PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 13 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship | 330--339
Tytuł artykułu

Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Preceded by the debate, the 2016 implementation of the school reform in Poland brought serious organisational and program changes. These changes also concern entrepreneurship education, therefore the subject of the article is the discussion on the proposals of the Ministry of Education regarding changes to the school system, in the context of yet another comprehensive organisational and program reform of the Polish education system. The primary goal of the paper is to present the direction of change, based on the current research and discussions conducted by various forums. The author's claims in this regard are based not only on his reflections but also on the voices presented by the participants of Kraków entrepreneurship conferences and conventions of teachers, as well as by the authors of the papers included in the previous volumes of this annual. Under the limited number of hours dedicated to the teaching of entrepreneurship in post-primary schools in general education, that is, compulsory for all pupils, the most important is the careful selection of objectives and content of entrepreneurship education. The article concludes with the presentation of the essential conditions influencing the success of the implementation of changes, mainly related to the appropriate preparation of entrepreneurship teachers. (original abstract)
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow, Poland
Bibliografia
 • Andrzejczyk, A. (2016). Metody badań edukacji przedsiębiorczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 352-363 [The Research Methods of Entrepreneurship Education.]
 • Bartoń, M. (2005). Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 255-258 [Entrepreneurship as a Matura 2008 subject.]
 • Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679-701. DOI: 10.1080/00220272.2012.702223
 • Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. (2012). Brussels: Eurydice.
 • Górz, B., Rachwał, T. (2006). Uwagi do propozycji zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 226-235. [Comments about project to the changes in curriculum of the bases for entrepreneurships.]
 • Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. (2002). Brussels: Eurydice.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127-142.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24-36. [Developing business competencies of students of lower secondary schools according to teachers' opinions based on results of research conducted within EC project FIFOBI.]
 • Nowak, H. (2016). The Role of the Polish Higher Education System in the Development of Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 43-59. DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040104
 • Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 195-202. [The subject of the basics of entrepreneurship in the opinions of students and parents].
 • Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich szkół - szansa i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-47. [Basics of Entrepreneurship in Opinions of Students of Upper Secondary Schools in Kraków - Opportunities and Expectations.]
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020). Europa XXI, 26, 97-110.
 • Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 137-144. [Shaping the attitudes of students in the basics of entrepreneurship lessons.]
 • Rachwał, T. (2010). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. In: A. Surdej, K. Wach (eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń: A. Marszałek Publishing House, 139-156.
 • Rachwał, T. (2014). 10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 392-395. [10 years of the conferences on "Entrepreneurship - Education" organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow.]
 • Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81. DOI: 10.15678/EBER.2016.040105
 • Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K., Kilar, W. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 312-324. [The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools].
 • Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning, (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
 • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. [Strategy for responsible development (of Poland) until 2020 (with a perspective until 2030).]
 • Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286-296. [Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption About Realization vs. Preparation of Teachers].
 • Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli - studium porównawcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 391-400. [The subject of the basics of entrepreneurship in the opinions of students and teachers - comparison study].
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257. [Entrepreneurship education towards modern civilization and economic challenges.]
 • Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31. [Entrepreneurship Education: Between Entrepreneurial Pedagogy and Economic Education.]
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36. [Entrepreneurship as a factor of socio-economic development: literature review.]
 • Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26. DOI: 10.17399/HW.2016.153401 [Entrepreneurship education: bibliometric analysis of Polish scientific literature.]
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: Contemporary Issues in Polish Geography, P. Churski (ed.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 35-155.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23. [A place of entrepreneurship in education.]
 • Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.