PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania | 340--353
Tytuł artykułu

Etnografia w badaniu crowdsourcingu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Crowdsourcing jest pojęciem stosunkowo nowym, niemniej w ciągu ostatniej dekady obserwuje się proliferację opracowań na jego temat. Może to wynikać z jego potencjału m.in. w zakresie: doskonalenia procesów biznesowych, tworzenia otwartych innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej, dostępu do doświadczenia, informacji, umiejętności i pracy tłumu, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysowego, poszerzenia dotychczasowej działalności oraz oferty organizacji, kreowania wizerunku organizacji, usprawniania komunikacji z otoczeniem, optymalizacji kosztów działalności organizacji. Jednakże pomimo, że tematyka crowdsourcingu stanowi jeden z wyłaniających się obecnie, co więcej umacniających swoją pozycję, kierunków badań na gruncie nauk o zarządzaniu, to wciąż można dostrzec wiele zróżnicowanych ujęć, odzwierciedlających odmienną optykę badawczą, w szczególności w kontekście pomiaru. W rozdziale podjęto problematykę wykorzystania podejścia etnograficznego w procesie zdobywania wiedzy o crowdsourcingu. Celem opracowania jest charakterystyka etnografii i wskazanie kierunków jej zastosowania w badaniach nad crowdsourcingiem. Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono istotę crowdsourcingu w naukach o zarządzaniu. Druga część zawiera charakterystykę etnografii. Trzecia omawia możliwe kierunki zastosowania etnografii w badaniach nad crowdsourcingiem. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Aiuah A., Tucci C.L. (2012), Crowdsourcing as a Solution to Distant Search, "Academy of Management Review", No. 37(3).^6Afuah A., Tucci C.L. (2013), Value Capture and Crowdsourcing, "Academy of Management Review", No. 38(3).
 • Aitamurto T., Leiponen A., Tee R. (2011), The Promise of Idea Crowdsourcing: Benefits, Contexts, Limitations, "White Paper", No. 2(30).
 • Albors J., Ramos J.C., Hervas J.L. (2008), New Learning Network Paradigms: Communities of Objectives, Crowdsourcing, Wikis and Open Source, "International Journal of Information Management", Vol. 28, No. 3.
 • Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa.
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Balamurugan Ch., Shourya R.S. (2013), Human Computer Interaction Paradigm for Business Process Task Crowdsourcing, APCHI.
 • Barnes S.-A., Green A., de Hoyos M. (2015), Crowdsourcing and Work: Individual Factors and Circumstances Influencing Employability, "New Technology, Work and Employment", Vol. 30, No. 1.
 • Bauer R.M., Gegenhuber T. (2015), Crowdsourcing: Global Search and the Twisted Roles of Consumers and Producers, "Organization", No. 22.
 • Bayus B.L. (2010), Crowdsourcing and Individual Creativity Over Time: The Detrimental Effects of Past Success, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.366.4510&rep=repl&type=pd (data dostępu: 26.04.2017).
 • Blohm I., Riedl C., Leimeister J.M., Krcmar H. (2011), Idea Evaluation Mechanisms for Collective Intelligence in Open Innovation Communities: Do Traders Outperform Raters?, 32. International Conference on Information Systems.
 • Brabham D.C. (2008), Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases, Convergence, "The International Journal of Research into New Media Technologies", No. 14(1).
 • Brabham D.C. (2009), Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects, "Planning Theory", No. 8(3).
 • Brabham D.C. (2010), Moving the Crowd At Threadless: Motivations for Participation in a Crowdsourcing Application, "Information, Communication & Society", No. 13(8).
 • Brabham D.C. (2015), Crowdsourcing in the Public Sector, Georgetown University Press.
 • Callaghan C.W. (2014), Solving Ebola, HIV, Antibiotic Resistance and Other Challenges: The New Paradigm of Probabilistic Innovation, "American Journal of Health Sciences", No. 5(2).
 • Chandler D., Horton J.J. (2011), Labor Allocation in Paid Crowdsourcing: Experimental Evidence on Positioning, Nudges and Prices, Proceeding of Human Computation, Papers from the 2011 AAAI Workshop, San Francisco, California, USA.
