PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 4 | nr 4 | 9--22
Tytuł artykułu

Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stability of the Financial System and the Seciurity of the Polish System Deposit Guarantee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozytów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadzeniem tej działalności ryzyko. Przedstawiono strukturę depozytową polskiego sektora bankowego oraz wskaźnik oszczędności do PKB w wybranych krajach europejskich. Wskazano zadania i zakres działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także zaprezentowano polski system ochrony depozytów w świetle europejskich standardów. Dokonano oceny bezpieczeństwa środków powierzanych instytucjom rynku finansowego w Polsce oraz wskazano instytucje zabezpieczające deponowane środki. Wykazano, iż sprawnie działający rynek finansowy może być podstawą rozwoju i wzrostu gospodarczego, zaś efektywne funkcjonowanie organów nadzoru pozwala na zmniejszenie zagrożenia wynikającego z wykonywanej przez banki działalności. Prezentacji i porównania zgromadzonych danych dokonano za pomocą wykresów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the elaboration was to presentations tasks of the Banking Guarantee Fund and to present the scope of protection, principles and mode of implementation of guarantee and financing its activities. Activities of the Bank Guarantee Fund is highly significant for the economy, the banking system, banks and their customers. All banks are obligated to belong to the system, which increases the stability of the entire financial system. Depositors entrusting your money to financial institutions should take special care and control institutions, whether it is supervised by the Polish Financial Supervision Authority and whether their funds are covered by the scheme of deposits guarantee because it is a determinant of financial security. Done an assessment of the safety of funds entrusted to financial market institutions in Poland. Indicated institutions securing deposited funds. At a well-functioning financial market can be the basis a development and economic growth, and the effective functioning of supervisors reduces the risk of bank activity. The collected data is presented in graphs. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czajkowska A., 2016, Dylematy dla Polski związane z przystąpieniem do Unii Bankowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Dembska R., 2016, Bezpieczeństwo depozytów bankowych w polskim systemie bankowym, rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych, 2016, Departament Bankowości Komercyjnej Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z., 2007, Kredyty i gwarancje kredytowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z., 2005, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gospodarowicz M., 2013, System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gwarantowanie depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 13.03.2017].
 • Iwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W., Zawadzka Z., 2010, Bankowość - zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
 • Jajuga K., 2009, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kasprzak M., 2013, Regulacje nadzorcze sektora bankowego w Polsce, [w:] J. Świderska (red.), Współczesny system bankowy - ujęcie instytucjonalne, Difin S.A., Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A., 2007, System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt", nr 10.
 • Nadzór oparty na analizie ryzyka, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].
 • Niczyporuk P., Talecka A., 2010, Bankowość Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
 • Ostrowska D., 2013, System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Pastuł S., Sitek M., 2013, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego, "Studia i Materiały Uniwersytetu Jana Kochanowskiego", nr 1, Kielce.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2012, System finansowy w Polsce, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podręcznik inspekcji na miejscu, Baza depozytowa, 2007, Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej, Warszawa, www.bs.net.pl.
 • Polska - kraj najniższych oszczędności, www.bankier.pl [dostęp: 03.11.2017].
 • Pozostałe zasady gwarantowanie depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 03.11.2016].
 • Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2015, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl.
 • Skąd się bierze oprocentowanie lokat bankowych, Rynek złota: Oszczędzanie, Inwestycje, Finanse, www.rynekzlota24.pl [dostęp: 14.08.2012].
 • Stabilność finansowa, Portal Edukacji Ekonomicznej - Narodowy Bank Polski, www.nbportal.pl [dostęp: 12.03.2017].
 • Statystyka monetarna i finansowa, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl [dostęp: 23.03.2017].
 • Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich, 2012, Analizy On-line S.A. dla BPHTFI S.A.
 • Struktura oszczędnościowa gospodarstw domowych, www.analizy.pl [dostęp: 28.06.2017].
 • Unia bankowa, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, www.consilium.europa.eu [dostęp: 12.03.2017].
 • Unia bankowa - dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, Europa Parlament, www.europarl.europa.eu [dostęp: 01.09.2016].
 • Unia europejska - statystyka, www.money.pl [dostęp: 03.11.2017].
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. 1995, nr 4, poz. 18.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016, poz. 996.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 • Waliszewski K., 2016, Europejski system gwarantowania depozytów jako trzeci filar Unii Bankowej, "Bezpieczny Bank", nr 1(62).
 • Wysokość gwarancji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 12.03.2017].
 • Zadania Komisji, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].
 • Zakres przedmiotowy gwarancji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 12.03.2017].
 • Zygierewicz M., 2015, Składki na BFG w standardzie unijnym, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", nr 2. Stability of the Financial System and the Seciurity of the Polish System Deposit Guarantee
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495024

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.