PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 514--523
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Small Farms in The Context of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika małych gospodarstw rolnych, a także sposób ich funkcjonowania wpływają na możliwości realizacji przez te gospodarstwa modelu rolnictwa zrównoważonego. Podstawową korzyścią ekonomiczną wynikającą z funkcjonowania małych gospodarstw rolnych jest fakt, iż dostarczają one żywności swoim użytkownikom, a ich aktywność produkcyjna przyczynia się do uzyskiwania dochodów. Gospodarstwa te tworzą, chociaż nie zawsze efektywne, miejsca pracy dla poszczególnych członków rodziny. Dostarczają one dóbr publicznych w postaci utrzymania bioróżnorodności i zróżnicowania krajobrazu wiejskiego. Do podstawowych wad funkcjonowania małych gospodarstw rolnych zaliczyć należy między innymi coraz gorszą pozycję konkurencyjną tych gospodarstw na rynku w stosunku do gospodarstw dużych. Kapitał ludzki tych gospodarstw często nie jest w pełni wykorzystywany, a podejmowanie pracy zarobkowej poza gospodarstwem rolnym nie sprzyja kultywowaniu wiejskiego trybu życia oraz etosu pracy rolnika(abstrakt oryginalny)
EN
The specifics of small farms, as well as their way of functioning, influence their ability to implement a model of sustainable agriculture. The basic economic benefit of the functioning of small farms is that they provide food and are source of incomes for the farmer and his family. These farms create workplaces for the members of farmer's family, what is especially important in areas with the high level of unemployment, and their even low production activity reduces the need for social support. They provide public goods in the form of maintaining biodiversity and diversifying the rural landscape. The main disadvantage of the functioning of small farms is, among others, their low competitive position in comparison to large farms, which is the consequence of limited resources and the imbalance between them. The human capital of these farms is often not fully utilized, and earning money also outside the farm does not favour cultivating the rural way of life and the ethos of the farmer's work. Small-scale farms are also relatively less involved in the implementation of agrienvironmental programs than the large ones(original abstract)
Rocznik
Strony
514--523
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2000, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. 2, z. 1, s. 69.
 • Antoszek J., 2002, Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin, Sectio B, vol. LVII, 11/2002, s. 197-209.
 • Davidova S., Fredriksson L., Bailey A., 2009, Subsistence and semi-subsistence farming in selected EU new member states, Agricultural Economics, vol. 40(S).
 • Drygas M., Musiał W., 2013, Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, nr 2, IRWIR PAN.
 • Dzun W., 2013, Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki, Wieś i Rolnictwo, nr 2, IRWIR PAN.
 • Konkluzje z 25-26 marca 2010 r., Rada Europejska, Bruksela, 26 marca 2010 EUCO 7/10 Kostov P., Lingard J., 2004, Subsistence agriculture in transition economies: its roles and determinants, Journal of Agricultural Economics, vol. 55, no. 3.
 • Musiał W., 2013, Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR 2014-2020, [w:] Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych, Kraków, s. 17-18.
 • Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sroka W., Musiał W., 2013, Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9(58), s. 466.
 • Wilkin J., 2004, Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 157-170.
 • Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa, s. 9-20.
 • Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 166, Studia Ekonomiczne, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. A. Barteczek, A. Rączaszek, s. 149-151.
 • Żmija D., 2016, Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.