PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 97--106
Tytuł artykułu

Dopłaty do dóbr publicznych w rolnictwie indywidualnym w Polsce po integracji z UE

Warianty tytułu
Subsidies for Public Goods in Individual Agriculture in Poland After The Integration with The EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie, czy występują różnice w pozyskiwaniu przez rolników z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa na tle kraju i regionu Wielkopolskiego dopłat do dóbr publicznych ze wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Zakres czasowy analiz objął lata 2004-2014, przestrzenny - Polskę ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, zaś podmiotowy - indywidualne gospodarstwa rolne FADN, prowadzące rachunkowość rolną nieprzerwanie od 2004 do 2014 roku z poszczególnych województw w Polsce (4224 gospodarstwa) i powiatów w Wielkopolsce (811 gospodarstw). Dowiedziono, że pozyskiwanie środków finansowych z dopłat do dóbr publicznych w ramach WPR było w latach 2004-2014 zróżnicowane przestrzennie w skali Polski i Wielkopolski i w obu przypadkach zależało od uwarunkowań zasobowych rolnictwa(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to determine whether there were differences in applaying subsidies for public goods between individual farms from areas with different conditons of resources in Poland and in Wielkopolska region. Research contain the individual farms from Poland (4224 farms) and Wielkopolska region (811 farms) which were leading agricultural accounting from 2004 to 2014. The assessment of agricultural resource conditions in Poland and Wielkopolska was conducted on the basis of the data of the 2002 Agricultural Census. The time range of the analysis covered the years 2004-2014, spatial - Poland with particular attention to Wielkopolska. The article showed that obtaining subsidies for public goods in years 2004-2014 was spatially differentiated in Poland and Wielkopolska region. In both cases, it depended on the conditions of resources in agriculture(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baldock D., Hart K., Scheele M., 2014, Public Goods and Public Intervention in Agriculture, http.//enrd.ec.europa.eu (10.09.2014).
 • Czubak W., Sadowski A., Wigier M., 2014, Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Czyżewski B., 2016, Research challenges for agricultural economics in the new paradigm, [w:] Czyżewski B. (red.), Political Rents of European Farmers in The Sustainable Development Paradigm. International, National and Regional Perspective, PWN, Warszawa, s. 18-27.
 • Czyżewski B., Smędzik-Ambroży K., 2017, The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, no.63(4), s. 149-163.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2013, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji wspólnej polityki rolnej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 2, s. 25-39.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2014, Reform of the Common Agricultural Policy 2014-2020. Assessment of the negotiations results from the Polish point of view, Proceedings of the 2014 International Conference "Economic Science for Rural Devel-Opment", no. 33, s. 142-151.
 • Floriańczyk Z., Mańko S., Osuch D., Płonka R., 2014, Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Floriańczyk Z., Rembisz W., 2012, Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, nr 1, s. 53-62.
 • GUS, 2003a, Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2003b, Ciągniki, maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2003c, Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Guth M., Majchrzak A., Smędzik-Ambroży K., 2017, Resource conditions and subsides for public goods in UE, Proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development", no. 44, s. 52-57.
 • Guth M., Smędzik-Ambroży K., 2017, Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na różnice w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych (przypadek gospodarstw FADN z regionu wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (w druku).
 • Kargol-Wasiluk A., 2008, Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, Zarządzanie Publiczne Nr 3(5)/2008, s. 91-116.
 • Komisja Europejska, 2016, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm (21.01.2016).
 • Kwiatkowski S., 2017, Teoria dóbr publicznych i rynkowe mechanizmy ich produkcji, [w:] Machaj M. (red.), Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, s. 95-120.
 • Pajewski T., 2014, Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107.
 • Pawlewcz A., Bórawski P., 2013, Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2.
 • Poczta W., 2010, Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwa, nr 3(148), s. 38-55.
 • Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007, Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, t. IX, z. 2, s. 288-301.
 • Ratajczak M., 2005, Współczesne teorie ekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Samuelson F.W., Marks G.S., 2009, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Samuelson P., Nordhaus W., 2007, Ekonomia 2, PWN, Warszawa.
 • Smędzik-Ambroży K., 2017a, Efektywność i produktywność indywidualnych gospodarstw rolnych z Wielkopolski w latach 2004-2012 (na podstawie danych FADN), [w:] Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 r., Wyd. KPSW w Bydgoszczy (w druku).
 • Smędzik-Ambroży K., 2017b, Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa - podobieństwa i różnice, [w:]
 • Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 r., Wyd. KPSW w Bydgoszczy (w druku). Śmigla M., 2013, Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej w świetle zniesienia kwot mlecznych, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 299, s. 237-250.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2003a, Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich województwo wielkopolskie, Poznań.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2003b, Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Poznań.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2003c, Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych; województwo wielkopolskie, Poznań.
 • Zegar J.S., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle paradygmatu konkurencyjności, [w:] Kowalski A., Wigier M., Wieliczko B. (red.), WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego, IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.