PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 74 | 47--62
Tytuł artykułu

Public Procurement in the European Union as the Demand-Side Instrument for Achieving Social and Developmental Objectives

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej jako popytowy instrument realizacji celów społecznych i rozwojowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wdrażana obecnie w UE reforma zamówień publicznych ma m.in. umożliwić ich wykorzystanie ich jako instrumentu realizacji strategii Europa 2020 i osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Oznacza to redefinicję funkcji zamówień publicznych, związanej dotychczas ze zwiększaniem efektywności wydatków instytucji zamawiających dzięki konkurencji na otwartym rynku europejskim. Postulaty wzmocnienia tzw. społecznego wymiaru integracji europejskiej mają szerokie poparcie społeczne. Nie istnieje jednak prosta formuła optymalizacyjna jednoczesnego wspierania konkurencji na otwartym rynku zamówień publicznych i osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych zakres możliwego jednoczesnego osiągnięcia tych celów wydaje się ograniczony. Jednocześnie dostrzegana jest nierównowaga w międzynarodowej wymianie handlowej generowanej przez otwarty rynek zamówień publicznych, co pogarsza sytuację w zakresie konwergencji społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Public procurement reform currently being implemented in the EU is supposed to facilitate its use as an instrument of the Europe 2020 strategy and the goals of sustainable development. It involves redefining the function of public procurement, hitherto associated with increasing the spending efficiency of contracting authorities, due to competition on the open European market. The demands to strengthen the socalled social dimension of European Integration enjoy broad public support. However, there is no simple optimizing formula for simultaneously promoting competition on the open public procurement market and achieving sustainable development. Based on previous experience, the practical range of possible simultaneous implementation of these goals seems to be limited. At the same time one may notice an imbalance of international trade generated by an open public procurement market, which aggravates the realization of socioeconomic convergence goals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Technology, Poland
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Andrecka, M. (2015). Innovation Partnership in the New Public Procurement Regime - a Shift of Focus from Procedural to Contractual Issues? Public Procurement Law Review, 2.
 • Amended proposal for a regulation on the access of thirdcountry goods and services to the Union's market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries.Brussels (2016). 29.1.2016 COM (2016) 34 final, Proposal for a council decision, Protocol Amending the Agreement on Government Procurement, COM/2013/0143 fin.
 • Arrowsmith, S. (2014). The Law of Public and Utilities Procurement. 3rd ed. Sweet and Maxwell.
 • Bordalo Faustino, P. (2014). Award Criteria in the New EU Directive on Public Procurement. Public Procurement Law Review, 3.
 • Borowiec, A. (2013). Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Buying Social, A Guide Taking into Account of Social Considerations in Public Procurement (2010). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2488047 (21.06.2016).
 • Dragos, D.C. Neamtu, B. (2014). Sustainable Public Procurement in the EU: Experiences and Prospects, Social Science Research Network. Retrieved from http://papers.ssrn. com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2488047 (21.06.2016).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2020). Retrieved from http://stat.gov.pl/files/gfx/ portalinformacyjny/pl/ defaultstronaopisowa/5993/1/1/europa_2020_pl.pdf (10.10.2016).
 • Granecki, P. (2016). Prawo zamówień publicznych - Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • GPP - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska. (2008).COM/2008/0400 końcowy.
 • Haładyj, J. (2016). Wystąpienie w Sejmie prezentujące projekt nowelizacji Pzp. Zamówienia Publiczne - Doradca, 5.
 • Internal Market Scoreboard. Retrieved from http://ec.europa.eu/internal_market/ score-board/ performance_by_member_state/poland/index_en.htm (10.10.2016).
 • MSP - Summaries of EU legislation. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri =URISERV:n2602 (1.10.2016).
 • Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum EU-Reformvertrag im Deutschen Bundestag. (2008). 24 April 2008 in Berlin. Retrieved from http://www.kas.de/wf/doc/kas_16294-544-1-30.pdf? 090428113720 (17.04.2016).
 • Report of the PPO President on the functioning of public procurement system in 2015. (2016). Zamówienia Publiczne - Doradca, 232.
 • Steinicke, M. (2012). The Public Procurement Rules and Innovation. In: G. Ølykke et. al., EU-Public Procurement Modernisation Growth and Innovation Discussion on the 2011 Proposals for Procurement Directives. Djøef Publishing.
 • Study on Strategic use of public procurement in promoting green, social and innovation policies (2015). Final Report, PwC, December.
 • Trepte, P. (2004). Regulating Procurement. Understand the Ends and Means of Public Procurement Regulation. NY: Oxford University Press.
 • Trepte, P. (2007). Public Procurement in the EU, A Practitioner's Guide. Oxford Universi-ty Press.
 • Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economic Review, 3, 1. DOI: 10.15678/EBER.2015.030109.
 • ZPD (2016). See the opinions of experts and practitioners. Zamówienia Publiczne. Dorad-ca, 235, November.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.