PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 11--17
Tytuł artykułu

Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in The Light of Programs of Strategic Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle dokumentów strategicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego rolnictwa i obszarów wiejskich jest dążenie do rozwoju zrównoważonego. Obejmujące ogromne zasoby o charakterze przyrodniczym, obszary wiejskie powinny rozwijać się zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, aby mogły z tych zasobów korzystać tak obecne jak i przyszłe pokolenia. Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na terenach wiejskich uwarunkowana jest wieloma czynnikami i wymaga działań korygujących, co wiąże się z interwencją państwa. W artykule dokonano analizy programów i instrumentów, których zadaniem jest wspieranie działań rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego na szczeblu krajowym i lokalnym. Szczególną uwagę zwrócono na "Strategię województwa dolnośląskiego" oraz "Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020"(abstrakt oryginalny)
EN
One of the key challenges of present agriculture and rural areas is the pursuit of sustainable development. Encompassing enormous resources of a natural nature, rural areas should develop in accordance with the principles of sustainable development so that both current and future generations can benefit of them. Implementing the concept of sustainable development in rural areas is conditional on many factors and requires corrective activities, which is connected with the intervention of the state. The paper analyzes programs and instruments to support agricultural development and rural development in line with the concept of sustainable development at national and local level. Particular attention has been paid to "the Strategy of Lower Silesia Voivodship" and "Strategy for sustainable development of rural, agricultural and fisheries for 2012-2020"(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamska H., 2015, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, p. 242.
 • Blakely E.J., Green Leigk N., 2009, Planning Local Economic Development, Wyd. Thousand Oaks: Sage. Theory and Practice, no. 4, pp. 101-113.
 • Borys T., Fiedor B., 2008, Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [in:] M. Plicha (ed.), Rachunki narodowe Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Wyd. Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Łódzki, Łódź, p. 117.
 • Bukowski Z., 2009, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń, p. 698.
 • Czaja S., Becla A., 2007, Wybrane problemy przygotowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego (na przykładzie gmin i społeczności lokalnych regionu wałbrzyskiego), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1164, pp. 164-182.
 • Czyżewski A., Kułyk., 2016, Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 452, pp. 32-45.
 • Górka K., 2010, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, [in:] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i subregionalnym, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 10-25.
 • Kłodziński M., 2012, Polityka rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, p. 178.
 • Kociszewski K., 2013, Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 227, Wrocław.
 • Kokoszka K., 2012, Instrumentarium zrównoważonego rozwoju - wytyczne polityki krajowej, Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, p. 182.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483.
 • Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa,
 • Minta S., Tańska-Hus B., Nowak M., 2013, Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego "Wołowina Sudecka" w kontekście ochrony środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 15, p. 2890.
 • Paszkowski S., 2000, Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - Future perspectives", Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt 4, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, pp. 18-25.
 • Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, 1991, Nasza Wspólna Przyszłość, PWE, Warszawa, p. 67.
 • Roszkowska-Mądra B., 2009, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, no. 10, pp. 83-102.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627, art. 3, p. 50.
 • Wiatrak A.P., 2012, Strategia gminy jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, p. 425.
 • Wilkin J., 2011, Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmieniającej się roli rolnictwa, [in:] M. Halamska (ed.), Wieś i rolnictwo jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wyd. Scholar, Warszawa, p. 117.
 • Żmija D, 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 166, pp. 149-158.
 • [http1] http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf (access 11.06.2017).
 • [http2] http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020 (access 31.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495556

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.