PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 210--219
Tytuł artykułu

Wdrażanie i Certyfikowanie Ekoinnowacji Organizacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego - aspekt kosztowy

Warianty tytułu
Organisational Eco-Innovations in The Companies Located in The Podkarpackie Province - The Aspect of Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przeanalizowanie kosztów, jakie poniosły 63 przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego, które zdecydowały się na implementację i certyfikację ekoinnowacji organizacyjnych. Badaniom poddano 80 przedstawicieli najwyższego kierownictwa tzw. pełnomocników ds. systemu. Badane podmioty cechowały się zróżnicowaniem zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Analizowany typ ekoinnowacji został zaimplementowany na bazie wymagań międzynarodowego standardu ISO 14001. Spośród pełnomocników 68,25% stwierdziło, że w podmiotach przez nich reprezentowanych nie wypracowano metodyki liczenia kosztów i korzyści wewnętrznych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem ekoinnowacji organizacyjnej w postacie systemu zarządzania środowiskowego. Do najbardziej kapitałochłonnych faz implementacji ekoinnowacji organizacyjnej zaliczono: certyfikację oraz fazę wdrożeniową. Ustalono, iż rzeczywiste koszty certyfikacji ekoinnowacji organizacyjnej zależały od wielu czynników(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the costs incurred by 63 companies based in the Podkarpacie Province, which decided to implement and certify the organisational ecoinnovations voluntarily. The analysis covered 80 representatives of the senior management, the so called "agents". The analysed entities varied both in terms of the business profile, the organisational and legal form and the size. The analysed type of the eco-innovations was implemented on the basis of requirements of the international standard - ISO 14001. From among the Podkarpacie agents, 68.25% claimed that no methodology for calculation of costs and internal benefits related to the implementation and functioning of the organisational eco-innovation was developed in the form of the environmental management system in the entities represented by them. The most capital-intensive phases of implementation of the organisational eco-innovation included the certification and the implementation phase(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Chin K.S., Chiu S., Rao Tumalla V.M., 1999, An evaluation of success factors using the AHP to implement ISO 14001-based EMS, International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 16, no. 4.
 • Dimitroff-Regatschnig H., Schnitzer H., 1998, A techno-economic approach to link waste minimization technologies with the reduction of corporate environmental costs: effects on the resource and energy efficiency of production, Journal of Cleaner Production, vol. 6, no. 3-4, s. 213-225.
 • Ejdys J., 2000, Koszty i korzyści wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, Ekopartner 5.
 • Ejdys J., 2002, Rachunek kosztów i korzyści systemu zarządzania środowiskowego, [w:] Matuszak-Flejszman A. (red.), Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, s. 77-91.
 • Ejdys J., 2004, Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Fleischman R.K., Schuele K., 2006, Green accounting: A primer, Journal of Accounting Education, vol. 24, no. 1, s. 35-66.
 • Gale R., 2006, Environmental management accounting as a reflexive modernization strategy in cleaner production, Journal of Cleaner Production, vol. 14, no. 14.
 • Gruszka A., 2014, Normalizacja ISO 9001 i ISO 14001, Wiadomości PKN Normalizacja, nr 12, s. 10--12.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2014, Znaczenie strategii proekologicznych w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, s. 152-162.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2015, Środowiskowy audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych. Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 377, s. 24-37.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2016, Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego. Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, 133-143.
 • Jaźwińska D., 2013, Korzyści i koszty wynikające z wdrożenia systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarzadzanie, nr 61.
 • Lemkowska M., 2015, Przydatność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 dla celów ubezpieczenia środowiskowego, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no.11, s. 78-96.
 • Marcinkowski A., Huruń B., Ostrowski K., Szydłowski M., 2010, Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Epograf, Warszawa.
 • Mathews M.R., 2001, Some thoughts on social and environmental accounting education, Ac-counting Education, vol. 10, no. 4, s. 335-352.
 • Matuszak-Flejszman A., 1999, Efektywność wdrażania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach polskich, Ekonomia i Środowisko, nr 2 (15), s. 71-80.
 • Matuszak-Flejszman A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań.
 • Matuszak-Flejszman A., 2011, Wdrożenie systemu ekozarzadzania i audytu (EMAS) w urzędach administracji rządowej, Publikacja przygotowana w ramach projektu "Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 • Mężyńska A., Berdowski J.B., 2015, Wpływ systemu zarządzania środowiskowego na stabilność i rozwój przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, 4 kwietnia, s. 29-34.
 • Misztal A., Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2014, Projektowanie i integracja systemów zarządzania projakościowego, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Pacana A., 2015, System EMAS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Pokora W., Bańkowski C., 2015, Kierunki rozwoju systemu zarządzania środowiskowego w kontekście nowej edycji normy ISO 14001, Logistyka Odzysku, nr 4 (17), s. 51-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.