PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 493 Instytucje w teorii i praktyce | 9--21
Tytuł artykułu

Nowa transformacja ustrojowa w świetle ekonomii instytucjonalnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transition of New Political System in The Light of Institutional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przede wszystkim próba zaprezentowania dwóch możliwych podstawowych wizji tego, co autor określa mianem nowej transformacji ustrojowej. Składają się na nią zarówno działania w sferze gospodarczej i politycznej, jak i próby stymulowania zmian w sferze społecznej, które ze względu na swoją skalę, a także angażowane środki i zakładane efekty, wykraczają poza krótkookresowy czy nawet średniookresowy horyzont funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa. Działania te łączy - oczywiście obok celów rozwojowych - idea naprawiania, korygowania czy też eliminowania negatywnych następstw transformacji ustrojowej zapoczątkowanej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Prezentacja dwóch podstawowych wizji nowej transformacji poprzedzona została dyskusją o istocie pierwotnej transformacji oraz realiach i dziedzictwie instytucjonalnym gospodarki centralnie zarządzanej, a także o słabościach pierwotnej transformacji(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is first of all to present two possible basic concepts of what the author calls the transition of system new political. It consists of actions both in economic and political spheres, as well as attempts to stimulate changes in social sphere, which because of its scale, employed means and planned results exceed short and medium term horizon of functioning of the state, economy and society. At the same time what these actions have in common, of course besides development goals, is the idea of improving, correcting and eliminating the negative consequences transition of political system which started at the turn of the 80s and 90s of the XX century. The presentation of two basic concepts of the new transition was preceded by a discussion on the importance of original transition as well as the realities and institutional heritage of centrally managed economy, and the weaknesses of original transition(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A, 2001, The colonial origins of comparative development: An empirical investigation, The American Economic Review, vol. 91, no. 5.
 • Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boulding E., 1985, Religijne podstawy postępu ekonomicznego, [w:] Ponad ekonomią, PIW, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J., Legiędź T., 2009, Interakcja instytucji formalnych i nieformalnych w procesie transformacji od planu do rynku, [w:] Godłów-Legiędź J. (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 63-87.
 • Gruszewska E., 2013, Instytucje, a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Hare P., 2013, Institutions and transition: Lessons and surprises, Society and Economy, vol. 35, issue 1, s. 1-24.
 • Hockuba Z., 2000, Transformacja jako zmiana porządku ekonomicznego, [w:] J. Winiecki (red.), Transformacja gospodarki postkomunistycznej a teoria ekonomii, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 • Hofstede G., 2003, Konsekwencje kultury, Master of Business Administration, nr 1.
 • Kochanowicz J., 2000, Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, Ekonomista, nr 3.
 • Lissowska M., 1998, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Lissowska M., 2004, Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Leibenstein H., 1988, Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa.
 • Łukmanow A.S., 2013, Lobbism w Rossii: Analiz sovremennoj specyfiki, Sborniki konferencji NIC Socijosfera, no. 45, s. 153-158.
 • Mitrović L.R., 2007, Immanuel Wallerstein's Contribution to Mondology and the Critical Theory of the Global World System Transition, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology and Psychology, vol. 6, no. 1, s. 91-104.
 • Piątek D., 2016, Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak M., 2009, Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, s. 233-251.
 • Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Van Brabant M., 1992, Privatizing Eastern Europe, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Wojtyna A., 2002, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, Gospodarka Narodowa, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.