PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 (44) | 48--59
Tytuł artykułu

Electronic Search Engine for Housing Exchange as a Tool in the Management of the Municipal Housing Stock

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elektroniczna wyszukiwarka zamiany mieszkań jako narzędzie w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcono problematyce wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu mieszkaniowymi zasobami gmin. Analizie poddano wpływ wykorzystania tychże technologii na efektywność ściągalności zaległych należności gmin z tytułu najmu lokali komunalnych oraz na poprawę sytuacji życiowej i materialnej najemców zasobów. W celu przedstawienia praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu mieszkaniowymi zasobami gmin i ich efektywności we wskazanym zakresie posłużono się przykładem elektronicznej wyszukiwarki zamiany mieszkań, która uruchomiona została przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. Omówiono wpływ wyszukiwarki na zarządzanie wierzytelnościami gminy Częstochowa i na efektywność wykorzystania jej zasobu mieszkaniowego, a także wykorzystanie wyszukiwarki jako na- rzędzia w programach oddłużeniowych dla lokatorów. W artykule scharakteryzowano też pozycję ustrojową gmin oraz ich zadania w zakresie gospodarki zasobami mieszkanio- wymi, jak również w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzą- dowej. Głównym celem artykułu jest wskazanie pozytywnego wpływu stosowanych technologii na restrukturyzację zadłużenia i na zwiększenie podmiotowości i indywidualności najemców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the problem of using information technologies in the management of the municipal housing stock. In particular the impact of the use of these technologies on the effectiveness of the recovery of overdue municipal receivables due to the lease of communal premises and the improvement in the living and financial situation of the tenants was analyzed. In order to demonstrate the practical use of information technologies in managing the municipal housing stock and their effectiveness in the aforementioned area, the example of the electronic search engine for exchanging apartments, which was launched by the Department of Housing Management Social Housing Association in Czestochowa LLC (ZGM TBS Sp. z o.o.), was used. The article also discusses the influence of the search engine on credit management of the Municipality of Czestochowa and on the effectiveness of using its housing stock, as well as using the engine as a tool in debt relief programs for the tenants. In addition to the indicated issues, the article characterizes the systemic status of municipalities and their tasks in the management of their housing stock, as well as in meeting the housing needs of the local community. The main purpose of the article is to indicate the positive influence of the applied technologies on debt restructuring and on increasing the subjectivity and individuality of tenants.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., 2010, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, 3rd edition.
 • Brendzel-Skowera, 2012, Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 736.
 • Dębski D., 2006, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 • Doliwa A., 2015, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Legalis, Warszawa.
 • Gilowska Z., 1998, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., 2011, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Legalis, Warszawa.
 • Kadłubek M., 2015, On analysis of RFID technology application in warehouses, Applied Mechanics and Materials, vol. 795.
 • Łęgowik-Świącik S., Łęgowik-Małolepsza M., Stępień M., Turek T., 2016, Information Management in Dispersed Enterprises with the Use of Business Intelligence, XXX. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, Miskolc.
 • Małkowska A., 2010, Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 822.
 • Nowak J.M., 2011, Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w metropolitalnych i nadmorskich gminach Województwa Zachodniopomorskiego, Świat Nieruchomości, nr 75.
 • Ordinance no. 1498.2017 of 16 January 2017 of the Mayor of Czestochowa on facilitating the repayment of debt for the use of dwellings belonging to the municipal housing stock to people in a difficult financial situation.
 • Pawlik K., 2008, Jak prawidłowo zarządzać zasobami mieszkaniowymi gmin, Samorzad.infor.pl.
 • Resolution no. 647/LVII/2010 of 15 March 2010 of the City Council of Czestochowa on the detailed rules for amortizing, postponing and spreading into installments the receivables of the Municipality of Czestochowa and subordinate organizational units of the Municipality of Czestochowa for cash receivables of a legal-civil nature.
 • Sikora-Fernandez D., 2010, Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi - propozycja zmian, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (243), University of Lodz Publisher.
 • The Law of 8 March 1990 on local government (i.e. Dz. U. of 2016, item 446, as amended).
 • The Law of 7 July 1994 - Building code (i.e. Dz. U. of 2016, item 290, as amended).
 • The Law of 20 December 1996 on municipal economy (i.e. Dz. U. of 2016, item 290, as amended).
 • The Law of 21 June 2001 on the protection of the rights of tenants, municipal housing stock and on amending the Civil Code (i.e. Dz. U. of 2016, item 1610, as amended).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496090

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.