PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 12 | 18--23
Tytuł artykułu

Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit

Warianty tytułu
The Superior's Role in Shaping Organizational Culture and Quality in Enterprises from Non-profit Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji, w szczególności organizacji non profit, odgrywa czynnik ludzki. Wynika to z faktu, że zasoby ludzkie stanowią cenny, a jednocześnie specyficzny kapitał każdego przedsiębiorstwa. W przypadku organizacji pozarządowych (non profit), których działalność nie jest nastawiona na zysk przedsiębiorstwa, kapitał ludzi, a wraz z nim kompetencje, umiejętności, posiadane normy i wartości stają się niezbędnym czynnikiem do sprawnej realizacji celów o charakterze prospołecznym. W takim ujęciu, istotnego znaczenia nabiera kształtowanie kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Celem artykułu jest prezentacja, a także przedstawienie wyników badań dotyczących roli przełożonego w kształtowaniu kultury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Crucial role in the functioning of the organization (in particular non-profit organization) plays the human factor. This is due to the fact that human resources are valuable and unique capital of each company. In the case of non-governmental organizations (which are non-profit) - human capital, skills and values become an essential factor for achievement of the pro-social goals. In this contex, shaping organizational culture has a great significance in the functioning of non-governmental organizations. This article presents survey results on the role of supervisor in shaping organizational culture. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bogacz-Wojtanowska Ewa. 2006. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bugdol Marek. 2013. Kultura jakości jako wyraz filozofii zarządzania W Filozofia a zarządzanie 213-240 Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Frączak Piotr. 2009. Ocena jakości polityki kadrowej polskich organizacji pozarządowych. W Ocena jakości działania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 65-80 Warszawa: Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Gołębiowski Marian. 2014. "Elementy kultury w organizacji". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 38. Т. 1, 38:42.
 • Gulati-Partee Gita. 2001. A Primer on Nonprofit Organizations, Popular Government Summer: 31-36.
 • Hausner Jerzy. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Huczek Marian. 2013. "Zarządzanie organizacjami pozarządowymi". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 45-56.
 • Kisielnicki Jerzy. 2008. Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. Warszawa: PWE.
 • Kwiecińska Monika. 2008. "Kultura organizacyjna w organizacjach non-profit - wyniki badań". W Wybrane obszary funkcjonalne instytucji, Zarządzanie 6, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 24: 140-148.
 • Lewicka Dagmara. 2012. "Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną". Organizacja i Kierowanie 3: 11-25.
 • Łukasik Katarzyna. 2013. "Akceptacja kultury organizacyjnej przez pracowników organizacji świadczącej usługi logistyczne". Przedsiębiorczość i zarządzanie 4 (14): 101-114.
 • Łukasiński Wiesław. 2011. "Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji". Przegląd Organizacji 6: 38-41.
 • Mikuła Bogusz. 2000. "Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 3: 33-40.
 • Nogalski Bogdan, Agnieszka Szpitter. 2012. Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. 225-236. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Pocztowski Aleksy. 2002. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Robbins Stephen P. 2010. Zasady zachowania w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S ka.
 • Sarnowski Janusz. 2010. "Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone", Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 3: 386-399.
 • Skalik Jan. 2012. Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych. W Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. 123-130. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Skrzypek Elżbieta. 2010. "Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw". Problemy Jakości 4: 3-7.
 • Skrzypek Elżbieta. 2000. Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Strelau Jan. 2004. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
 • Sułkowski Łukasz. 2013. "Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną". Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XIV, zeszyt 8, część II, 25-37.
 • Wawak Tadeusz. 2016. "Kultura zarządzania oparta na jakości". Dyskusje o Zarządzaniu 8, Kultura Zarządzania 45-53.
 • Zbiegień-Maciąg Lidia. 2008. Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: PWN.
 • Zielińska Agnieszka. 2011. "Strategie zarządzania organizacjami pozarządowymi". Master of Business Administration 4: 95-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495990

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.