 • Collm A., Schedler K. (2012), Managing Crowd Innovation in Public Administration, "International Public Management Review", No. 2(13).
 • Colombo G., Buganza T., Klanner I.M., Roiser S. (2013), Crowdsourcing Intermediaries and Problem Typologies: An Explorative Study, "International Journal of Innovation Management", No. 17(2).
 • Conley C., Tosti-Kharas J. (2014), Crowdsourcing Content Analysis for Managerial Research, Management Decision, Vol. 52, Iss. 4.
 • Cullina E., Conboy K., Morgan L. (2015), Measuring the Crowd - A Preliminary Taxonomy of Crowdsourcing Metrics, Proceedings of the 11th International Symposium on Open Collaboration.
 • De Vreede T., Nguyen C., deVreede G.-J., Boughzala I., Oh O., Reiter-Palmon R. (2013), A Theoretical Model of User Engagement in Crowdsourcing, Proceedings of the 19th International Conference on Collaboration and Technology, Vol. 8224.
 • Djelassi S., Decoopman I. (2013), Customers Participation in Product Development Through Crowdsourcing: Issues and Implications, "Industrial Marketing Management", No. 42(5).
 • Doan A., Ramakrishnan R., Halevy A.Y. (2011), Crowdsourcing Systems on the World-Wide Web, "Communications of the ACM", No. 54(4).
 • Dombek M. (2014), Crowdsourcing: The Case of Polish Facebook User-Translators, PhD Thesis, http://doras.dcu.ie7l9774/I/PhD_Thesis_M_Dombek_Final_Corrected_Version.pdf (data dostępu: 26.04.2017).
 • Erickson L.B., Trauth E.M., Petrick I. (2012), Getting Inside your Employee's Heads: Navigating Barriers to Internal-crowdsourcing for Product and Service Innovation, 33.
 • International Conference on Information System, Orlando.
 • Estelles Arolas E., González-Ladrón-De-Guevara F. (2012), Towards an Integrated Crowdsourcing Definition, "Journal of Information Science", No. 32(2).
 • Feller J., Finnegan P., Hayes J., O'Reilly P. (2012), Orchestrating Sustainable Crowdsourcing: A Characterisation of Solver Brokerages, "Journal of Strategic Information Systems", No. 21(3).
 • Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Franke N., Lettl C., Roiser S., Tuertscher P. (2013), Does God Play Dice? Randomness vs Deterministic Explanations of Idea Originality in Crowdsourcing, Proceedings of the 35th DRUID Celebration Conference.
 • Gassenheimer J., Siguaw J. Hunter G. (2013), Exploring Motivations and the Capacity for Business Crowdsourcing, "AMS Review", Vol. 3, No. 4.
 • Goncalves J., Hosio S., Ferreira D., Kostakos V. (2014), Game of Words: Tagging Places Through Crowdsourcing on Public Displays, Proceedings of the Conference on Designing Interactive Systems.
 • Grüner R.L., Power D., Bertolini L. (2013), Crowdsourced versus Traditional Market Research: An Ethnographic Exploration, Australia New Zealand Marketing Academy Conference, http://anzmac.info/conference (data dostępu: 26.04.2017).
 • Haider B. (2013), Crowdsourcing for Social Change in the Global South: Challenges and Possibilities, International conference for e-democracy and open government, Proceedings Krems, Donau-Universität Krems.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hine Ch. (2000), Virtual Ethnography, Sage Publications Ltd, London.
 • Hine Ch. (2005), Virtual Methods and the Sociology of "Cyber-Social-Scientific" Knowledge, "The Information Society: An International Journal", No. 21(4).
 • Hopkins R. (2011), What is Crowdsourcing?, [w:] S. Sloane (red.), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing: Advice from Leading Experts, Kogan Page Limited, Great Britain and United States.
 • Hosio S., Goncalves J., Kostakos V., Riekki J. (2015), Crowdsourcing Public Opinion Using Urban Pervasive Technologies: Lessons from Real-Life Experiments in Oulu, "Policy & Internet", No. 7(2).
 • Hossain M., Kauranen I. (2015), Crowdsourcing: A Systematic Literature Review, "Strategic Outsourcing: An International Journal", Vol. 8, No. 1.
