PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 4 | nr 4 | 59--71
Tytuł artykułu

Zjawisko prania brudnych pieniędzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Money Laundering Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem artykułu jest charakterystyka procesu prania brudnych pieniędzy, podjęcie próby zdefiniowania procesu, ujęcia ekonomicznego, rodzajów i metod prania brudnych pieniędzy, a także ocena skali zjawiska oraz jego konsekwencji. Szczególnie ważna jest prezentacja aspektów prawnych procederu prania brudnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę charak- ter globalny prania brudnych pieniędzy, zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę ze względu na obrót pieniędzmi wprowadzonych w sposób nieprawny. Przyjęto hipotezę, że zjawisko prania brudnych pieniędzy negatywnie wpływa na mechanizmy rynkowe, których celem jest określanie parametrów rynkowych. Legalizacja środków pieniężnych pochodzących z nielegalnego źródła w systemie finansowym jest ryzykownym etapem przestępstwa, pełni również nieodłączny element zorganizowanej działalności przestępczej. W artykule wykorzystano metody badawcze: analiza skali zjawiska procederu prania brudnych pieniędzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, wydanych wyroków skazujących, zawiadomień o podejrzanych i wstrzymanych transakcjach. Wykonana analiza ma za zadanie pokazać, jak zmienia się intensywność zjawiska prania brudnych pieniędzy na przestrzeni lat i skuteczność metod jego zapobiegania, a także prawidłowość istniejących regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present legislation to prevent the crime of money laundering. Appointing a special financial body called the General Inspector of Financial Information imposes new obligations on financial institutions and provides many criminal sanctions for the violation of regulations. The main aim of this article is to characteristics the process of money laundering, define the process, the recognition of economic, types and methods of money laundering, and also assessment of the scale of the crime and its consequences. Presentation of the legal aspects of money laundering is important. The hypothesis implies a negative effect of money laundering for the economy and market mechanisms aimed at determining market parameters. This procedure affects the economy in a destabilizing way. The consequences of the destabilization are, among others, the increase in the level of corruption in the state, the violation of the principles of fair economic competition, the disruption of the financial system and the development of organized crime. Money laundering has a negative impact on the economies of the world's economies, which hamper the development of state economies. As a result, stronger organized crime groups are emerging, and by combating this process, they can reduce their cash inflows from legitimate sources, reducing their negative impact on the economy of the states. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bieniek B., 2010, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ceglarz J., Pranie brudnych pieniędzy. W Luksemburgu i Niemczech o to najłatwiej, Finansewp.pl, www.finanse.wp.pl [dostęp: 05.11.2015].
 • Chmielniak Ł., Pranie pieniędzy raport 2014, Chmielniak adwokaci we współpracy z Kroll On-track, www.bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pranie_Pieniedzy_RA- PORT_2014.pdf.
 • Chodnicka P., 2011, Ekonomika prania brudnych pieniędzy, "Oeconomia Copernicana", nr 4.
 • Departament Informacji Finansowej, Dyrektywa 2001/97/EC, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 15.07.2015].
 • Grzywacz J., 2005, Pranie brudnych pieniędzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Grzywacz J., 2010, Pranie pieniędzy, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hryniewicka M., 2014, Pranie brudnych pieniędzy, jako przykład przestępstwa gospodarczego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LXXVI, z. 4.
 • Jankowski R., 2014, Proceder prania brudnych pieniędzy - rozmiary, przyczyny i skutki, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile", nr 3.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz.U. 2005, nr 18, poz. 158.
 • NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, Bankier.pl, www.bankier.pl, [dostęp: 19.08.2016].
 • Pawlik P., Zadania i funkcje KAS, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 28.02.2017].
 • Pływaczewski E., 1993, Pranie brudnych pieniędzy. Możliwość przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Pranie brudnych pieniędzy, Encyklopedia zarządzania, www.mfiles.pl [dostęp: 04.11.2016].
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 19.07.2017].
 • Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawno międzynarodowych, europejskich i krajowych, www.bbn.gov.pl, file:///C:/Users/Anonim/Down-loads/kbn_s_199223_Problematyka_prania.pdf.
 • Słowik P. J., Przestępstwo prania brudnych pieniędzy - na czym polega i jaki jest jego przebieg?, Prawoprosto.pl, www.prawoprosto.pl [dostęp: 06.11.2016].
 • Smolak M., 2013, Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, Segregator 21, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, www.abw.gov.pl.
 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Departament Budżetu i Finansów, NIK - informacje o wynikach kontroli, nr ewid. 37/2016/P/15/013/KBF.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz.U. 2000, nr 116, poz. 1216, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 1829, 1948, 1997, 2255.
 • Wójcik J.W., 2002, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa.
 • Żółtek S., 2009, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495032

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.