PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 4 | 109--125
Tytuł artykułu

Reforma Komitetu Praw Dziecka w świetle trzeciego Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reform of the Committee on the Rights of the Child under the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z umów należących do traktatowego systemu ochrony praw człowieka Narodów Zjednoczonych jest Konwencja o prawach dziecka przyjęta w dniu 20 listopada 1989 r. Stanowi ona główny dokument międzynarodowej ochrony praw dziecka. Na jej podstawie powstał organ mający na celu zapewnienie przestrzegania praw zawartych w Konwencji - Komitet Praw Dziecka. W późniejszych latach do Konwencji przyjęto trzy protokoły fakultatywne. Dwa pierwsze dotyczą prawa materialnego - Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikt zbrojny oraz Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (oba z dnia 25 maja 2010 r.). Trzeci Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza reformę Komitetu Praw Dziecka przez procedurę indywidualnych i międzypaństwowych zawiadomień. Treść niniejszego opracowania dotyczy analizy wprowadzonych zmian i stanowi próbę oceny ich praktycznego zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the agreements belonging to the United Nations Treaty on human rights is the Convention on the Rights of the Child, adopted on November 20, 1989. It is a fundamental document of the international protection of the rights of the child. On this basis, an organ was created to ensure the observance of the right in the Convention - the Committee on the Rights of the Child. In the later years three Optional Protocols were adopted. The irst two concern substantive law - the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conlict and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of child prostitution and child pornography of 25 May 2010. The Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure of 19 December 2011 introduces the reform of the Committee on the Rights of the Child through the procedure of individual and interstate notiications. This article focuses on the analysis of the changes and attempts to assess their practical application. (original abstract)
Rocznik
Strony
109--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Balcerek M., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 1988.
 • Beco G. de, The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: Good News?, "International Human Rights Law Review" 2013, No. 367.
 • Buck T., Wabwile M., The Potential and Promise of Communications Procedures under the Third Protocol to the Convention on the Rights of the Child, "International Human Rights Law Review" 2013, Vol. 2.
 • Convention on the Rights of the Child Adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 November 1989, https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1995/CN.138.1995-Eng.pdf[dostęp: 20.09.2017].
 • Gerber P., The New Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. 10 things you should know, "Alternative Law Journal" 2012, Vol. 32(2).
 • Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009.
 • Jaros P., Trzeci Protokół Fakultatywny do Konwencji - komentarz, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S. Stadniczeńko, Warszawa 2015.
 • Jaros P., Michalak M., Prawa dziecka. Dokumenty ONZ, Warszawa 2015.
 • Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, red. T. Smyczyński, Warszawa 1994.
 • Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta w Nowym Jorku (Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).
 • Kuryłowicz M., Wiliński A., Prawo rzymskie prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Lee Y., Communications procedure under the Convention on the Rights of the Child: 3rd Optional Protocol, "International Journal of Children's Rights" 2010, Vol. 18(4), DOI: https://doi.org/10.1163/157181810X527239.
 • Limsira P., Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure, "Journal of East Asia and International Law" 2013, Vol. 1(8).
 • Łopatka A., Konwencja praw dziecka w Polsce, [w:] Prawa dziecka. Deklaracja i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kraków 1999.
 • Michałowska G., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 2016.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 1997 r., nr 38, poz. 67).
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konlikt zbrojny z dnia 25 maja 2000 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 2007 r., nr 76, poz. 464).
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornograii z dnia 25 maja 2000 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 2007 r., nr 91, poz. 608).
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień z dnia 19 grudnia 2011 r. przyjęty w Nowym Jorku.
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2016 r. przyjęty w Nowym Jorku, https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_61_611_E.pdf [dostęp: 30.03.2017].
 • Prucnal M., Komitet Praw Dziecka i jego zadania, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S. Stadniczeńko, Warszawa 2015.
 • Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.
 • RPD, www.brpd.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • RPD, W sprawie ratyikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-ratyikacji-iii-protokolu-fakultatywnego-do-konwencji--0[dostęp: 07.07.2017].
 • Smith R., The Third Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child - Challenges Arising Transforming the Rhetoric into Reality, "International Journal of Children's Rights" 2013, Vol. 21.
 • Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, red. T. Smyczyński, Warszawa 1999.
 • Szarek-Zwijacz A., Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień - rzeczywiste wzmocnienie ochrony praw dzieci?, [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2016.
 • UNICEF, Research and reports, www.unicef.org/reports [dostęp: 20.09.2017].
 • United Nations Treaty Series, Chapter IV: Human Rights, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en [dostęp: 20.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.