PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 235--243
Tytuł artykułu

Polityka finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce

Warianty tytułu
The Policy of Financial Support for Organic Farming in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wdrażania ekonomicznych instrumentów wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce. Skoncentrowano się na działaniach stosowanych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Zastosowano analizę opisową i porównawczą tych rozwiązań w oparciu o materiał faktograficzny, dokumenty strategiczne i akty prawne oraz dane statystyczne prezentujące tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w UE. Dzięki wdrożeniu dotacji w ramach programu rolnośrodowiskowego, w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. W procesie implementacji tych działań wystąpiły jednak nieprawidłowości obniżające ich skuteczność w zakresie stymulowania wzrostu produkcji i świadczenia usług środowiskowych. W latach 2013-2016 błędy te ograniczono, co jednocześnie wiązało się z zaostrzeniem wymogów dla gospodarstw ekologicznych i osłabiło funkcję bodźcową do wzrostu ich liczby. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest w coraz większym stopniu stymulowany impulsami rynkowymi(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper article is to present the way of implementation of economic instruments supporting organic agriculture in Poland. It focuses on measures used under the conditions of membership in the European Union (EU). The author used a descriptive and comparative analysis of these solutions on the basis of the factual material, strategic documents, legal acts and statistics showing trends in the development of organic farming in Poland and in the EU. Thanks to the implemention of the subsidies under the agri-environmental programme, rapid development of organic farming took place in Poland. However, some irregularities in that process lowered the effectiveness of discussed measeres - in stimulation of increased production and provision of environmental services. In 2013 these errors were limited through more restricted requirements for farmers. It weakened the stimulus function to the increase in the number of organic farms. Their development is increasingly stimulated by market impulses(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • European Commission, 2016, Facts and figures on organic agriculture in the European Union, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Organic_2016_web_new.pdf (30.06.2017).
 • GUS, 2016, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa
 • IJHARS, 2004, Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2003 roku, Warszawa.
 • IJHARS, 2005, Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku, Warszawa.
 • IJHARS, 2009, Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008, Warszawa.
 • IJHARS, 2011, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Warszawa.
 • IJHARS, 2015, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 • IJHARS, 2016, Liczba producentów ekologicznych w Polsce, w podziale na kategorie działalności, wg stanu na 31 grudnia 2015 r., Warszawa.
 • IJHARS, 2017, Liczba producentów ekologicznych w Polsce, w podziale na kategorie działalności, wg stanu na 31 grudnia 2016 r., Warszawa
 • Kociszewski K., 2013, Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 185-191.
 • Kondratowicz-Pozorska J., 2014, Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, s. 107-118.
 • Łuczka W., 2016, Stan badań nad rolnictwem ekologicznym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 453.
 • Organic Farming in European Union - Facts and Figures, European Commission, Brussels 2005. www.organic-europe.net (30.16.2017).
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 2017, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rohner-Thielen E., 2005, Organic Farming in Europe, Eurostat Statistics in Focus, 310.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolno-środowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. poz. 361 z 15 marca 2013 r.
 • Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975.
 • Willer H., Lernoud J., 2017, Current Statistics on Organic Agriculture Worldwide: Area, Operators, and Market, [w:] Willer H., Lernoud J. (red.), The world of organic agriculture: Statistics and emerging trends 2017, FIBL and IFOAM, Bonn-Frick, s. 69-74.
 • Willer H., Schaack D., Lernoud J., 2017, Organic Farming and Market Development in Europe and the European Union, [w:] Willer H., Lernoud J. (red.), The world of organic agriculture: Statistics and emerging trends 2017, FIBL and IFOAM, Bonn-Frick, s. 207-240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.