PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 273--283
Tytuł artykułu

Uwagi do planu rozwoju elektromobilności w Polsce

Warianty tytułu
Comments on The Electromobility Development Plan in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakłada szybki wzrost liczby użytkowanych samochodów elektrycznych. Analiza barier i szans rozwoju elektromobilności w Polsce wskazuje jednak, że przyjęty plan jest zbyt optymistyczny. Sens ma ewolucyjny rozwój przemysłu e-samochodów. Do realizacji przedsięwzięcia należy jednak przystąpić w sposób systematyczny. Należy zapewnić środki na badania nad polskim e-samochodem, podjąć reformę górnictwa i energetyki, stworzyć przyjazne warunki dla rozwoju OZE, potem zadbać o odpowiednią infrastrukturę publicznych stacji ładowania oraz uruchomić system premiowania zakupu samochodów elektrycznych. Bez kompleksowego i systematycznego podejścia plany błyskawicznego rozwoju elektromobilności pozostaną wyłącznie politycznymi deklaracjami(abstrakt oryginalny)
EN
The Government-Approved Strategy for Responsible Development assumes a dynamic growth in the number of used electric cars. The analysis of barriers and opportunities for the development of electromobility in Poland indicates however that the plan is too optimistic. The evolution of the e-car industry should be evolving. However, the implementation of the project must be proceeded in a certain order. It is necessary to provide funds for Polish e-car research, to undertake reform of mining and energy, to create favorable conditions for the development of renewable energy resources, then to take care of the proper infrastructure of public charging stations and to start the system of supporting the purchase of e-cars. Without a comprehensive and systematic approach, the plans for the rapid development of electromobility will remain solely political declarations(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Deklaracja środowiskowa za rok 2016, 2017, TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Jaworzno.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz.U. UE 2010 L334.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Dz.U. UE 2014, L307, art. 23.
 • GUS, 2016a, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015, Warszawa.
 • GUS, 2016b, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GIOŚ, 2016, Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • IOŚ-PIB, 2016, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Kasztelewicz Z., 2015, Diagnoza stanu i naprawy branży węgla kamiennego, Wspólne Sprawy. Biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2015, nr 2.
 • Kasztelewicz Z., Patyk M., 2015, Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, Polityka Energetyczna, nr 4.
 • Kwinta W., 2006, Alarmujący stan elektrowni, Energia & Przemysł, wrzesień-październik, www.cire.pl/pliki/2/alarmujacystan.pdf (14.08.2017).
 • Ministerstwo Energii, 2016, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt, Warszawa.
 • Ministerstwo Energii, 2017, Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, Warszawa.
 • Niewiedział E., Niewiedział R., 2016, Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w ostatnim piętnastoleciu. Materiały konferencyjne VII Konferencji naukowo-technicznej pt. "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych", Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań.
 • NIK, 2011, Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych), KGP-410-15/2009, Warszawa.
 • Osiągnięcia, LodzSolarTeam, http://lodzsolarteam.p.lodz.pl/index.php/osiagniecia (14.08.2017).
 • Overview on tax incentives for electric vehicles in the EU, https://www.acea.be/uploads/publications/EV_incentives_overview_2017.pdf (14.08.2017).
 • Paska J., Pawlak K., 2014, Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, Rynek Energii, grudzień.
 • PZPM, KPMG, 2017, Branża motoryzacyjna. Raport kwartalny PZPM i KPMG. Edycja Q1/2017, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji UE nr 459/2012 dla lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, Dz.U. UE 2012 L142/16.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, Dz.U. z 2012, poz. 511.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Dz.U. z 2015, poz. 1136.
 • Sobczyk E.J., Kicki J., Jarosz J., Kowalczyk I., Stachurski K., 2016, Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 92.
 • Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. z 2017, poz. 260.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2015, poz. 478, art. 41, ust. 10 i 11.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016, poz. 925, art. 1, ust. 3.
 • WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016), http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ (14.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.