PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 308--322
Tytuł artykułu

Rywalizacja i wykluczenie a postulaty transportowe - przykłady oddziaływań

Warianty tytułu
Rivalry and Excludability Versus Transport Demands - Examples of Impacts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto teoretyczne rozważania dotyczące oceny zależności pomiędzy poziomami rywalizacji i wykluczenia, cechującymi elementy systemu transportowego, a spełnianiem postulatów transportowych stawianych przez użytkowników transportu osobowego. Przedstawiono przykłady różnych rodzajów dóbr tworzących systemy transportowe oraz możliwe oddziaływanie poziomów rywalizacji i wykluczenia na zaspokojenie oczekiwań użytkowników transportu. Wykazano, że oddziaływanie to jest istotne, wpływa bowiem na poziom realizacji postulatów transportowych, a zatem i atrakcyjność poszczególnych form przemieszczania się osób oraz na wybory i zachowania transportowe. We wnioskach stwierdzono, że poziomy rywalizacji i wykluczenia powinny być brane pod uwagę podczas opracowywania narzędzi polityki zrównoważonego transportu, ponieważ mogą warunkować ich skuteczność oraz realizację celów tejże polityki(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a theoretical discussion about and assessment of relations between levels of rivalry and excludability being characteristics of elements of transport systems and satysfying transport demands of users of passenger transport. Examples of different types of goods in transport systems were presented, as well as possible impact of levels of rivalry and excludability on fulfilling transport requirements of trasport users. It has been shown that this impact is significant, because it influences the level of fullfillment of transport demands and thereby the attractiveness of different forms of transport, as well as transport choices and behaviours. In conclusion it has been was stated that levels of rivalry and excludability should be taken into consideration while creating sustainable transport policy tools, as they can determine their effectiveness and realisation of goals of sustainable transport policy(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Antonides G., Raaij W.F. van, 2003, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa.
 • Blum U., 1998, Positive externalities and the public provision of transportation infrastructure: An evolutionary perspective, Journal of Transportation and Statistics, vol. 1, no. 3, s. 81-88.
 • Buchanan J., 1965, An Economic Theory of Clubs, Economica, vol. 32, no. 125, s. 1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2552442.
 • De Vries J.P., 2005, Anti-rival and anti-excludable, http://deepfreeze9.blogspot.com/2005/03/anti-rival-and-anti-excludable.html (28.06.2017).
 • European Conference of Ministers of Transport, 2001, Transport and Economic Development, ECMT Round Tables, OECD Publishing, http://oecdbookshop.org/browse.asp?pid=title-detail&lang=en&ds=Transport-and-Economic-Development&k=5LMQCR2K67D1 (28.01.2017).
 • Hardin G., 1968, The Tragedy of the Commons, Science, vol. 162, no. 3859, s. 1243-1248. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.
 • Jachnis A., 2007, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2007, Zielona Księga "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście", Bruksela, KOM(2007) 551 wersja ostateczna.
 • Levinson D., 2014, Rivalry and anti-rivalry, excludability and anti-excludability, https://transportist.org/2014/05/22/rivalry-and-anti-rivalry-excludability-and-anti-excludability/ (28.06.2017).
 • Marszałek S., 2001, Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice.
 • Ostrom E., 1990, Governing The Commons. The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511807763.
 • Ostrom E., 2010, Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, American Economic Review, vol. 100, issue 3, s. 641-72. DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.100.3.641 641-72.
 • Ostrom E., 2013, Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Paradowska M., 2011, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Paradowska M., 2014, Problems Involved in the Development of Instruments Supporting the Creation of Sustainable Behaviour in Transport, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics, nr 1 (39), s. 255-275.
 • Platje J., 2012, Current challenges in the economics of transport systems - a stakeholder and club good approach, Logistics and Transport, no. 2(15), s. 37-49.
 • Samuelson P., 1954, The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics, vol. 36, no. 4, s. 387-389. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1925895.
 • Transport for London, Congestion Charge zone, https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone (28.06.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.