 • Hosseini M., Phalp K., Taylor J., Ali R. (2014), The four Pillars of Crowdsourcing: A Reference Model, Proceedings of the International Conference on Research Challenges in Information Science, IEEE.
 • Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, "Wired Magazine", No. 14(6).
 • http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/123706/Chris Richter A4.pdi7sequence=2 (data dostępu: 26.04.2017).
 • Huang J., White R.W., Dumais S. (2011), No Clicks, No Problem: Using Cursor Movements to Understand and Improve Search, Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM.
 • Huberman B.A., Romero D., Wu, F. (2009), Crowdsourcing, Attention and Productivity, "Journal of Information Science", No. 35(6).
 • Hutter K., Hautz J., Füller J., Mueller J., Matzler K. (2011), Communitition: The Tension between Competition and Collaboration in Community-Based Design Contests, "Creativity and Innovation Management", No. 20(1).
 • Jackson C.B., 0sterlund C., Mugar G., Hassman K.D.V., Crowston K. (2015), Motivations for Sustained Participation in Crowdsourcing: Case Studies of Citizen Science on the Role of Talk, System Sciences (HICSS), 48th Hawaii International Conference.
 • Jayanti E. (2012), Open Sourced Organizational Learning: Implications and Challenges of Crowdsourcing for Human Resource Development (HRD) Practitioners, "Human Resource Development International", No. 15(3).
 • Jeppesen L.B., Lakhani K.R. (2010), Marginality and Problem-Solving Effectiveness in Broadcast Search, "Organization Science", Vol. 21, No. 5.
 • Joutsela M., Korhonen V. (2015), Capturing the User Mindset - Using the Online Research Community Method in Packaging Research, "Packaging Technology and Science", Vol. 28(4).
 • Kazai G., Kamps J., Milic-Frayling N. (2011), Worker Types and Personality Traits in Crowdsourcing Relevance Labels, Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management.
 • Kazman R., Chen H. (2009), The Metropolis Model a New Logic for Development of Crowdsourced Systems, "Communications of the ACM", No. 52(7).
 • Khazankin R., Psaier H., Schall D., Dustdar S. (2011), Qos-based Task Scheduling in Crowdsourcing Environments, "International Conference on Service-Oriented Computing", Vol. 7084.
 • Kleeman E, Voss G.G., Rieder K. (2008), Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcing, "Science Technology & Innovation Studies", No. 4(1).
 • Kosonen M., Gan C., Vanhala M., Blomqvist K. (2014), User Motivation and Knowledge Sharing in Idea Crowdsourcing, "International Journal of Innovation Management", No. 18(5).
 • Leimeister J.M., Huber M., Bretschneider U., Krcmar H. (2009), Leveraging Crowdsourcing: Activation-Supporting Components for IT-based Ideas Competition, "Journal of Management Information Systems", No. 26, http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2013/03/JML I45.pdf 138 (22-09) (data dostępu: 26.04.2017).
 • Majchrzak A., Malhotra A. (2013), Towards an Information Systems Perspective and Research Agenda on Crowdsourcing for Innovation, "Journal of Strategic Information Systems", No. 22(4).
 • Malone T.W., Laubacher R., Dellarocas C. (2010), The Collective Intelligence Genome, "MIT Sloan Management Review", No. 51(3), http://gaius.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/Collectivelntel.pdf (data dostępu: 26.04.2017).
 • Marjanovic S., Fry C., Chataway J. (2012). Crowdsourcing Based Business Models: In Search of Evidence for Innovation 2.0, "Science and Public Policy", No. 39(3).
 • Mason W., Suri S. (2011), Conducting Behavioral Research on Amazon's Mechanical Turk, "Behavior Research Methods", No. 44(1).
 • Morris R.R., Dontcheva M., Gerber E.M. (2012), Priming for Better Performance in Microtask Crowdsourcing Environments, "IEEE Internet Computing", No. 16(5).
 • Mortara L., Ford S.J., Jaeger M. (2013), Idea Competitions Under Scrutiny: Acquisition, Intelligence or Public Relations Mechanism? "Technological Forecasting and Social Change", No. 80(8).
