PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 192--201
Tytuł artykułu

Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym

Warianty tytułu
Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy prezentują istotę ekonomii (gospodarki) społecznej zwłaszcza w wydaniu tzw. nowej ekonomii społecznej i jej rolę w zwiększaniu zatrudnienia - głównie ludzi wykluczonych społecznie oraz wolontariuszy - a także w demokratyzacji systemu zarządzania. Następnie analizują pojęcie i strukturę trzeciego sektora gospodarki oraz jego główne elementy składowe, jak organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, oraz ich powiązania z rozwojem trwałym(abstrakt oryginalny)
EN
The authors present the gist of economy with a highlight on social economy and its role in increasing employment, maliny amongst the socially excluded and volunteers as well as enhancing democratization of management. Then they proceed with an analysis of the issue and structure of the third sector of the economy and its main constituent parts such as NGOs and social enterprises, and their connections with the sustainable development(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aiken M., 2005, Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej, Trzeci Sektor, nr 2.
 • Arczewska M., 2007, Kierunki zmian w prawie o organizacjach pozarządowych, Trzeci Sektor, nr 10.
 • Bornstein D., 2004, How to Change the World. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford University Press, New York..
 • Defourny J., Develtere P., 2008, Ekonomia społeczna - ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Wygański J.J. (wyb.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Gliński P., Lewenstein B., Siciński A., 2004, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • GUS, 2016, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa.
 • Hausner J., 2007, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, Ekonomia Społeczna, nr 1.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Kwaśnicki W., 2005, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, Trzeci Sektor, nr 2.
 • Leś E., 2005, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, Trzeci Sektor, nr 2.
 • Regionalny plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie małopolskim na lata 2014-2020, 2013,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków.
 • ROPS, 2014, 2015, Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce. Wybrane zagadnienia. Skrócony raport z badań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków.
 • Sałustowicz P., 2007, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] Staręga-Piasek J. (red.), Ekonomia społeczna, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Wardzińska J., 2005, Jaka ekonomia społeczna w Polsce? Trzeci Sektor, nr 2.
 • Żylicz T., 2014, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ustawa z dnia 7.04.1989. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2015, poz. 1393.
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004, nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003, nr 122, poz. 1143.
 • Ustawa z dnia 16.09.1982. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2003, nr 188, poz. 1848.
 • Ustawa z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2003, nr 96, poz. 876.
 • Ustawa z dnia 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006, nr 94, poz. 651.
 • Ustawa z dnia 28.07.1990 o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 1996, nr 11, poz. 62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.