PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6 | 148--164
Tytuł artykułu

Zarządzanie produktami grupowych ubezpieczeń życiowych na przykładzie Generali Życie TU S.A

Warianty tytułu
The Management of Life Insurance Products : the Case of Generali Życie TU S.A.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka zarządzania produktami zakładu ubezpieczeń jest wyrazem jego strategii działania i modelu biznesowego. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz nasilającej się konkurencji rynkowej, produkty ubezpieczeniowe muszą być doskonalone, aby coraz lepiej zaspakajać potrzeby obecnych i potencjalnych klientów. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych. Celem opracowania jest identyfikacja zmian produktowych, jakie dokonały się w obrębie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez Generali Życie TU S.A. w latach 1999-2015. Uwagę skupiono zarówno na modyfikacji istniejących rozwiązań jak i na poszerzaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzanie nowych umów dodatkowych. Główna metoda badawcza to studia literatury oraz analiza materiałów źródłowych w formie ogólnych warunków ubezpieczeń badanego ubezpieczyciela. Z przeprowadzonego badania wynika, że wskutek wprowadzanych innowacji produktowych, grupowe ubezpieczenia na życie zapewniają dostęp do coraz szerszej ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz życia i zdrowia osób jemu najbliższych (współmałżonka/ konkubenta, dzieci, rodziców, teściów). Coraz pełniej zabezpieczają też sytuację finansową samego ubezpieczonego w sytuacji jego ciężkiego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy hospitalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The policy of managing life insurance products by an insurance company demonstrates its action strategy and business model. In the conditions of dynamic changes of the environment and the increase in market competition, insurance products have to be improved so as to still better and satisfy the needs of already existing and potential clients. It applies both to individual as well as group insurance. The aim of the study is to identify changes in group life insurance that have taken place in group life insurance of the insurance company Generali Życie TU S.A. in the years 1999-2015. The focus is on expanding insurance cover through introducing new additional agreements as well as qualitative changes in general terms and conditions of insurance. The main research method consists of literature studies and the analysis of source materials such as general terms and conditions of insurance. The research has shown that due to the introduction of product innovation, group life insurances provide access to a wider insurance cover for life and health of the insured and also life and health of his/her closest relations (spouse/cohabiting partner, children, parents, parents-in-law). They also make a wider cover for a financial situation of the insured himself in cases of serious illnesses, personal accident or hospitalization.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka
Bibliografia
 • 1. Bożek D., 2014, Grupowe ubezpieczenia na życie w kontekście niedozwolonych postanowień umownych, w: Ziemiak M.P. (red.), Ubezpieczenia na życie. Prawo i ekonomia, Tom I., Toruń, s. 121.
 • 2. Czublun P., J. Wasilewski, 2013, Grupówki a ubezpieczenia, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 11, s. 8- 9.
 • 3. Generali Życie TU S.A, 1999, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Funduszem inwestycyjnym wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ubezpieczenia z 1999 roku.
 • 4. Generali Życie TU S.A, 2002, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Funduszem inwestycyjnym wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ubezpieczenia z 2002 roku.
 • 5. Generali Życie TU S.A, 2003, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 1 z 2003 roku.
 • 6.Generali Życie TU S.A, 2004, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 2 z 2004 roku.
 • 7. Generali Życie TU S.A, 2007, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 3 z 2007 roku.
 • 8. Generali Życie TU S.A, 2008, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 4 z 2008 roku.
 • 9. Generali Życie TU S.A, 2010, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 5 z 2010 roku.
 • 10. Generali Życie TU S.A, 2012, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 6 z 2012 roku.
 • 11. Generali Życie TU S.A, 2015, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Nr 7 z 2015 roku.
 • 12. Hadyniak В., 2000, Marketing ubezpieczeniowym, w: Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom 1 - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 203.
 • 13.Kowalski M., 2013, Informacje dla pracowników, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 11, s. 11.
 • 14. Lizak P., 2015, Razem czy osobno, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 3, s. 12.
 • 15. Monkiewicz J., 2001, Produkty ubezpieczeniowe - istota, cechy, rodzaje, w: Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom 2 - produkty, Poltext, Warszawa, s. 29.
 • 16. Ranking ubezpieczeń na życie, http://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ ubezpieczenia-na-zycie/O.html, dostęp z dnia 01.08.2017 r.
 • 17. Stroiński E., 2003a, Ubezpieczenia na życie - teoria i praktyka, Poltext, Warszawa, s. 11.
 • 18. Stroiński E., 2003b, Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń, w: Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom 3 - przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa, s. 98.
 • 19. Wieczorek-Kosmala M., 2013, Obszary i kierunki rozwoju innowacji produktowych w ubezpieczeniach majątkowych, w: Michalski T. (red.), Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 231 - 246.
 • 20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, (Dz.U. 2015 poz. 1844).
 • 21. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity (Dz. U. z dnia 2.03.2017, poz. 459).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.