PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (52) Finansowanie zadań publicznych w Polsce | 79--100
Tytuł artykułu

Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012-2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources of Financing Educational Tasks of Polish Local Government Units in 2012-2016 With Particular Focus on the Cities With County Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja poziomu i struktury wydatków samorządowych na oświatę oraz analiza źródeł dochodów pozwalających na ich sfinansowanie. Zakres czasowy danych obejmuje lata 2012-2016. Ich analizę poprzedza krótkie omówienie uwarunkowań prawnych JST dotyczących organizacji i finansowania oświaty. Analiza bazuje na danych ze sprawozdań oraz informacji udostępnianych zgodnie z zasadą jawności finansów publicznych. Szczególną uwagę poświęcono finansowaniu oświaty w miastach na prawach powiatu (dalej: miasta n.p.p.), które realizują zadania gminne i powiatowe. Analizy dokonano porównawczo dla: wybranego miasta (Lublina), miast n.p.p. i ogółu jednostek samorządowych. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresach, zaś wnioski z ich analizy zawarto w podsumowaniu. Artykuł jest częścią cyklu publikacji pt. "Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji".(fragment tekstu)
EN
The article analyses public spending on education at the local level in Poland in the last 5 years. It begins with outlining the legal regulations and financial conditions of providing education by local government units. Next, the author compares budgetary and non-budgetary sources of financing education by local government, the cities with county rights, and the city Lublin. Special attention is given to the educational component of general subsidies from state budget as the main source of education funding in Poland. The article concludes that complicated system of financing education strongly determines local government units' decisions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
79--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Warszawa 2016.
 • Gnacik D., Zarządzanie finansami placówki oświatowej, Presscom, Wrocław 2017.
 • "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za lata szkolne 2012/2013-2015/2016", http://bip.lublin.eu.
 • Nucińska J., Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji - zarys problemu, "Progress In Economic Sciences" 2017, nr 4 (2017), doi: 10.14595/ PES/04/007.
 • Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S miasta Lublina za lata 2012-2016, http://bip.lublin.eu.
 • "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublina" w latach 2012-2016, http:// bip.lublin.eu.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2012-2016, http://www.mf.gov.pl.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1379, ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 446, ze zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1943, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 814, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 486, ze zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1453.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870, ze zm.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1927, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1053, ze zm.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2016, www.men.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, t.j. Dz.U. 2014, poz. 416, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.