PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 86--96
Tytuł artykułu

Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie

Warianty tytułu
Impact of Changes in The Macroeconomic Environment on The Development of Agriculture in Highly Developed Countries in The Long Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem oddziaływania uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój produkcji rolnej w wybranych krajach wysokorozwiniętych. Celem badań była ocena wpływu otoczenia makroekonomicznego na rozwój sektora rolnego w krajach wysokorozwiniętych. Zakres czasowy analizy obejmował lata 1990-2016. W analizie materiału empirycznego zostały wykorzystane elementy statystyki opisowej (w tym analiza struktur oraz dynamik), a także metoda regresji panelowej z ustalonymi efektami. Uzyskane wyniki estymacji modelu regresji panelowej potwierdziły istotną rolę uwarunkowań makroekonomicznych w utrzymywaniu procesów rozwojowych rolnictwa. Wśród tych czynników ważne okazały się zmienne, takie jak wzrost gospodarczy, długookresowa stopa procentowa, realny efektywny kurs walutowy, stopa bezrobocia, stopa inflacji(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we estimated the impact of macro-economic determinants on the development of agricultural production in selected highly developed countries. The aim of the study was to evaluate the impact of the macroeconomic environment on the development of the agricultural sector in highly developed countries. The time of the analysis covered the years 1990-2016. Descriptive statistics (including structural analysis and dynamics) and panel regression with fixed effects were used in empirical analysis. The obtained results of the estimation of panel regression model confirmed the important role of macroeconomic determinants in the maintenance of agricultural development processes. Very important factors were variables such as economic growth, long-term interest rate, real effective exchange rate, unemployment rate, inflation rate(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Braun J. von, 2007, The World Food Situation. New Driving Forces and Required Actions, International Food Policy Research Institute, Washington.
 • Czajanow A., 1928, Agricultural economics in Russia, Journal Farm Economics, s. 543-549.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2010, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, Ekonomista, nr 2, s. 189-214.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2015, Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego, Ekonomista, nr 5, s. 595-623.
 • Czyżewski B., Smędzik-Ambroży K., 2017, The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, vol. 63 (4), s. 149-163.
 • Dańska-Borsiak B., 2009, Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych, Przegląd Statystyczny, VI (2), s. 25-41.
 • Gardner B.L., 1981, On the power of macroeconomic linkages to explain events in U.S. agriculture, American Journal of Agricultural Economics, vol. 63, no. 5, s. 871-878.
 • Gardner B.L., 2005, Causes of rural economic development, Agricultural Economics, vol. 32, no. 1, s. 21-41.
 • Kufel T., 2007, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kułyk P., 2013, Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kwon D.-H., Koo W.W., 2009, Interdependence of macro and agricultural economics: How sensitive is the relationship?, American Journal of Agricultural Economics, vol. 91, no. 5, s. 1194-1200.
 • Lewis W.A., 1955, The Theory of Economic Growth, Homewood, IL Irwin.
 • Mundlak Y., 2005, Economic growth: Lessons from American agriculture, Journal of Economic Literature, vol. XLIII, no. 4, s. 989-1024.
 • Schuh G.E., 1974, The new macroeconomics of agriculture, American Journal of Agricultural Economics, vol. 58, iss. 5, s. 802-811.
 • Schultz T.W., 1964, Transforming Traditional Agriculture, Yale University Press, New Haven.
 • Sexton R.J., 2012, Market power, misconceptions, and modern agricultural markets, American Journal of Agricultural Economics, vol. 95, s. 209-219.
 • Zegar S.J., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty - globalizacja - polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.