PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 187--196
Tytuł artykułu

Zielone spółdzielnie" jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii

Warianty tytułu
"Green" Cooperatives as an Innovative Approach in the Use of Alternative Energy Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zielona energia jest obecnie priorytetem dla wszystkich państw Unii Europejskiej oraz wielu gospodarek światowych. Wynika to ze wzrostu świadomości społeczeństwa, które coraz częściej myśli o przyszłości nie tylko swojej, ale i przyszłych pokoleń. Wspieranie rozwoju zrównoważonego bezpośrednio przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego tak istotne są alternatywne źródła energii oraz ich propagowanie wśród lokalnej społeczności. Działania takie przyczyniają się nie tylko do poprawy środowiska, ale również do racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania "zielonej" energii. Rosnąca liczba prosumentów powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z tworzeniem "zielonych" spółdzielni. Zrzeszonym prosumentom o wiele łatwiej negocjować z dużymi koncernami czy lokalnymi władzami, którym zależy na pozyskiwaniu energii odnawialnej. Wpływa to na wzrost znaczenia i konkurencyjności spółdzielni, które dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań mogą czerpać korzyści. W artykule przedstawiono ideę "zielonych" spółdzielni, jak również czynniki sprzyjające ich powstawaniu oraz bariery rozwoju, aby zasygnalizować powstawanie nowych form wykorzystania i rozpowszechniania odnawialnych źródeł. (abstrakt oryginalny)
EN
Green energy is now a priority for all EU Member States and global economies. This is due to the increase of public awareness, which are increasingly often he thinks about the future of not only his, but of future generations. Supporting sustainable-able development, directly contributes to the improvement of the environment. It is therefore particularly important are the alternative sources of energy, and the promotion of local food-communities. Such action not only contribute to improving the environment, but also a rational and economic use of green energy. A growing number of prosumers causing that more and more often we are dealing with the creation of "green" cooperative. Affiliated prosumers much easier to negotiate with large corporations or local authorities, which depends on attracting renewable energy. This in turn affects the growth and competitiveness of the importance of cooperatives, which, thanks to innovative solutions can benefit. This article presents the idea of "green" co-operatives as well as factors conducive to the formation and development barriers.(original abstract)
Rocznik
Strony
187--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
Bibliografia
 • Boni M. (red.) (2009). Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Brodziński, Z., Brodzińska, K. (2016). Uwarunkowania rozwoju rynku zielonych miejsc pracy na przykładzie podmiotów zajmujących się przetwórstwem biomasy na cele energetyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, 25-26.
 • Cyganik, J. (2014). Kooperatywy energetyczne i energia kooperacji. Pobrane z: www.ekonomiaspołeczna.pl (25.11.2016).
 • Frąckowiak, A., Szambelańczyk, M. (2015). Spółdzielnie energetyczne - sposoby wdrożenia w Polsce. Czysta Energia, 1, 1-3.
 • Hawran, K. (2016). Program Prosument. W: B. Kryk (red.), Ekonomiczne, ekologiczne, społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych (s. 107-113). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • http://gramwzielone.pl/trendy/2636/bariery-w-rozwoju-energetyki-odnawialnej (7.07.2017).
 • http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/polityka-energetyczna/16262-oblicza-energie- wende-niemieckie-spoldzielnie-energetyczne-w-pigulce (8.07.2017).
 • http://www.energiezukunft.eu/umwelt/leben/888-energie-genossenschaften-fuer-die-ener- giewende-gn101869/ (27.11.2016).
 • http://www.gospodarzzenergia.pl/energetyka-obywatelska-na-terenach-wiejskich (20.11.2016).
 • http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/Energiegenossenschaften_web_normal.pdf (27.11.2016).
 • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rosnie-zainteresowanie-spoldzielniami-energetycznymi-2083.html (7.07.2017).
 • Jankowska, K. (2013). Niemiecka polityka wsparcia PV - zmiany i wyzwania. Czysta Energia, 2, 1-3.
 • Jankowska, K. (2014). Spółdzielnie energetyczne - przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej. Czysta Energia, 9, 1-6.
 • Szwed, D., Maciejewska, B. (2013). Demokracja energetyczna. Warszawa: Zielony Instytut.
 • Wasilewski, J., Kaleta, M., Baczyński, D. (2015). Wybrane zagadnienia rozwoju mikrosieci energetycznych w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 18 (1), 53-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.