 • Muhdi L., Daiber M., Friesike S., Boutellier R. (2011), The Crowdsourcing Process: An Intermediary Mediated Idea Generation Approach in the Early Phase of Innovation, "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management", No. 14(4).
 • Müller J., Alt F., Michelis D., Schmidt A. (2010), Requirements and Design Space for Interactive Public Displays, Proceedings of the International Conference on Multimedia (MM'10).
 • Munro R. (2012), Crowdsourcing and the Crisis-affected Community, "Inform Retrieval", Vol. 16, Iss. 2.
 • Nakatsu R.T., Grossman E.B., Iacovou C.L. (2014), A Taxonomy of Crowdsourcing Based on Task Complexity, "Journal of Information Science", No. 40(6).
 • O'Neill J., Martin D. (2013), Relationship-based Business Process Crowdsourcing?, Proceeding of IFIP Conference on Human-Computer Interaction.
 • Palacios M., Martinez A., Nisar A., Grijalvo M. (2015), Scaling Ventures Through Crowdsourcing: Setting the Research Agenda, 5th Global Innovation and Knowledge Academy.
 • Perera I., Perera P.A. (2014), Developments and Leanings of Crowdsourcing Industry: Implications of China and India, "Industrial and Commercial Training", Vol. 46, Iss. 2.
 • Poetz M.K., Schreier M. (2009), The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?, Proceedings of the DRUID Summer Conference.
 • Prpić J., Shukla P.P., Kietzmann J.H., McCarthy I .P. (2015), How to Work a Crowd: Developing Crowd Capital Through Crowdsourcing, "Business Horizons", Vol. 58, Iss. 1.
 • Radu R., Zingales N., Calandro E. (2015), Crowdsourcing Ideas as an Emerging Form of Multistakeholder Participation in Internet Governance, "Policy & Internet", Vol. 7, Iss. 3.
 • Rajala R., Westerlund M., Vuori M., Hares J.P. (2013), From Idea Crowdsourcing to Managing User Knowledge, "Technology Innovation Management Review", No. 3(12).
 • Richter Ch. (2016), Digital Collaborations and Entrepreneurship - The Role of Shareconomy and Crowdsourcing in the Era of Smart City, http://vvvvw.doria.fi/lritstream/liandle/10024/123706/Chris Richter A4.pdf?sequence=2 (data dostępu: 26.04.2017).
 • Rosen P.A. (2011), Crowdsourcing Lessons for Organizations, "Journal of Decision Systems", No. 20(3).
 • Rotman D., Preece J., Hammock J., Procita K., Hansen D., Parr C., Lewis D., Jacobs D. (2012), Dynamic Changes in Motivation in Collaborative Citizen-science Projects, Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, Seattle, Washington, USA.
 • Rouse A.C. (2010), A Preliminary Taxonomy of Crowdsourcing, 21st Australasian Conference on Information Systems, Brisbane, Australia.
 • Rudmark D., Arnestrand E., Avital M. (2012), Crowdpushing: The Flip Side of Crowdsourcing, EC1S 2012 Proceedings, http://aisel.aisnet.org/ecis2012/187 (data dostępu: 26.04.2017).
 • Salminen J. (2015), The Role of Collective Intelligence in Crowdsourcing Innovations, http://www.doria.fl/bitstream/handle/10024/117691/Salminen A4.pdf;sequence=2 (data dostępu: 26.04.2017).
 • Saxton G.D., Oh O., Kishore R. (2013), Rides of Crowdsourcing: Models, Issues, and Systems of Control, "Information Systems Management", No. 30(1).
 • Schlagwein D., Bjorn-Andersen N. (2014), Organizational Learning with Crowdsourcing: The Revelatory Case of LEGO, "Journal of the Association for Information Systems", Vol. 15, Iss. 11.
 • Schulze T., Seedoif S., Geiger D., Kaufmann N., Schader M. (2011), Exploring Task Properties in Crowdsourcing - An Empirical Study on Mechanical Turk, Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems, Helsinki, Finland.
 • Seltzer E., Mahmoudi D. (2013), Citizen Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing Challenges and Opportunities for Planning, "Journal of Planning Literature", No. 28(1).
 • Shao B., Shi L., Xu B., Liu L. (2012), Factors Affecting Participation of Solvers in Crowdsourcing: An Empirical Study from China, "Electronic Markets", No. 22(2).
