PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 3 (159) | 53--71
Tytuł artykułu

Cutting of Woody Shrubs at Melioration Objects by a Multi-Rotor Mower With Trapezoidal Knives

Warianty tytułu
Wielotarczowa kosiarka z trapezowymi nożami do koszenia roślinności na rowach melioracyjnych
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem pracy było opracowanie technologii koszenia roślinności na glebach odłogowanych i obiektach melioracyjnych, a także zwiększenie efektywności pracy wielobębnowej kosiarki z nożami trapezowymi. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie praw mechaniki, natomiast doświadczenia z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz metod obliczeniowych. Określono między innymi zależności analityczne na kąt odchylenia noża od położenia radialnego, reakcję w przegubie (nóż-sworzeń) w zależności od parametrów geometryczno-kinematycznych. Opracowano metodykę wyznaczania podstawowych parametrów pracy nożowego zespołu tnącego. Sporządzono nomogram wyznaczania podstawowych wartości parametrów eksploatacyjnych oparty na teoretyczno-eksperymentalnych zależnościach. W pierwszym kwadracie monogramu są linie prędkości postępowej kosiarki, w drugim - linie kąta zaostrzenia tnących ostrzy, w trzecim linie prędkości kątowej bębna, w czwartym - linie kąta rozwarcia tnących ostrzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The object of the research is a technological process and technical means of cutting woody shrubs at melioration objects. The subject of the research consists of regularities and methods of execution of the process of cutting woody shrubs at melioration objects by a multirotor mower with trapezoidal knives. The aim of the research is to increase efficiency of cutting shrubs at melioration objects by applying a multi-rotor mower with trapezoidal knives. We have obtained analy tical dependences in order to determine the angle of diversion of a knife from the radial position during contact with the stem, and to calculate the reaction in the joint "knife-fixing bolt" depending on the parameters of a knife and rotor, and the distance from the centre of the knife fixing bolt to the point of contact of a knife and stem, which provides minimal impact load on the knife fixing bolt during cutting woody shrubs. We have also developed a mathematical model of the process of cutting shrubs by a multi-rotor mover with trapezoidal knives, and methods of determination of the main parameters and regimes of work of the mower cutting apparatus for cutting shrubs at melioration objects, which contain a monogram, based on the use of theoretical-experimental dependences.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences
 • University of Agriculture in Kraków
 • Belorussian Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Belarus
 • Belorussian Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Belarus
Bibliografia
 • Бохан, Н.И., Дмитриев, А.М, Нагорский, И.С. (1986). Планирование эксперимента в исследованиях по механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Горки, 79.
 • Кондратьев, В.Н. (2007). Особенности конструкций отечественных и зарубежных косилок для ухода за мелиоративными системами. Мелиорация переувлажнённых земель. №1, 31-39.
 • Корнилович, Р.А. (2007). Совершенствование режущего аппарата ротационной косилки. диссертация кандидата технических наук: 05.20.01. М, 156.
 • Мажугин, Е.И. (2010). Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов. Пособие. Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 333.
 • Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2011). Секторный нож роторной косилки. Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ междунар. Науч.- техн. конф., Брянск, 22-24 февраля 2011 г. / ФГОУ ВПО Брянск. гос. с-х. академия; редкол.: А.А. Тюрева [и др.]. - Брянск, 31-35.
 • Мартынов, В.М. (2009). Геометрия ножа ротационного режущего аппарата. Тракторы и сельхозмашины. №3, 34-36.
 • Мельников, С.В., Алешкин, В.Р., Рощин, П.М. (1976). Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л.: Колос, 168.
 • Новиков, Ю.Ф. (1957). Теория и расчет ротационного режущего аппарата с рубящими рабочими органами. Сельхозмашина. №8, 3-8.
 • Резник, Н.Е. (1975). Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. М.: Машиностроение, 311.
 • Титов, В. Н., Гуцанович, К.А. (2009). Определение характеристики древесно-кустарниковой растительности на каналах мелиоративных систем. Мелиорация. №1(61), 222-228.
 • Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2009). Нож роторной косилки: пат. 5809 Респ. Беларусь, МПК A 01D 34/01; заявитель Белорус. гос. с-х. академия. № u 20090403; заявл. 19. 05. 09; опубл. 30. 12. 09. Афіцыйны бюл. Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. № 6, 148.
 • Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2011). Обоснование геометрических параметров режущей кромки ножа роторной косилки, используемой на мелиоративных объектах. Вестник Национальной академии наук Беларуси. Серия агротехнические науки. № 3, 102-107.
 • Шаршунов, В.А. Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2012). Результаты экспериментальных исследований усовершенствованных ножей роторной косилки при срезании кустарниковой растительности. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 2, 147-153.
 • Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2013). Теоретический анализ влияния угла расхождения режущих кромок ножа роторной косилки на его параметры. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 1, 98-104.
 • Шаршунов, В.А. Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2013). Производственные испытания роторной косилки, оснащенной ножами с расходящимися режущими кромками. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 1, 114-119.
 • Фомин, В.И. (1963). Обоснование параметров косилочного режущего аппарата сегментно-дискового типа. Автореферат диссертации кандидата технических наук: 05.20.01. Ростов н/Д., 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.