PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 158--171
Tytuł artykułu

Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy

Autorzy
Warianty tytułu
Expectations of Representatives of Generation Z Towards Work And Employers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach na rynku pracy zaznacza swoją obecność najmłodsze z pokoleń określane mianem Z, a jego przedstawiciele przyszli na świat po 1994 roku. Czasy, w których przypadło im dorastać, sprawiły, że czują się swobodnie, korzystając z dóbr nowych technologii. W związku z tym formułują wobec pracodawców roszczenia odnośnie do zmiany podejścia do warunków ich zatrudnienia. Zapoznanie się z wymaganiami, aspiracjami i podejściem pokolenia Z do wykonywanej pracy może być przyczynkiem do podjęcia działań ukierunkowanych na zmiany w zakresie konstruowania modelu zaangażowania w wypełnianie obowiązków zawodowych. W pierwszej części artykułu - teoretycznej, dokonano interpretacji pojęcia "pokolenie" oraz charakterystyki najmłodszego pokolenia określanego jako Z. Drugą część niniejszej pracy stanowi prezentacja wyników badania ankietowego. Jego celem było pozyskanie informacji na temat oczekiwań, którymi kierują się przedstawiciele pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawców(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the youngest generations referred to as Z have come into the labor market. The representatives of this generation were born after 1994. The times in which they grew up made them feel comfortable using the benefits of new technologies. Due to their excessive attachment to technology, they formulate claims towards employers regarding the change in attitude towards their employment conditions. Understanding the requirements, aspirations, and approaches of the Z generation can be a contributing factor to the changes that build a model for engaging them in fulfilling their professional duties for the organization. The article consists of two parts. The theoretical one includes an interpretation of the term "generation" and the characteristics of the youngest generation referred to as Z. The second part of this paper is a presentation of the results of a questionnaire survey aimed at gaining information on the expectations of representatives of this generation towards work and employers(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Dilthy W., 1924, Gesammelte Schriften, t. V, przekł. polski: K. Wyka, Rozwój problemu pokolenia, Warszawa.
 • Dubis M., 2016, Style wychowania w rodzinie a preferowane przez młodzież cele życiowe i wartości, Wychowanie w Rodzinie, t. XIII, nr 1.
 • Griese H.M., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Hassa T., 2015, Zachowania przedstawicieli pokolenia Y na rynku bankowych usług detalicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Jabłońska R., Billewicz K., 2016, Pokolenie przełomu w WEB 2.0, Acta Universitatis Lodzie, Folia Sociologica, 56.
 • Kachniewska M., Para A., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45.
 • Koc J., Pokolenie Z na rynku pracy, http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1372752,Pokolenie-Z--na-rynku-pracy-Jakie-jest-i-czego-oczekuje-nowe-mlode-pokolenie-pracownikow (2.06.2017).
 • Korczyński M., 2005, Hierarchia wartości studentów pogranicza polsko-ukraińskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, vol. LX, suppl. XVI, 222.
 • Kotarbiński J., 2015, Zety mogą nas zaskoczyć!, Personel i Zarządzanie, nr 6.
 • McQueen M., 2016, Pokolenie Y. Współistnienie za współdziałanie, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • Murzyn M., Nogieć J., 2015, Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 3.
 • Pandit V., 2015, We Are Generation Z: How Identity, Attitudes, and Perspectives Are Shaping Our Future, BookBaby, Dallas, Texas.
 • Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, On the Horizon, vol. 9, no. 5.
 • Seemiller C., Grace M., 2016, Generation Z Goes to College, John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Stachowska S., 2012, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Stillman D., Stillman J., 2017, Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, HarperCollins, New York.
 • Wyka K., 1977, Pokolenie literackie, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., 2016, Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów, Nauki o Zarządzaniu, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.