PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 490 Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego | 160--169
Tytuł artykułu

W kierunku miasta zwartego? Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek urbanistycznych Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards A Compact City? Transformation of The Spatial and Functional Structure of Wrocław Urban Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wdrażania koncepcji miasta zwartego na przykładzie działań planowanych dla wybranych jednostek urbanistycznych Wrocławia. Obiektem badań są wybrane jednostki urbanistyczne Wrocławia, o dużym potencjale inwestycyjnym, oraz planowane względem nich działania zapisane w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zmierzające do zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunku miasta zwartego. W przypadku wielkiego miasta, jakim jest Wrocław, chodzi o zwartość nie tyle całej struktury funkcjonalno- przestrzennej, ile poszczególnych jednostek i dzielnic urbanistycznych. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. W oparciu o teoretyczną koncepcję miasta zwartego oceniono możliwości zastosowania jej założeń we Wrocławiu, na przykładzie planowanych działań i ich wpływu na zwartość struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta(abstrakt oryginalny)
EN
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wdrażania koncepcji miasta zwartego na przykładzie działań planowanych dla wybranych jednostek urbanistycznych Wrocławia. Obiektem badań są wybrane jednostki urbanistyczne Wrocławia, o dużym potencjale inwestycyjnym, oraz planowane względem nich działania zapisane w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zmierzające do zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunku miasta zwartego. W przypadku wielkiego miasta, jakim jest Wrocław, chodzi o zwartość nie tyle całej struktury funkcjonalno- przestrzennej, ile poszczególnych jednostek i dzielnic urbanistycznych. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. W oparciu o teoretyczną koncepcję miasta zwartego oceniono możliwości zastosowania jej założeń we Wrocławiu, na przykładzie planowanych działań i ich wpływu na zwartość struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Billert A., 2012, Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie, [w:] Szultka S., Zbieranek P. (red.), Kultura, polityka, rozwój: o kulturze jako "dźwigni" rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 20-28.
 • Biuro Rozwoju Wrocławia, 2017, Karty jednostek urbanistycznych, http://geoportal.wroclaw.pl/studium/(14.04.2017).
 • Boelens L., Ovink H., Palsdottir H.L., Wierenga E. (red.), 2011, Compact City Extended: Outline for Future Policy Research and Design, 010 Publishers, Rotterdam.
 • Borsa M., 2014, Metabolizm miasta, artykuł na podstawie referatu wygłoszonego podczas konferencji: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu, Warszawa, 24 października 2014 r.
 • Burton E., Jenks M., Williams K. (red.), 2003, The Compact City: A Sustainable Urban Form?, Routledge.
 • Dantzig G.B., Saaty T.L., 1973, Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment, W.H. Freeman, San Francisco, CA.
 • Gzell S., 2010, Reurbanizacja: uwarunkowania, Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, Urbanista, Warszawa.
 • Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-110.
 • Jacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, 2007 http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (20.06.2017).
 • Komisja Europejska, 2011, Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje i perspektywy, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Unia Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf.
 • MIiR, 2015, Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Neuman M., 2005, The Compact City Fallacy, Journal of Planning Education and Research, vol. 25, s. 11-26.
 • Polit A., 2010, Idea miasta zwartego a rzeczywistość, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 14, s. 85-91.
 • Saaty T.L., 2013, Compact City: The Next Urban Evolution in Response to Climate Change, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 • Salat S., Bourdic L., 2012, Urban complexity, efficiency and resilience, [w:] Morvaj Z. (red.), Energy Efficiency: A Bridge to Low Carbon Economy, InTech, http://www.intechopen.com/books/energy-efficiency-a-bridge-to-low-carbon-economy/urban-complexity-efficiency-and-resilience, s. 25-44.
 • Solarek K., 2011, Współczesne koncepcje rozwoju miasta, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, z. 4 (56), s. 51-71.
 • Stangel M., 2013, Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (projekt), 2017, Wrocław.
 • Szulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.
 • Weber M., 1958, The City, Free Press, New York [wyd. I - 1921].
 • Węcławowicz-Bilska E., 2012, Miasto przyszłości - tendencje, koncepcje, realizacje, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 1, t. 2, s. 323-342.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.