PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 5, cz. 1 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe : zarządzanie bezpieczeństwem | 153--173
Tytuł artykułu

Kształcenie w uczelniach wojskowych w Polsce - jako podstawa zapewnienia zasobów ludzkich Systemu Obronnego Państwa. Cz. 1, Kierunki i efekty dotychczasowych reform szkolnictwa wojskowego w Polsce - w aspekcie funkcjonowania oraz doskonalenia uczelni wojskowych - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Education in Military Academies in Poland - as the Basis for the Human Resources of the State Defense System. Vol. I, Directions and Effects of Previous Military Education Reforms in Poland - in the Aspect of Military Academies Functioning and Improvement : Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecna struktura systemu szkolnictwa wojskowego ukształtowana została w wyniku zmian, których zakres oraz charakter nierzadko wzbudzały kontrowersje ekspertów i niektórych środowisk społecznych, a w ramach kontroli - stanowiły przedmiot nierzadko krytycznych ocen. Sytuacja taka pozostaje wyzwaniem - w związku z potrzebą opisu i eksplanacji przedmiotowej problematyki, jak i - ze względu na celowość podejmowania kolejnych działań administracyjnych, zasadnych w aspekcie dalszego doskonalenia efektywności kształcenia ww. zasobów ludzkich. Zagadnienia te podjęto w niniejszej publikacji, poświęconej funkcjonowaniu oraz dotychczasowemu doskonaleniu systemu szkolnictwa wojskowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wojskowych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the main directions and effects of military education reforms in Poland - in the aspect of functioning and the process of improving national military academies. As part of the description and subsequent exploration of the subject matter, key terms and categories were presented, together with the essence. In terms of functioning and implemented solutions - essential elements, competences, activities and relationships were presented - in systematic approach. (original abstract)
Twórcy
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Bibliografia
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 • Decyzja Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie reorganizacji szkolnictwa wojskowego (niepublikowana).
 • Decyzja Nr 305/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego (niepublikowana).
 • Decyzja Nr 362/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 180 z późn. zm.).
 • Decyzja Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34).
 • Informacja o wynikach kontroli - Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mienia uczelni oraz struktury zatrudnienia w latach 2005- 2007 (2008), NIK, Wrocław.
 • Ocena funkcjonowania szkolnictwa wojskowego (2008), MON, Warszawa.
 • Olejniczak M. (2013), Rola zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego, "Rynek - społeczeństwo - kultura", nr 4 (8), ss. 21-22.
 • Pismo DKiSzW Nr 603 z dnia 3 lutego 2006 r. [w:] Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK, Nr KOB-7-41008/07, Nr kontroli: P/07/164, z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Pismo Sztabu Generalnego WP Nr P-1/701/07 z dnia 6 lutego 2007 r. [w:] Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK, Nr KOB-7-41008/07, Nr kontroli: P/07/164, z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Pismo Dowódcy Wojsk Lądowych Nr SzK/617 z dnia 5 lutego 2007 r. do Dyrektora DI MON [w:] Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK, Nr KOB-7-41008/07, Nr kontroli: P/07/164, z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010 (niepublikowany).
 • Raport referencyjny 2013 - Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Rozporządzenie 1990 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 1990 w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej (Dz. U. Nr 37, poz. 208).
 • Rozporządzenie 1992 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 1992 w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (Dz. U. Nr 73, poz. 362).
 • Rozporządzenie 1994 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 czerwca 1994 w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz. U. Nr 71, poz. 311).
 • Rozporządzenie 2001 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 4).
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2008), Wydział Strategiczno-Obronny AON, Warszawa.
 • Sławińskiego S. (red) (2013), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Warszawa.
 • Ustawa 2002 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz.U. Nr 141, poz. 1184).
 • Ustawa 2001 - Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.).
 • Ustawa 2005 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572).
 • Ustawa 2016 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz. U. poz. 906).
 • Ustawa 1965 - Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm.).
 • Ustawa 1990 - Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).
 • Ustawa 1997 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.).
 • Wystąpienie pokontrolne - Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK, Nr KOB-7-41008/07, Nr kontroli: P/07/164, z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 4 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.