PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 27--45
Tytuł artykułu

Innowacyjność polskich klastrów - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness of polish clusters - strategic challenge for cluster management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wybór problemu badawczego wynikał z faktu, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, permanentny rozwój i absorpcja innowacji w ramach szeroko rozumianego procesu innowacyjnego stanowią zarówno fundament gospodarki opartej na wiedzy, jak i poli- tyki spójności społeczno-gospodarczej. Od lat 90. XX wieku niejednokrotnie wskazuje się, że niemal doskonałe warunki do rozwoju procesów innowacyjnych zapewniają klastry. Tym samym autorzy artykułu podjęli się próby charakterystyki innowacyjności polskich klastrów. W badaniach typu desk research skoncentrowano się na wybranych wynikach kilku edycji badań polskich klastrów, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Badania teoretyczne i syntetyczna analiza wtórnych źródeł informacji pozwoliły na sformu- łowanie konstatacji o charakterze zarówno deskrypcyjno-teoretycznym, jak i praktycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The present subject is chosen due to the fact that in Poland, like in other European Union countries, permanent development and absorption of innovation within the innovative pro- cess in its broadest sense, constitute the foundation of knowledge-based economy as well as the policy of social and economic consistency. Since 1900 s, it has been frequently empha- sized that clusters provide almost perfect conditions for the development of innovative pro- cesses. Thus, the innovativeness of Polish clusters has been attempted to characterize. Desk research focuses on the selected results of a few series of research on Polish clusters, con- ducted by the Polish Agency for Enterprise Development. Theoretical study and a synthetic analysis of secondary sources of information has allowed the formulation of observations of descriptive theoretical, as well as practical nature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce w 2015, PARP, Warszawa 2016.
 • Deloitte, Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • Dolińska M., Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, [w:] Klastry: wiedza, innowacyjność, rozwój, J. Buko, M. Frankowska (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 719, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 94, Szczecin 2012.
 • Frączek D., Kryjom P., Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach edycja 2015, PARP, Warszawa 2016.
 • Fundeanu D. D., Badele C. S., The impact of regional innovative clusters on competitiveness, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, Vol. 124.
 • Hołub J., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa 2012.
 • Kaźmierski J., Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 251.
 • Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Klimczuk-Kochańska M., Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 1.
 • Koszarek M., Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 • Kowalski A. M., Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów , "Studia Europejskie" 2011, nr 1.
 • Kowalski A. M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Klastry: wiedza, innowacyjność, rozwój , J. Buko, M. Frankowska (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 719, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 94, Szczecin 2012.
 • Krawiec S., Bereś A., Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 , "Barometr Regionalny" 2015, t. 13, nr 4.
 • Machnik-Słomka J., Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, nr 4(16).
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Niedzielski P., Zarządzanie klastrową siecią wartości jako źródło przewagi konkurencyjnej: wpływ innowacyjności na konkurencyjność klastrowej sieci wartości, [w:] Tworzenie wartości w klastrze, M. Frankowska (red.), PARP, Warszawa 2012.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Perkowski M., Rynkiewicz S., Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?, PARP, Warszawa 2011.
 • Piotrowski M., Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa 2014.
 • Plawgo B., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa 2014.
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Skica T., Dzyuma-Zaremba U., Hady J., Klastry w polityce regionalnej, "Barometr Regionalny" 2015, t. 13, nr 2.
 • Stanienda J., Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2014, t. 24, nr 1.
 • Szymoniuk B., Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny , "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 1(31).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495582

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.