PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 264--272
Tytuł artykułu

Małe gospodarstwa rolne jako ekoinnowacyjny element rozwoju zrównoważonego obszarów nadrzecznych

Autorzy
Warianty tytułu
Small Agricultural Farms as An Eco-Innovative Element of The Sustainable Development of Riverside Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Naturalnie funkcjonujące tereny łęgowe mają znaczne zdolności retencyjne, a dzięki temu stanowią ekoinnowacyjny element łagodzenia skutków zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i susze. Zagospodarowanie tych terenów powinno zatem zachowywać naturalne zdolności retencyjne, dostarczać korzyści ekonomicznych, a jednocześnie sprzyjać społecznościom lokalnym. Celem badań przeprowadzonych w dolinie Wisłoka była identyfikacja percepcji powodzi i susz przez właścicieli małych gospodarstw oraz określenie ich skłonności do zmiany użytkowania terenów zalewowych. Rolnicy nie dostrzegają pozytywnego, użyźniającego wpływu powodzi, negatywne oddziaływanie podtopień bardziej podkreślane jest na gruntach ornych. Wpływ suszy oceniany jest jako mniejszy na użytkach zielonych niż na gruntach ornych. Mimo tego nie odnotowano skłonności do zamiany ich w trwałe użytki zielone, na których straty oceniane są na niższe(abstrakt oryginalny)
EN
Naturally functioning riparian areas have the significant retention capacities and thus are an eco-innovative element of mitigating the effects of the extreme phenomena such as floods and droughts. The development of these sites should therefore preserve the natural retention capacity, provide the economic benefits, and be beneficial for the local communities as well. The aim of the research carried out in the Wisłok Valley was to identify the perception of floods and droughts by the owners of small farms and to figure out what their tendency to change the use of floodplains was. The farmers do not see the positive, fertile impact of floods on their fields because of the fact that the negative impact of floods is more emphasised on arable land. The impact of a drought is more assessed on the smaller grasslands than on an arable land. However, there is no tendency to convert these smaller grasslands into the permanent pasture, where losses are assessed as lower(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Bernatek A., 2011, Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego województw, Agencja Wydawnicza EkoPress, Kraków, s. 100.
 • Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju, vol. 6, no. 2, s. 75-81.
 • Cannarella C., Piccioni V., 2011, Traditiovations: Creating innovation from the past and antique techniques for rural areas, Technovation, 31, s. 689-699.
 • Fiedor B., Graczyk A., 2016, Normatywny i pozytywny charakter kategorii rozwoju trwałego, Optimum: Studia Ekonomiczne, nr 1(79), s. 3-13.
 • Giuseppe D. Di., Bianchini G., Antisari L.V., Martucci A., Natali C., Beccaluva L., 2014, Geochemical characterization and biomonitoring of reclaimed soils in the Po River Delta (Northern Italy): implications for the agricultural activities, Environ Monit Assess, 186(5), s. 2925-2940.
 • Gruchelski M., Niemczyk J., 2016, Małe gospodarstwa rolne w Polsce a paradygmat rozwoju zrównoważonego, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 2, s. 134-140.
 • GUS, 2011, Obszary wiejskie w Polsce. Studia i analizy statystyczne, Warszawa - Olsztyn.
 • Kud K., 2013, Rolnicze i ekologiczne znaczenie terenów zalewowych, Ofic. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 135.
 • Kud K., 2015, Kształtowanie interakcji człowiek-środowisko na obszarach zalewowych doliny Sanu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 377, s. 280-288.
 • Kud K., 2016, Zarządzanie gospodarką rolną na terenach zalewowych w kontekście globalnych zmian klimatycznych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16 (XXXI), z. 3, s. 221-231.
 • Kud K., Woźniak L., 2004, Proekologiczna restrukturyzacja gospodarki żywnościowej jako czynnik innowacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1030, s. 608-614.
 • Kud K., Woźniak L., Lipski S., 2015, Technologie naturalne - innowacje, tradycja, przyszłość i bezpieczeństwo, [w:] Chyłek E.K., Pietras M. (red.), Badania naukowe w procesie kształtowania wizji polskiej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Warszawa, s. 31-35
 • Kundzewicz Z.W., Kozyra J., 2011, Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 68-81.
 • Limański A., 2011, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 23, s. 135-147.
 • Podręcznik Oslo 2006: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Komisja Europejska, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu 2005, wyd. polskie, MNiSW, Warszawa.
 • Schindler S., O'Neill F.H., Biró M., Damm Ch., Gasso V., Kanka R., van der Sluis T., Krug A., Lauwaars S.G., Sebesvari Z., Pusch M., Baranovsky B., Ehlert T., Neukirchen B., Martin J.R., Euller K., Mauerhofer V., Wrbka T., 2016, Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: A knowledge synthesis for six European countries, Biodiversity and Conservation, vol. 25, issue 7, s. 1349-1382.
 • Wilkin J. (red. nauk.), 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR, PAN, Warszawa, ss. 228.
 • Zegar J.S., 2007, Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 5-27.
 • Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 166, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, s. 149-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.