PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 364--375
Tytuł artykułu

Czynniki kształtujące trwałość obszarów wiejskich województwa podkarpackiego

Autorzy
Warianty tytułu
Factors Shaping The Sustainability of Rural Areas in The Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główną osią procesu badawczego było przyjęcie przestrzennego obiektu badawczego, którymi były wszystkie gminy wiejskie w województwie podkarpackim, wiejska część gmin miejskich oraz gminy o dużej atrakcyjności turystycznej (nieujęte w poprzednich grupach). Podstawę badań własnych ukazanych w artykule stanowiły analizy autora, ukazujące czynniki trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, skupiające się na modelach trwałości wyznaczonych na podstawie danych z 2010 r., a więc w sześć lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W obliczeniach zastosowano metodę aglomeracji Warda, w której podstawą aglomeracji były odległości euklidesowe. Cel pracy koncentrował się na pokazaniu czynników mających wpływ na trwałość obszarów wiejskich na terenie województwa podkarpackiego pod kątem multidyscyplinarności i czynników kształtujących trwałość gmin miejsko-wiejskich, wiejskich oraz gmin o wysokiej atrakcyjności turystycznej(abstrakt oryginalny)
EN
The main focus of the research process was the adoption of a spatial research facility, which included all rural boroughs in the Podkarpackie Voivodeship, a rural part of municipalities and communes with high tourist attractiveness (not included in the previous groups). The basis of own research presented in the article was the author's analysis showing the sustainability factors of rural areas of the Podkarpackie Voivodship in the first decade of the 21st century, focusing on sustainability models based on data from 2010, i.e. six years after Poland's accession to the European Union. In the calculation, the Ward agglomeration method was used, and the basis of the agglomeration was the Euclidean distance. The aim of the study was to show the factors affecting the sustainability of rural areas in the Podkarpackie Voivodeship, in terms of multidisciplinarity and factors shaping the sustainability of urbanrural boroughs, rural areas and communes with high tourist attractiveness(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Borys T., 2013, Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44), s. 8-28.
 • Bukraba-Rylska I., 2015, Polska wieś w Unii Europejskiej: pytanie o "Wielką Narrację", [w:] Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 295-304.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2015, Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa i jej współczesne uwarunkowania, [w:] Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Fottorino E., 1999, Człowiek Ziemi, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 188.
 • Gore A., 2007, Niewygodna prawda, Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o., Katowice.
 • Górecka A., 2011, The Tourism Function Determinants of the Rural Municipalities in Podkarpackie Province, Poland, ACTA Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 10(4), s. 19-32.
 • Grabski W., 1936, System socjologii wsi, Roczniki Socjologii Wsi, s. 7-49.
 • Jeżowski P., 2016, Wykład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3 (81), s. 3-19.
 • Kutkowska B., 2011, Nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich, Odnowa wsi - opinie ekspertów, IV Polski Kongres Odnowy Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nasze myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Majewski E., 2008, Trwały rozwój trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Polskie regiony najbogatsze wśród najbiedniejszych w UE, http://www.forbes.pl/polskie-regiony-najbogatsze-wsrod-najbiedniejszych-w-ue,artykuly,194816,1,1.html (15.09.2016).
 • Regional statistic by NUTS classification, http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/main-tables (15.09.2016).
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), 2015, Rzeszów, ss. 81.
 • Wiatrak A.P., 2005, Regionalny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Prace Naukowe, SGGW, nr 36, s. 611-622.
 • Wilkin J., 2007a, Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich nt. "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada, s. 1-21.
 • Wilkin J., 2007b, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, Dodatek specjalny: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, listopad, s. 3-5.
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2015, Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej w latach 2009-2013, Rzeszów, ss. 101.
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2016a, Województwo podkarpackie. Podregiony. Powiaty. Gminy, Rzeszów, ss. 356.
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2016b, Województwo podkarpackie w liczbach, Rzeszów, ss. 21.
 • Zegar J.S., 2015, Esej o kwestii agrarnej, [w:] Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 454-470.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.