PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 13 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship | 86--105
Tytuł artykułu

Motywy osiedlania się Polaków w niemieckiej części obszaru funkcjonalnego miasta Szczecin : studium przypadku miejscowości Löcknitz

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Motives for Polish Settlement in the German Part of the Functional Area of the City of Szczecin : Case Study of the Town Löcknitz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Położone w północno-zachodniej Polsce przy granicy z Niemcami miasto Szczecin wraz z otaczającymi je gminami i miastami tworzy obszar funkcjonalny liczący, wg danych GUS z 2016 r., ponad 560 tys. mieszkańców. W jego obszernych granicach, a także w jego obszarze funkcjonalnym obejmującym otaczające miasto jednostki administracyjne, zachodzą procesy suburbanizacji, obserwowane od kilkunastu lat w całej w Polsce, mające wymiar przestrzenny i ludnościowy. Obszar funkcjonalny Szczecina wyznaczony przez Śleszyńskiego i Komornickiego w 2009 r. czy też inne obecne w dokumentach planistycznych delimitacje nie uwzględnia rosnącego oddziaływania tego miasta na obszary położone po niemieckiej stronie granicy. Zaryzykować można tezę, że miasto powoli i w niedookreślony jeszcze sposób odzyskuje zasięg oddziaływania utracony po historycznych ustaleniach granic Polski i NRD po konferencjach poczdamskiej i jałtańskiej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz przystąpieniu do strefy Schengen w 2007 r., a także otwarciu niemieckiego rynku pracy rozpoczął się stopniowy proces osiedlania się ludności polskiej po stronie niemieckiej, na terenach w bezpośredniej bliskości miasta, będących w relatywnie trudnej sytuacji demograficznej i gospodarczej. W niniejszym artykule dokonana zostanie charakterystyka społeczno-gospodarcza tych obszarów, a dokładniej - przyległej do granicy z Polską jednostki administracyjnej Landkreis Vorpommern-Greifswald i Uecker-Randow, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Löcknitz. Charakterystyka stanowić będzie wprowadzenie do głównego celu artykułu, którym jest rozpoznanie i opisanie czynników motywujących ludność polską do osiedlania się na terenach przygranicznych. Dla osiągnięcia postawionych założeń posłużono się danymi statystycznymi, wcześniejszym piśmiennictwem oraz wywiadami i badaniami prasowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Located in north-western Poland at the border with Germany, the city of Szczecin and the surrounding municipalities and towns creates a functional area with more than 560,000 inhabitants. Observed for several years in Poland suburbanisation processes also concern Szczecin. These processes have a spatial and demographic dimension taking place within the city borders, and also in its functional area, administrative units surrounding the city. Functional area of the city delimited by Śleszyński and Komornicki in 2009, is also present in other planning documents but does not include the delimitation of the growing influence of the city on the areas located on the German side of the border. One can even state that the city in a slowl and unevident way recovers historical range of influence lost after the Yalta and Potsdam conference results. After the Polish accession to the European Union, the accession to the Schengen zone in 2007, and also after the opening of the German labor market, a gradual and slow process of settlement of the Polish population in areas on the German side began. Areas in close proximity to the city are in a relatively difficult demographic and economic situation. The article defines the socio-economic characteristics of these areas, and more precisely adjacent to the border with the Polish administrative unit Landkreis Vorpommern-Greifswald (Uecker-Randow), with a particular focus on the town of Löcknitz. These characteristics will be an introduction to the main purpose of the article which is to identify and describe the factors motivating the Polish population to settle in the trans-border areas and to identify favourable conditions, and barriers affecting the level of entrepreneurship in these areas. Statistical data, earlier references, interviews, and fieldwork were used to substantiate the adopted thesis. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Adamowska, M. (2013; 2016, 22 października). Blankensee i Stolec - dwie wsie obok siebie. Jak UE zmieniła ich życie? Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
  • http://www.laiv-mv.de/Statistik/
  • Jędroszczyk P. (2016, 25 października). Löcknitz nadal czeka na Polaków. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/708424-Locknitz-nadal-czeka-na-Polakow.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.