oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców badanych gmin. Badania przeprowadzono w latach 2014-2015. W sumie uzyskano 784 wypełnionych kwestionariuszy ankiety. W prezentowanym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań.(fragment tekstu)
EN
Peripheral regions, and especially border regions, play an increasingly important role in the development of individual countries. For decades, they were considered as areas which inevitably had to be marginalized. Very often they were deliberately not developed due to their location far from decision-making centers, thin population, and the restrictive character of the border. In the uniting Europe, where inner borders ceased to be divisive, the border regions deserve a special interest and support. One of the most interesting border regions in Europe is the Polish-German borderland. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Brol R. (2006), Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] D. Strahl (red.). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Goodball B. (2007), The dictionary of human geography, Penguin, London 1987, za: T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" , nr 1 (27).
 • Grosse T. G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne", 8(27).
 • Henning R. (1995), Chancen und Barrieren deutsch-polnischer Zusammenarbeit in der Grenzregion, Dokumentation der Konferenz: Grenze und Grenzbewohner, Nachbarn und Fremde, Alte Heimat - Neue Heimat, Abschied und Ankunft, Guben/Gubin1994, TRANSODRA 10/11, April 1995, Deutsch- Polnische Gesellschaft Brandemburg.
 • Kornelik S. (2004), Rozwój regionalny - nowe tendencje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1016, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Makulska D. (2012), Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, Warszawa.
 • Malkowski A. (2011), Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter and W. Michalczyk, Problemy regionalizacji i globalizacji, Wrocław, Wydawnictwo UE.
 • Malkowski A. Malkowska A. (2011), Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development".
 • Markiewicz W. (1996), Przeobrażenia społeczne na Ziemiach Zachodnich, [w:] Labuda G. (red.): Ziemie Zachodnie w Granicach Macierzy, drogi integracji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Mazur R. (2009), Jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wyższe jako źródło innowacji w przedsiębiorstwach, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Oeconomica.
 • Nowaczyk P. (2015), Małe porty morskie w strategiach rozwoju gmin nadmorskich, [w]: Strategie jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", Tom XVI, Zeszyt 4, Część 1, Stopczyński B., Turniak M. (red.), Łódź.
 • Olechnicka A. (2004), Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Parysek J.J. (2008), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Trosiak C. (1999), Procesy kształtujące pogranicze polsko-niemieckie po II wojnie światowej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.