PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 555--575
Tytuł artykułu

Leisure Time and Income : Some Evidence from Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czas wolny a dochód : wybrane wyniki dla Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany w zakresie gospodarowania czasem są odbiciem współczesnych przemian społeczno gospodarczych. Wskaźniki sposobu wykorzystania czasu wolnego mogą być uznane za niekonwencjonalne mierniki jakości życia. Struktura budżetu czasu, obok struktury wydatków konsumpcyjnych, jest również uważana za pełnoprawny składnik dobrobytu indywidualnego i społecznego. Analiza budżetu czasu ludności jest zatem interesującym zagadnieniem wpisującym się w problematykę warunków życia rodzin w Polsce. Stanowi cenne źródło informacji na temat rozmiaru i sposobu wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę, obowiązki domowe, naukę, rekreację i odpoczynek.
Celem pracy jest analiza budżetu czasowego ludności polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem czasu wolnego, oraz ocena zmian zachodzących w zarządzaniu czasem wolnym w latach 2003/ 2004-2013. Autorzy starają się również ocenić zróżnicowanie czasu wolnego w zależności od poziomu dochodów osób pracujących. Analiza została przeprowadzona na podstawie reprezentacyjnego badania budżetu czasu ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.
W badanym okresie zidentyfikowano transformację w zakresie wykorzystania czasu wolnego - coraz popularniejsza stała się realizacja własnych zamiłowań (hobby), a także odejście od tradycyjnych mediów (TV, radio) na rzecz Internetu. Poziom dochodu w ograniczonym zakresie wpływa na sposób spędzania czasu, a obserwowana dynamika zmian nie wpływa na zmianę struktury rozdysponowania czasu wolnego w grupach kwintylowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in time management reflect contemporary socio-economic trends. Indicators of the use of leisure time may be considered as unconventional measures of the quality of life. The structure of time budget, in addition to the structure of consumer spending, is also considered to be a full-fledged component of individual and social well-being. The analysis of the time budget of the population is therefore an interesting issue related to the problems of the living conditions of families in Poland. It is also a valuable source of information on the amount and management of time for work, household duties, education, recreation and rest.
The paper is aimed at analysing the time budget of the Polish population, with particular emphasis on leisure time and evaluation of changes that occurred in leisure time management during the period 2003/2004-2013. The authors attempt to assess the diversification of time devoted to leisure depending on the level of income among working people. The analysis was carried out on the basis of the Time Use Survey conducted by the Central Statistical Office of Poland.
Transformation in leisure time management has been identified during the analysed period. Namely, the pursuing of one's hobbies and abandoning of traditional media (television, radio) in favour of the Internet are becoming increasingly popular. The income level has a limited impact on time management and the observed dynamics of changes do not influence any changes in leisure time use in quintile groups. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
555--575
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Becker, G. S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Blundell, R.; MaCurdy, T. (1999). Labor Supply: A Review Of Alternative Approaches. In: Ashenfelter, O.; Cards, D. (eds.). Handbook of Labor Economics 3A: 1559-1695. New York: Elsevier.
 • Bombol, M. (2008). Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa.
 • Bryant, W. K.; Zick, C. D. (2006). The Economic Organization of the Household. New York: Cambridge University Press.
 • Burlita, A. (2013). Czas jako aspekt zachowań konsumenckich. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 9(58): 76-87.
 • Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.
 • Central Statistical Office of Poland (2005). Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004. Warszawa: Central Statistical Office of Poland.
 • Central Statistical Office of Poland (2015). Budżet czasu ludności 2013. Część 1 (Time use survey 2013. Part 1). Informacje i opracowania statystyczne. Warsaw: Central Statistical Office of Poland.
 • Costa, D. L. (2000). The Wage and the Length of the Work Day: From the 1890s to 1991. Journal of Labor Economics 18(1): 156-181. Available at: http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ520/huffman/documents/ TheWageandtheLengthoftheWorkDay-Fromthe1890sto1991.pdf. Accessed 18 July 2016.
 • Cynarski, W. J. (2017). Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej. Kraków: Universitas.
 • Dumazedier, J. (1974). Leisure and the social system. In: Murphy, J.F. (ed.). Concepts of Leisure. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
 • Eurostat (2009). Harmonised European time use surveys. Eurostat Methodologies and Working Papers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-08-014-EN.pdf. Accessed 20 July 2016.
 • Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
 • Gronau, R. (1977). Leisure, Home Production and Work - The Theory of the Allocation of Time Revisited. Journal of Political Economy 85(6): 1099-1124.
 • Holtz-Eakin, D.; Joulfaian, D.; Rosen, H. S. (1993). The Carnegie Conjecture: Some Empirical Evidence. The Quarterly Journal of Economics 108(2): 413-435. Available at: http://piketty.pse.ens.fr/files/Holtz- Eakinetal1993.pdf. Accessed 18 June 2016.
 • Hu, J.; Mao, Y.; Zhang, J. (2015). The Impact of Non-labor Income Given Job Heterogeneity on Household Time Allocation: The Evidence from China. Frontiers of Economics in China 10(1): 113-36.
 • Kooreman, P.; Kapteyn, A. (1987). A Disaggregated Analysis of the Allocation of Time within the Household. Journal of Political Economy 95(2): 223-249.
 • Kot, S. M. (2000). Ekonometryczne modele dobrobytu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
 • Lipski, A. (2008). Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4(LXX): 205-223. Available at: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4991/1/13_Aleksander_Lipski_Czas wolny w czasie ycia_205- 223.pdf. Accessed 8 July 2016.
 • Makówka, M. (2006). Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 716(2006): 41-53.
 • Merz, J.; Rathjen, T. (2014). Time and Income Poverty: An Interdependent Multidimensional Poverty Approach With German Time Use Diary Data. Review of Income and Wealth 3(60): 450-479.
 • Niezgoda, A. (2014). Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym. In: Krakowiak, B.; Latosińska, J. (eds.). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z geografii turyzmu tom 5: 101-112. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Okoń, W. (1981). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Orłowska, M.; Błeszczyński, J. J. (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pięta, J. (2014). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: Wydawnictwo FREL.
 • Przecławski, K. (1993). Czas wolny. In: Pomykało, W. (ed.). Encyklopedia pedagogiczna: 75. Warszawa: Wydawnictwo Innowacja.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
 • Wałęga, A.; Wałęga, G. (2016). Dyfuzja nowych technologii a zmiany wyposażenia gospodarstw domowych. In: Łangowska-Szczęśniak, U.; Dudek, A. (eds.). Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej: 43-59. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Winiarski, R. (2011). Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego. In: Winiarski R. (ed.) Rekreacja i czas wolny: 13-28. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Łośgraf".
 • Zawadzka, A. (1976). Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.