PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 220--234
Tytuł artykułu

Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Circular Economy - A New Idea or The Old Approach? Good Practices of Socially Responsible Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest charakterystyka modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście starych i nowych koncepcji w tym zakresie, a także dobrych praktyk biznesowych (modeli i rozwiązań), przeprowadzona na podstawie analizy desk research. GOZ polega na zamykaniu obiegu cykli wydłużonego życia produktów i traktowaniu odpadów jako cennych surowców wtórnych, bazuje zatem na znanych od dawna koncepcjach, takich jak: 3R, LCA, czystsza produkcja, ekologia przemysłowa czy zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Jednak istotnym czynnikiem, stymulującym wzrost zainteresowania GOZ w ostatnich latach, jest rozwój ICT oraz bazującej na nim ekonomii współpracy, bowiem umożliwiają one fundamentalne zmiany zarówno na poziomie produkcji, jak i konsumpcji. Problematyka GOZ jest przede wszystkim działaniem praktycznym, czego dowodzi zarówno realizowana polityka UE, jak i coraz liczniejsze dobre przykłady działań przedsiębiorstw w tym zakresie(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is characteristics of circular economy (GOZ), in the context of the old and new concepts in this area, as well as good business practices, carried out on the basis of the desk research analysis. GOZ means closing the products' life cycles and treatment of waste as valuable secondary raw materials, so it is based on the famous concepts such as: 3R, LCA, cleaner production, industrial ecology or sustainable supply chain management. However, an important factor in stimulating increased interest in GOZ in recent years is the development of ICT and collaborative economy. They allow to make fundamental changes both at the level of production and consumption. GOZ is a primarily practical action as demonstrated by both implemented EU policy, and more and more good examples of companies in this field(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Botsman R., 2013, The Sharing Economy Lacks A Shared Definition, www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition (25.06.2017).
 • Circular economy, http://ingos.pl/pl/circular-economy (25.06.2017).
 • Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, 2016, Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian, Warszawa.
 • EEA, 2016, More from less - material resource efficiency in Europe. 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 countries, EEA Report No 10/2016, www.eea.europa.eu/publications/more-from-less/at_download/file (25.06.2017).
 • Ellen MacArthur Foundation, 2015a, Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf (25.06.2017).
 • Ellen MacArthur Foundation, 2015b, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf (25.06.2017).
 • Ellen MacArthur Foundation, 2016, The New Plastics Economy. Rethinking the future of plastics, www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf (25.06.2017).
 • Gospodarka okrężna (Circular economy), http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gospodarka-okrezna-circular-economy/ (25.06.2017).
 • Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, 2016, Reconomy. W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - wyzwania i szanse, http://reconomy.pl/public/userfiles/koalicja/raport_w_kierunku_gospodarki_obiegu_zamknietego.pdf (25.06.2017).
 • Kompendium CSR. Odpowiedzialny Biznes, 2017, nr 17.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, Bruksela, dnia 2.12.2015.
 • Lacy P., Rutqvist J., 2016, Od odpadów do bogactwa, [w:] Reconomy. W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - wyzwania i szanse, Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, http://reconomy.pl/public/userfiles/koalicja/raport_w_kierunku_gospodarki_obiegu_zamknietego.pdf (25.06.2017).
 • Pieńkowski D., Kośmicki E., 2016, Funkcja produkcji gospodarki zamkniętego obiegu, Ekonomia i Środowisko, nr 2(57).
 • Raftowicz-Filipkiewicz M., 2016, From sustainable development to circular economy, Economic and Environmental Studies, vol. 16, no. 1 (37).
 • Sustainia 100, www.sustainia.me/solutions/ (25.06.2017).
 • Szyja P., 2016, Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 453.
 • The concept of a circular economy, www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept (25.06.2017).
 • Tundys B., 2015, Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu - założenia, relacje, implikacje. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.
 • Visser W., 2017, Nowe modele biznesowe tworzą rewolucję "syndustrialną", Kompendium CSR. Odpowiedzialny Biznes, nr 17.
 • Volans, BSDC, 2016, Breakthrough business models: exponentially more social, lean, integrated and circular, http://volans.com/wp-content/uploads/2016/09/Volans_Breakthrough-Business-Models_Report_Sep2016.pdf (25.06.2017).
 • Waste, http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm (25.06.2017).
 • WBCSD, 2017, CEO Guide to the Circular Economy, www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy/Resources/CEO-Guide-to-the-Circular-Economy (25.06.2017).
 • WWF, 2016, Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era, http://d31xsb0nj2b4l8.cloudfront.net/downloads/living_planet_report_2016_summary.pdf (25.06.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.