PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (2) | 61--73
Tytuł artykułu

Opportunities and Threats for Hard Coal Mining in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Szanse i zagrożenia dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Górnictwo węgla kamiennego w ostatnich kilku latach jest w kryzysowej sytuacji, która bez podjęcia działań ratunkowych, mogła doprowadzić wiele jego podmiotów do bankructwa. Podjęte kroki, choć wciąż niewystraczające, ustabilizowały nieco sytuację. Jest jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Potrzebne są dalsze działania, których celem ma być budowa rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Aby zbudować strategię górnictwa węgla kamiennego na przeszłość potrzebna jest diagnoza stanu obecnego oraz identyfikacja uwarunkowań jego funkcjonowania. Służy temu przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstw górniczych - uwzgledniająca wewnętrzne warunki działalności oraz szans i zagrożeń, identyfikowanych jako obiektywnie występujące warunki w otoczeniu górnictwa. Pomiędzy słabymi i mocnymi stronami górnictwa istnieje względna równowaga, jednak największym problemem, który wymaga interwencji jest wysoki koszt produkcji. Podstawową przyczyną kryzysu oraz zagrożeniem dla przyszłego rozwoju jest sytuacja na rynku węgla, przede wszystkim światowym, ale również krajowym. Nadpodaż węgla i niskie jego ceny są powodem ponoszonych strat na bieżącej produkcji, co zagraża długoterminowej efektywności funkcjonowania. Szansę na pozytywne rozwiązanie stanowi fakt, że większościowym właścicielem podmiotów górnictwa jest Państwo, które reprezentuje postawę sprzyjającą, prowadząc działania interwencyjne i wprowadzając sektorowe rozwiązania prawne. Przesłanką dla takiej postawy jest przeświadczenie, że bezpieczeństwo energetyczne kraju może być wzmocnione poprzez wykorzystanie rodzimych zasobów. W długoterminowym rachunku zysków i strat, należy rozważać dalsze wsparcie dla sektora, w tym również ulgi podatkowe, bo ewentualna likwidacja sektora wiązałaby się z wysokimi stratami nie tylko w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, ale również przyniosłaby negatywne skutki społeczne, cywilizacyjne i ubytek dochodów dla budżetu państwa i budżetów lokalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the recent years, hard coal mining in Poland has been is in a deep crisis, which would have led to a number of bankruptcies if no countermeasures had been taken. The mentioned actions, though still insufficient, stabilized the situation. However, there is still a lot to do. Further steps, aimed at carrying out a radical reform of the hard coal mining and to build a profitable, efficient, and modern sector, are needed. In order to develop the strategy for the hard coal mining industry, a diagnosis of the present state and identification of the conditions in which it is functioning and will function in future is necessary. This can be done by analyzing the strengths and weaknesses of mining companies - taking into account internal conditions, as well as opportunities and threats - identified as objective, external conditions of the mining environment. There is a relative balance between the weak and strong sides of mining, but the biggest problem that needs to be solved is the high cost of production. The primary cause of the crisis, threatening the future development of the industry, is the situation in the world and domestic coal markets. The oversupply of coal and its low prices are the reasons for current production losses, menacing the viability of the industry. The fact that the majority owner of mining entities is the State (pursuing a favorable policy towards the industry, taking rescue actions, and introducing legal solutions for the sector) is a chance for a positive outcome. The rationale for such an attitude is the conviction that the energy security of Poland can be strengthened by the use of indigenous resources. In the long-term profit and loss account, further support for the sector, including tax reliefs, should be considered due to the fact that the potential liquidation of mining would not only result in high losses in the area of energy security, but would also bring negative social consequences, devastating effects on the mining region, and a loss of revenue for the state and local budgets. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
61--73
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Kraków
Bibliografia
 • [1] Act of 7 September 2007 on functioning of hard coal mining in 2008-2015 (Journal of Laws, 2007 No. 192, item 1379, as amended).
 • [2] Act of 22 January 2015 on amending the act on the functioning of hard coal mining sector in the years 2008-2015 and some other acts (Journal of Laws, 2015, item 143).
 • [3] Act of 22 December 2015 on amending the act on the functioning of hard coal mining sector (Journal of Laws, 2015, item 2300).
 • [4] Act of 11 February 2016 amending the Government Administration Branches Act and certain other acts (Journal of Laws, 2016, item 266).
 • [5] Act of 14 September 2016 on amending the act on the functioning of hard coal mining sector and some other acts (Journal o Laws, 2016, item 1592).
 • [6] Act of 30 November 2016 on amending the act on the functioning of hard coal mining sector and some other acts (Journal o Laws, 2016, item 1991).
 • [7] ARP. Industrial Development Agency - online: https://katowice.arp.pl/o-nas (access on 31.05.2017).
 • [8] ARP, 2015. The Industrial Development Agency, 2015. The Industrial Development Agency. Katowice Branch, data processed on the basis of the results of the survey of public statistics by the Minister of Economy "Coal mining", executed by ARP SA, Katowice Branch.
 • [9] Boycko M., Shleifer A., Vishny R.W., Theory of Privatisation, "The Economic Journal" 1996, 106(435), pp. 309-319.
 • [10] Clean Energy for All Europeans - unlocking Europe's growth potential. European Commission - Press release Brussels, 30 November 2016.
 • [11] Dubiński J., Turek M., Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce, "Wiadomości Górnicze" 2012, No. 11, pp. 625-633.
 • [12] EC. European Commission, EU climate action. European Commission [online] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl access on 23.06.2017.
 • [13] EC 2011. European Commission 2011. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. COM(2011) 112 final, European Commission, Brussels, 8.3.2011 [online] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112 _/com_com(2011)0112_pl.pdf access on 23.06.2017.
 • [14] Energy, transport and environment indicators. 2016 edition. European Union, Luxemburg.
 • [15] EP, 2013. European Parliament resolution of 14 March 2013 on the Energy roadmap 2050, a future with energy (2012/2103(INI)). OJ C 36, 29.1.2016, pp. 62-76 [online] http://eurlex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0088 access on 23.06.2017.
 • [16] Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (Strategic analysis of the enterprise), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • [17] IEA 2016. Coal. Medium Term Market Report. Market Analysis and Forecast to 2021. International Energy Agency, Paris 2016.
 • [18] Liu Z., The Comparative performance of Public and private Enterprises: The case of British Ports, "Journal of Transport Economics and Policy" 1995, 29(3), pp. 263-274.
 • [19] Lorenz U., Ozga-Blaschke U., The influence of changing market conditions on forecast prices of coal in international trade, "Przegląd Górniczy 2016, No. 5, ZG SITG Katowice, pp. 3-12.
 • [20] Ministry of Development, Program for the bituminous coal mining sector in Poland (draft), Warsaw, February 2017.
 • [21] Mokrzycki E., Ney R., Siemek J., Global reserves of energy fossil resources - conclusions for Poland, "Rynek Energii" 2008, No. 6 p. 3.
 • [22] Paszcza H., Górnictwo węgla kamiennego w liczbach. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 25.02.2016.
 • [23] PIG-PIB, The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2015. The Polish Geological Institute - National Research Institute. Warszawa 2016.
 • [24] Probierz K., Polish coal mining in 2015 - opportunities and threats, "Przegląd Górniczy" 2015, No. 4, pp. 22-37.
 • [25] PSE 2016. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. [online] http://www.pse.pl/index.php? modul=8&y=2015&m=12&id_rap=212 access on 20.06.2017.
 • [26] White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. /COM/2011/0144 final, European Commission, Brussels, 28.3.2011 [online] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52011DC0144&from=PL access on 23.06.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.