PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 2, cz. 3 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia | 77--94
Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem miast średniej wielkości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Medium-sized Cities Development Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wyeksponowanie aspektu zarządzania terenami zieleni miejskiej jako istotnego elementu wpływającego na jakość życia mieszkańców, a także dalszy rozwój miast średniej wielkości w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Cities compete over tourists and investors. Their rivalry is also focused on maintaining the amount of current residents. Whether or not they succeed depends among others upon the attractiveness of public spaces and the quality of services offered to the public. Efficient use of maintenance expenditure on the sufficiently large amounts of urban greenery has a positive effect on both development of medium-sized cities and the quality of life of their inhabitants. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Augustyn A. (2012), Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności UE na lata 2014-2020, "Problemy Rozwoju Miast", Nr 2.
 • Bożętka B. (2008), Systemy zieleni miejskiej w Polsce - ewolucja i problemy kształtowania, "Problemy Ekologii Krajobrazu", t. XXII.
 • Chruściel T. J. (2016), Zarządzanie zielenią publiczną w Szczecinku, [w:] Tereny zieleni w mieście i ich uwarunkowania, Wydawnictwo EKO-CHART, Katowice.
 • Chruściel T.J., Wyszomirski A. (2015), Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle kryzysu gospodarczego, [w:] I. Kłóska (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
 • Dąbrowska-Milewska G. (2010), Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych - wybrane zagadnienia, "Architecturae et Artibus", Nr. 1/2010.
 • Dudek-Mańkowska S. (2011), Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa szkoła Promocji, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Glińska E. (2010), Wizerunek miasta wśród jego mieszkańców a subiektywna jakość życia - koncepcja badań [w:] A. Noworól (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, t. II, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Godzina P. (2015), Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta, "Prace Geograficzne", z. 141.
 • Hulicka A. (2015), Miasto zielone - miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City, "Prace Geograficzne", z. 141.
 • Jankowski K., Sosnowski J., Wiśniewska-Kadżajan B. i In. (2013), Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej, "Administracja i Zarządzanie", Nr 98/2013.
 • Januchta-Szostak A. (2012), Atrybuty dobrej przestrzeni publicznej w świetle badań jakości życia i percepcji przestrzeni miejskiej, [w:] M. Kosmala (red.), Zieleń a klimat społeczny miasta, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń.
 • Kamosiński S. (2012), Marketing terytorialny małych miast i wsi, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania", t. 2/2012.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2000), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Lamcha L., May J. (2010), Problemy rewitalizacji w dużych miastach województwa łódzkiego (powyżej 25 000 mieszkańców), "Problemy Rozwoju Miast", Nr 3.
 • Mączyńska E. (2013), Inwestowanie a estetyka, [w:] M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Mierzejewska L. (2015), Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, "Problemy Rozwoju Miast", z. III/2015.
 • Noworól A. (2010), Zarządzanie terytorialne jako dziedzina zarządzania publicznego [w:] T. Wawak (red.) Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ogrodnik K. (2015), Idea miasta zwartego - definicja, główne założenia, aktualne praktyki, "ARCHITECTURAE et ARTIBUS", 4/2015.
 • Parteka T. (2013), Znikające miasta symptomem nowej urbanizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa.
 • Przesmycka E. (2005), Rewitalizacja przyrodnicza miast - kontynuacja czy dyskontynuacja, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN.
 • Runge A. (2012), Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, "Prace geograficzne", zeszyt 129.
 • Sierak J. (2013), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Sobol A. (2014), Rewitalizacja miast w kolorach zieleni, "Studia Ekonomiczne", vol. 187.
 • Strzelecki Z. (2013), Regionalne konsekwencje spadku liczby mieszkańców miast, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Sutkowska E. (2006), Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN.
 • Szczech-Pietkiewicz E. (2016), Własność prywatna versus własność publiczna w przestrzeni miejskiej, "Studia Ekonomiczne", Nr 260/2016.
 • Szewczuk A. (2000), Gospodarka finansowa gmin - słabe i mocne strony, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Szukalski S.M. (2011), Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 18/32.
 • Śmiechowicz J. (2011), Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 • Zalewski A. (2013), Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Ziobrowski Z. (2013), Zarządzanie rozwojem miast kurczących się - refleksje i wnioski [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Żbikowski J. (2012), Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju regionalnego, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania", t. 1/2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.