PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 490 Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego | 90--102
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie skutkom powodzi w powiatach lubańskim i zgorzeleckim - analiza porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Counteraction of Floods' Effects in Counties Lubań and Zgorzelec - The Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule odpowiedziano na pytanie badawcze "Jakie czynności podejmowane są na analizowanym terenie w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom powodzi?" i zweryfikowano hipotezę "W badanych powiatach prowadzone są podobne działania z zakresu przeciwdziałania skutkom powodzi". Metodą badawczą była analiza porównawcza. Obszarem badań objęte zostały dwa polskie powiaty: zgorzelecki i lubański. W wyniku przeprowadzonej analizy można wysnuć następujące wnioski. Władze każdego z powiatów i wszystkich gmin na jego obszarze współpracują doraźnie z wieloma instytucjami zgodnie z planami zarządzania kryzysowego. Systemy przeciwdziałania skutkom powodzi na obszarze badanych powiatów można określić jako dobre. W powiecie lubańskim sfinansowano 57% strat spowodowanych przez powodzie, a w powiecie zgorzeleckim - 35%(abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article answered the research question 'What actions are being taken on the analyzed area to prevent the negative effects of floods?' and verified the thesis 'There are similar flood control actions in studied counties.' The research method was the comparative analysis. The area of the reasearch were two Polish counties - Zgorzelec and Lubań. As a result of the analysis, the following conclusions can be drawn. The authorities of each of counties and all municipalities in its area cooperate ad hoc with many institutions in accordance with the emergency management plans. Systems of counteraction of floods' effects in the excamined counties can be described as good. In the Lubań county, 41% of losses caused by floods were financed, and - in the Zgorzelec county - 38%(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alderman K., Turner L.R., Tong S., 2012, Floods and Human Health: A Systematic Review, Queensland University of Technology, Brisbane.
 • Aniszewska G., Dobrowolski R., Wiśniewski P., 2001, Sposoby edukacji, informowania i szkoleń, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Czamara W., Grocki R., 2001, Metody ograniczania skutków powodzi, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Doswell III C.A., 2003, Flooding, University of Oklahoma, Norman, OK.
 • Drabiński A. (red.), 2006, Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 12.10.2006, s. 7-14.
 • Dubicki A., Słota H., Zieliński H. (red.), 1999, Dorzecze Odry: monografia powodzi, lipiec 1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Dworak T., Gorlach B., 2005, Flood risk management in Europe - the development od a common EU policy, International Journal of River Basin Management, vol. 3, no. 2, s. 97-103.
 • Gielnicka I., Warchala K., Dobrowolski R., 2001, Budowanie public relations, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Graniczny M., Mizerski W., 2007, Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grocki R., Moskwa M., Radczuk L., 2001, Organizacja i wdrażanie lokalnych systemów ostrzeżeń powodziowych, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P., 2017, EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database - www.emdat.be - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium, 25.08.2017.
 • GUS, 2017, www.stat.gov.pl (28.03.2017).
 • Kasprzak M., 2010, Wezbrania i powodzie na rzekach Dolnego Śląska, [w:] Migoń P. (red.), Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 14, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 81-140.
 • Knysak J., 2017, Analiza porównawcza przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na przykładzie powodzi w powiecie lubańskim i zgorzeleckim, praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, WIKŚiG, KGP, Wrocław.
 • Kuncewicz A., Dobrowolski R., 2001, Organizacja lokalnej koalicji, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Maciejewski M., Ostojski M.S., Tokarczyk T. (red.), 2011, Monografia powodzi 2010. Dorzecze Odry, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Majewski W., 2004, Światowy Dzień Wody 2004, [w:] Woda i kataklizmy. Materiały z posiedzenia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Warszawa 29 III 2004, Wydawnictwo KDW PAN, Gdańsk, s. 10-18.
 • Mioduszewski W., 2006, Mała retencja a ochrona zasobów wodnych, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu.
 • Konferencja XI 1996, nr 289, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mitek T., 2006, Gotowi na wszelki wypadek, Przegląd Obrony Cywilnej, nr 3, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • NIK, 2011, Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o "Program dla Odry - 2006", Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 20.12.2011.
 • Obrębalski M., 2011, Strategia Rozwoju Powiatu Lubańskiego do roku 2020, Lubań - lipiec 2011 roku, s. 6-80.
 • Piepiora Z., 2011a, Katastrofy naturalne i finansowanie przeciwdziałania ich skutkom w powiecie lubańskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 215: Łyszczak M. (red.), Nauki o finansach, s. 82-109.
 • Piepiora Z., 2011b, Natural disasters policy in Zgorzelec County, [w:] Jedlička P. (ed.), The International Conference Hradec Economic Days 2011. Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 1st and 2nd 2011. Peer-Reviewed Conference Proceedings Part II. Publication No 1043, Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, s. 228-232.
 • Piepiora Z., 2012, Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, Wyd. Zbigniew Piepiora, Kowary.
 • Pierzgalski E., 2005, Zagrożenia powodziowe lasów, [w:] Grzywacz A. (red.), Gospodarka leśna w obszarach klęskowych, Polskie Towarzystwo Leśne, Szklarska Poręba, s. 20-21.
 • Rada Powiatu Zgorzeleckiego, 2004, Plan rozwoju lokalnego powiatu zgorzeleckiego, Załącznik do uchwały Nr XXIX/169/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 października 2004 r., Zgorzelec.
 • Radczuk L., Olearczyk D., Nalberczyński A., 1997, Retencja zbiornikowa w dorzeczu górnej i środkowej Odry, Gospodarka Wodna, nr 3.
 • Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J.F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Radczuk L., Żyszkowska W., 2001, Sposoby wykorzystania stref zagrożenia powodziowego, seria Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
 • Riegert D., Ślosorz Z., Radwan K., Rakowska J., Porycka B., Abgarowicz I., Suchorab P., 2012, Doraźne metody ochrony stosowane podczas powodzi ze szczególnych uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, PIB, Józefów.
 • Starkel L., 1999, Ulewy, powodzie i inne zdarzenia ekstremalne, [w:] Hrynkiewicz A.Z., Michalewicz M. (red.), Zagrożenia cywilizacyjne, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Starostwo Powiatowe w Lubaniu, 2010, Plan Zarządzania Kryzysowego powiatu lubańskiego, Lubań.
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, 2010, Plan Zarządzania Kryzysowego powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec.
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, 2016, Plan Operacyjny ochrony przed powodzią powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec 2012, aktualizacja 2016.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do roku 2010, 2015, Zespół projektowy pod kierownictwem Starosty Powiatu Zgorzeleckiego przy udziale konsultantów Centrum Badań Naukowych-SRC, Powiat Zgorzelecki, Zgorzelec 29.07.
 • UN/ISDR, 2004, Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiatives 2004 Version, Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction, United Nations, New York-Geneva.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229.
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 r. nr 89, poz. 590, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495178

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.