 • Sievers J.A. (2015), Embracing Crowdsourcing A Strategy for State and Local Governments Approaching "Whole Community" Emergency Planning, "State and Local Government Review", No. 47.
 • Simula H., Vuori M. (2012), Benefits and Barriers of Crowdsourcing in B2B Firms: Generating Ideas with Internal and External Crowds, "International Journal of Innovation Management", No. 16(6).
 • Skaržauskaitė M. (2012), The Application of Crowd Sourcing in Educational Activities, "Social Technologies", No. 2.
 • Soliman W. (2014), A Contingency Model for Organizational Adoption of Mobile Crowdsourcing Brokerages - MCB, Discussion paper in the International Conference of Mobile Business, London.
 • Spiliotopoulou L., Charalabidis Y., Loukis E.N., Diamantopoulou V. (2014), A Framework for Advanced Social Media Exploitation in Government for Crowdsourcing, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 8, Iss. 4.
 • Stewart O., Huerta J.M., Sader M. (2009), Designing Crowdsourcing Community for the Enterprise, Proceedings of the ACM SIGKDD Workshop on Human Computation.
 • Stewart O., Lubensky D., Huerta J.M. (2010), Crowdsourcing Participation Inequality: A SCOUT Model for the Enterprise Domain, Proceedings of the ACM SIGKDD Workshop on Human Computation.
 • Sun Y., Wang N., Yin C.X., Che T. (2012), Investigating the Non-Linear Relationships in the Expectancy Theory: The Case of Crowdsourcing Marketplace, Proceedings AMCIS.
 • Sutherlin G. (2013), A Voice in the Crowd: Broader Implications for Crowdsourcing Translation During Crisis, "Journal of Information Science", No. 39(3).
 • Tapscott D., Williams A. (2007), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Warszawa.
 • Tokarchuk O., Cuel R., Zamarian M. (2012), Analyzing Crowd Labor and Designing Incentives for Humans in the Loop, "Internet Computing", No. 16(5).
 • Trompette P., Pélissier C., Chanal V. (2009), Les communautés d'innovation au cœur du marché: les plateformes collaboratives comme nouveaux intermédiaires de l'innovation, AISLF, sociologie de l'innovation Workshops, Vol. 6275.
 • Vukovic M., Bartolini C. (2010), Towards a Research Agenda for Enterprise Crowdsourcing, [w:] M. Tiziana, S. Bernhard (red.), Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, Springer, Berlin/Heidelberg.
 • Vukovic M., Lopez M., Laredo J. (2010), PeopleCloud for the Globally Integrated Enterprise, [w:] A. Dan, F. Gittler, F. Toumani (red.), Service-Oriented Computing, ICSOC/ServiceWave.
 • Whitla P. (2009), Crowdsourcing and its Application in Marketing Activities, "Contemporary Management Research", Vol. 5, No. 1.
 • Xu Y., Ribeiro-Soriano D.E., Gonzalez-Garcia J. (2015), Crowdsourcing, Innovation and Firm Performance, "Management Decision", Vol. 53, Iss. 6.
 • Yang J., Ackerman M.S., Adamic L.A. (2011), Virtual Gifts and Guanxi: Supporting Social Exchange in a Chinese Online Community, Proceeding of the ACM conference on Computer supported cooperative work, Hangzhou, China.
 • Zhao Y., Zhu Q. (2014), Evaluation on Crowdsourcing Research: Current Status and Future Direction, "ISF", Vol. 16, No. 3.
 • Zheng H., Li D., Hou W. (2011), Task Design, Motivation and Participation in Crowdsourcing Contests, "International Journal of Electronic Commerce", Vol. 15, No. 4.
 • Zou L., Jinlong Z., Wenxing L. (2015), Perceived Justice and Creativity in Crowdsourcing Communities: Empirical Evidence from China, "Social Science Information", No. 54(3).
 • Zuchowski O., Posegga O., Schlagwein D., Fischbach K. (2016), Internal Crowdsourcing: Conceptual Framework, Structured Review, and Research Agenda, "Journal of Information Technology", Vol. 31, Iss. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494704

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.