PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 202--209
Tytuł artykułu

Zastosowanie podejścia presja-stan-reakcja do problemu ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Application of Pressure-Status-Response Approach to The Problem of Reducing Low Emissions from Households in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja problemów ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z gospodarstw domowych oraz zaproponowanie wskaźników służących operacjonalizacji celów i działań. Problemy i wskaźniki przedstawiono w kolejnych częściach poświęconych: presji środowiskowej (zagrożenia, stresu), stanowi (jakości) środowiska oraz reakcji (działań zapobiegawczych). Ograniczanie niskiej emisji wymaga przede wszystkim aktywności lokalnej samorządów i gospodarstw domowych. Szczególną rolę powinny odegrać systemy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Muszą dotyczyć nie tylko samych domów i mieszkań, ale także systemów zasilania budynków w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę lub parę. Konieczne jest też takie wzmocnienie działań kontrolnych i zmian w systemie gospodarki odpadami, aby w gospodarstwach domowych przestało się opłacać wykorzystywanie do ogrzewania odpadów i paliw wysokoemisyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify problems of reducing low emissions of atmospheric air pollution from households and to propose indicators for operationalization of objectives and actions. Problems and indicators are presented in the following sections on: environmental stress (threat, stress), environmental (quality) and response (preventive actions). Reducing low emissions requires above all the activity of local governments and households. Financing systems for investment projects should play a special role. They have to concern not only the houses and flats themselves, but also the power systems of electricity, gas, hot water or steam. It is also necessary to strengthen control and changes in the waste management system to prevent households using high-emission fuels and waste to heat their homes(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Graczyk A., 2016, Efektywność dofinansowania działań proekologicznych podejmowanych w województwie X w latach 2008-2010, Barometr Regionalny Analizy i Prognozy, nr 4, s. 121-127.
  • GUS, 2014, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa.
  • Instytut Ekonomii Środowiska, 2014, Efektywność energetyczna w Polsce, Przegląd 2013 - Domy jednorodzinne, efektywność energetyczna a jakość powietrza, Kraków.
  • IOŚ, 2016, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/101861 (6.12.2016).
  • Kubica K., Kubica R., 2016, Poprawa jakości powietrza dzięki rozwojowi niskoemisyjnych technologii ogrzewania budynków, [w:] Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, (raport), UN Global Compact, Warszawa, s. 58-66.
  • Ministerstwo Środowiska, 2015, Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, (z perspektywą do 2030), Warszawa.
  • Rok J., 2016, Porozmawiajmy serio o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, https://wiedzadlapolityki.wordpress.com/2016/12/05/porozmawiajmy-serio-o-zanieczyszczeniu-powietrza-w-polsce/ (25.11.2016).
  • UN Global Compact, 2016, Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, Warszawa.
  • Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.), 2012, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.