PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 9 | nr 329 | 7--19
Tytuł artykułu

Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym - wybrane uwagi

Warianty tytułu
Pre-Packaged Administration - Selected Comments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przygotowana likwidacja jest nowym mechanizmem prawnym wprowadzonym do postępowania upadłościowego, którego założeniem jest istotne przyśpieszenie likwidacji majątku dłużnika, który staje się masą upadłości. Ciężar poszukiwania nabywcy przesunięty jest na okres poprzedzający ogłoszenie upadłości i działania te podejmuje sam dłużnik. Rolą sądu jest weryfikacja rzetelności i opłacalności tego trybu w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych. Autor podejmuje w tekście wybrane zagadnienia związane z wnioskiem dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży i stara się zidentyfikować potencjalne problemy w stosowaniu nowej regulacji w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
Pre-packaged administration is a newly introduced legal mechanism in insolvency proceedings, the aim of which is to substantially accelerate the liquidation of the debtor's assets, which becomes a bankruptcy estate. It is the debtor himself who is seeking a buyer before commencement of insolvency proceedings. The role of the court is to verify the reliability and cost-effectiveness of this mode in comparison with the liquidation carried out on a general basis. The author takes the text selected issues related to the application of the debtor for the approval of the terms of sale and seeks to identify potential problems in the application of the new regulations in practice. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Finch V. (2006), Pre-Packaged Administrations: Bargains in the Shadow of Insolvency or Shadowy Bargains, "Journal of Business Law" September, s. 568-588.
 • Guza L. (2014), Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa, s. 696-813.
 • Gurgul S. (2015), Prawo upadłościowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, komentarz do art. 56a PrUp,
 • Kruczalak-Jankowska J. (2016), Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa, s. 715-738.
 • McCormack G. (2012), National Report for England [w:] D. Faber, N. Vermunt, J. Kilborn, T. Richter (red.), Commencement of Insolvency Proceedings, Oxford International and Comparative Law Series, Oxford University Press, Oxford, s. 234-283.
 • Piłat W. (2015), Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 1, s. 16-22.
 • Pogonowski P., Witosz A.J. (2016), Upadłość spółki [w:] A. Kidyba (red.), Meritum prawa spółek, wyd. 5, Wplters Kluwer, Warszawa, s. 1312-1340.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz.U. 2015, poz. 233 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, tj. Dz.U.2016, poz. 297 z późn. zm.
 • Witosz A., Witosz A.J. (2016), Zasady prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, System Prawa Handlowego, t. 6, LegeArtis. Warszawa, s. 624-631.
 • Wyrok NSA z 18 lutego 2010 r., II FSK 1569/08.
 • Wyrok w sprawie Re Halliwells Llp & Ors (Rev 1) (2010) EWHC 2036 (Ch), 30 July.
 • Zimmerman P. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.