PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 (44) | 38--47
Tytuł artykułu

Procesy komunikacyjne w tworzeniu modeli biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Communication Processes in New Business Models Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie procesów komunikacyjnych w kreowaniu współczesnych modeli biznesu. Współczesne warunki rynkowe i postępująca technologizacja procesów biznesowych wymuszają na przedsiębiorcach tworzenie nowych rozwiązań biznesowych, które urzeczywistniane są w postaci modeli biznesu. Zarówno w pracach naukowych, jak i w podejściu praktycznym dominuje pogląd, że zdalne narzędzia komunikacji tworzą specyficzne rozwiązania na styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Oczywiście, jest to prawda, jednak bardzo często zapomina się o tym, że zdalna komunikacja umożliwia przedsiębiorcom tworzenie całkiem nowych form prowadzenia działalności oraz tworzenia wewnątrzorganizacyjnych struktur komunikacyjnych. Zaprezentowane rozważania mają zwrócić uwagę czytelników na niezwykle szerokie spektrum oddziaływania procesów komunikacyjnych na formy, jakie mogą przyjmować współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter rozważań naukowych, toteż zastosowaną metodą badawczą był przegląd literatury dotyczącej determinant kreowania współczesnych modeli biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is an indication of the importance of communication processes in the creation of modern business models. Today's market conditions and progressive technologization business process make entrepreneurs create new business solutions that are implemented in the form of business models. Both in the work of the scientific and practical approach dominates the view that remote communication tools create specific solutions at the interface between enterprise and its environment. Of course, this is true but very often it is forgotten that remote communication enables businesses to create entirely new forms of business and the creation of inside of the organization communication structures. The article stresses and draws attention of readers on an extremely broad spectrum of the impact of the communication processes on the forms modern enterprises can take. The article is of a scientific nature. Because of it the author used the identification and penetration of literature in the area of determinants of contemporary business models creation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Afuah A., Christopher T.L., 2003, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, r. 1.
 • Basińska B., Garnik I. (red.), 2014, Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., 2012, Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, Komunikacja Społeczna, nr 4, Warszawa.
 • Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chomiak-Orsa I., 2015, Technologie informacyjno-komunikacyjne w kreowaniu rozwiązań smart city, Informatyka Ekonomiczna, nr 3(37).
 • Chomiak-Orsa I., 2016, Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji, Informatyka Ekonomiczna, nr 1(39).
 • Ćwiertak R., 2015, Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji - próba oceny, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1.
 • Falencikowski T., Nogalski B., 2014, Business model in strategic management - entrepreneurial approach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, no. 305(4)2014.
 • Frąckiewicz E., 2010, Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Rozprawy i Studia, nr 753, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Grabosz J., 2014, Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego, [w:] B.A. Basińska, I. Garnik (red.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Jelonek D., 2009, Przegląd wybranych koncepcji pozyskiwania informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa, Informatyka Ekonomiczna, nr 55.
 • Juliusz B., 2012, Efektywne wykorzystanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Klimczak T., Rudnicki T., Leszczyńska B., 2013, Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. Badanie i analiza danych zastanych - raport, Warszawa, https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/394/18694.pdf, dostęp: 7.05.2017.
 • Kłosiewicz-Górecka U., 2005, Komunikacja wewnętrzna w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
 • Krupski R., 2011, Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, nr 4(147).
 • Krupski R., 2012, O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Laudon K.C., Traver C.G., 2012, E-commerce 2012. Business. Technology. Society, Pearson Education Limited, United States of America.
 • Mikuła B., Ziębicki B., 2003, Komunikacja wewnętrzna jako instrument adaptacji nowo przyjętych pracowników, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Niestrój R. (red.), 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ober J., 2013, Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 65, nr 1897.
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I., 2013, Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Zarządzanie i Finanse, nr 4/2, vol. 11.
 • Pichlak M., 2015, Projektowanie modeli biznesowych w branżach twórczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 86.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., 2011, Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Rogala A., Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, http://www.wbc.poznan.pl/Content/272466/Anna_Rogala_doktorat.pdf, dostęp: 5.05.2017.
 • Romanowska M., Wachowiak P. (red.), 2006, Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.
 • Ryś K., 2014, Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 14.
 • Stankiewicz J., 2006, Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław.
 • Szczepańczyk M., 2014, Innowacyjne sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Szpitter A., 2011, Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku, [w:] Strategie sukcesu organizacji, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szymańska A., 2004, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław.
 • Westland J., 2008, Global Innovation Management. A Strategic Approach, Palgrave, New York.
 • Włodarczyk A., 2016, Determinanty skutecznej komunikacji w modelu biznesowym B2C, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 22.
 • Wrocka A., 2015, Proces komunikacji a rynku B2B; Problemy Jakości, nr 9.
 • Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zajkowska M., 2011, Deficyty komunikacyjne jako determinanta implementacji integracji komunikacji przedsiębiorstwa, [w:] B. Pilarczyk (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2012, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Żbikowska A., 2005, Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.