PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 2, cz. 3 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia | 95--107
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwojowy w kontekście zarządzania zintegrowanego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Heritage as a Development Factor in the Context of Integrated Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przede wszystkim analiza podejścia zintegrowanego w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jako przykład zostanie zaprezentowane dziedzictwo kulturowe (w ujęciu materialnym, ale także niematerialnym), które uważa się za niezwykle istotny czynnik rozwojowy, często nierozpoznany lub niewykorzystany w sposób mogący pozytywnie wpływać na rozwój zarówno JST, jak i samych obiektów stanowiących dziedzictwo. Artykuł wskazuje możliwości wykorzystania tego ważnego elementu w procesie tworzenia dokumentów strategicznych, gdzie jako jedną z możliwości wskazuje wielopłaszczyznową koopetycję pomiędzy zidentyfikowanymi interesariuszami i partnerami, w tym między różnymi JST, obiektami dziedzictwa i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem jednostki przy udziale kultury i dziedzictwa. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na obecność niematerialnej części dziedzictwa, która często jest pomijana jako trudna do zinterpretowania czy wykorzystania w celach promocyjnych albo rozwojowych. Jako odpowiedź na tak sformułowany postulat wskazane zostaną przykłady wykorzystania dziedzictwa niematerialnego na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej. (fragment tekstu)
EN
Cultural heritage plays an increasingly important role in the development of the city and the region. What is particularly important is the fact that this role is becoming more and more deliberate, changing the paradigm of protection and care of heritage in the management indicates that cross-sectoral cooperation is necessary and beneficial for both the management of cultural heritage, as well as for those involved in the contemporary process of protecting and promoting heritage. The aim of this paper is the analysis of integrated approach in management of cultural heritage. Cultural heritage will be presented as an example (in terms of material, but also non-material), which is considered to be an important factor for development, often unrecognized or unused in a way that positively affect the development of both local governments as well as the objects constituting heritage. The paper indicates the possible use of this important element in the process of creating strategic documents, where, as one of the it indicates multidimensional coopetition between the identified stakeholders and partners, including these the various local and regional public authorities, owner or users of heritage and other entities interested in the development unit with the participation of culture and heritage. It is important to draw attention to the presence of non-material part of the heritage that is often overlooked, as difficult to interpret or promotional use or development. As a response to this demand in the paper will identify opportunities to use intangible heritage for the development of a local and regional areas. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Forsberg H., Medway D., Warnaby G. (1999), Town Centre Management by Co-operation, Cities Vol. 16, Elsevier Science Ltd.
  • Gaweł Ł., Kocój E. (2015), Cultural Heritage. Management, identity and potential, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) (2013), Kultura a rozwój, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
  • Hausner J. (2015), Gospodarka stanie się kulturą, [w:] Pawłowski R., Bitwa o kulturę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494590

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.