PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 131--147
Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Smart Specialisations and Innovative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w zmiennym otoczeniu, powinny charakteryzować się wysokim natężeniem innowacji oraz umiejętnością reagowania na potrzeby rynku z nowymi produktami i technologiami. Na działalność innowacyjną tych przedsiębiorstw mają wpływ zarówno uwarunkowania zewnętrzne związane z otoczeniem oraz uwarunkowania wewnętrzne stanowiące potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Rozwojowi innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach może sprzyjać rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw w oparciu o przemysły charakteryzujące się wysoką innowacyjnością, wzrost nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju działalności B+R przedsiębiorstw, transfer wiedzy, innowacji i technologii w ramach współpracy biznesu ze sferą nauki. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu inteligentnych specjalizacji regionu na stymulowanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsza część artykułu to studia literaturowe poświęcone istocie inteligentnych specjalizacji dla rozwoju regionu, druga część to analiza doświadczeń województwa świętokrzyskiego w zakresie możliwości poprawy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji. W opracowaniu wykorzystano badania ilościowe w postaci 314 wywiadów z przedsiębiorstwami przeprowadzonych techniką CATI zrealizowane w ramach projektu pt. "Trendy rozwoju innowacyjności w województwie świętokrzyskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises that operate in an ever-changing environment should be characterised by high levels of innovation and the ability to respond to market needs with new products and technologies. Innovative activities of these companies are influenced by both external determinants connected with the environment and internal determinants related to their own innovative potential. The development of innovations in small and medium-sized enterprises can be fostered by the development of regional smart specialisations through supporting the establishment of new enterprises based on highly innovative industries, increasing R&D expenditure in the corporate sector, facilitating the development of R&D in enterprises, as well as knowledge, innovation and technology transfer in the framework of business and science cooperation. The aim of the paper is to analyse and assess the impact of smart specialisations of the region on stimulating innovative activity of its small and medium-sized enterprises. The first part of the paper is a literature review devoted to the role of smart specialisations in the regional development, while the second part is an analysis of the experience of the Świętokrzyskie Voivodship with regard to the possibility of improving the innovativeness of its small and medium-sized enterprises through the development of smart specialisations. The paper is based on the quantitative research carried out in the form of 314 interviews with companies, conducted with the use of the CATI technique, within the project entitled "Trends in the Development of Innovativeness in the Świętokrzyskie Voivodeship" implemented in the framework of the Regional Operational Programme for the Świętokrzyskie Voivodship for the years 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Foray D., 2009, Understanding Smart Specialisation, w: Pontikakis D., Kyriakou D., van Bave R. (red.), The question of R&D Specialisation: Perspectives and policy implications, Institute for Perspective Technological Studies Joint Research Centre, Seville, s. 14- 26.
 • 2. Foray D., David P.A., Hall B., 2011, Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, Management of Technology and Entrepreneurship Institute, Working Paper, s. 3.
 • 3. Janasz W., Kozioł W., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • 4. Komisja Europejska, 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RSI3), http://ec.europa.eu/regional poiicу/sources/docgener/presenta/ smart specialisation/smart ris3 2012.pdf, dostęp z dnia 18.06.2017 r.
 • 5. Lisowska R., 2013, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 6. Lisowska R., 2017, Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 6, Część III, s. 453- 466.
 • 7. Marszałek J., Starzyńska D., 2013, Innowacyjność przedsiębiorstw Regionu Łódzkiego-wyniki badania ankietowego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XC, s. 65- 82.
 • 8. Nowakowska A., 2007, Regionalne strategie innowacji - polskie doświadczenia wdrażania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin, s. 203- 211.
 • 9. Nowakowska A., 2015, Budowanie inteligentnych specjalizacji - doświadczenia i dylematy polskich regionów, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVII, s. 325- 340.
 • 10. Oleksiuk A., 2015, Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, CeDeWu, Warszawa.
 • 11. Pilarska Cz., 2014, Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4, s. 59- 81.
 • 12. Rodriguez-Pose A., Wilkie C, 2015, Papers in Evolutionary Economic Geography no. 15.23, Institutions and the Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialization, Utrecht University, Section of Economic Geography.
 • 13. Rogut A., 2013, Smart Specialisation - Towards a New Generation of Regional Innovation Strategies, w: Stawasz E. (red.) New trends and Challenges in innovative entrepreneuship, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr. 277, s. 11-31.
 • 14. Santini C., Marinelli E., Boden M.,Cavicchi A., Haegeman K., 2016, Reducing the distance between thinkers and doers in the entrepreneurial discovery process: An exploratory study, Journal of Business Research, no. 69 (5), s. 1840-1844.
 • 15. Słodowa-Hełpa M., 2013, Inteligentne specjalizacje polskich regionów - nadzieje, dylematy i obawy, Europa Regionum nr. XVII, s. 53-72.
 • 16. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 2014, Odabsorbcji do rezultatów -jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, Strategia badań i innowacyjności (RSI3), Kielce.
 • 17. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 2015, Plan Wykonawczy Strategii badań i innowacyjności (RS13), Od absorbcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, Kielce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.