PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 197--206
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia

Warianty tytułu
Public-Private Partnership an Innovative Solution for the Polish Healthcare Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony tematyce innowacyjnego rozwiązania dla polskiego sektora ochrony zdrowia, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). W dzisiejszych czasach polska służba zdrowia boryka się z ogromnymi problemami finansowymi (brak środków na inwestycje i remonty, ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych, niedostateczna promocja zdrowia), dlatego warte rozważenia jest wykorzystanie PPP w sektorze ochrony zdrowia. Celem artykułu było przedstawienie problematyki wykorzystania przedsięwzięć PPP jako metody doinwestowania ochrony zdrowia i podniesienia jakości usług medycznych w polskim sektorze. W pracy zdefiniowano sektor ochrony zdrowia, pojęcie innowacyjności oraz przytoczono przykłady innowacji technologicznych w medycynie. Prezentacja projektów PPP realizowanych w polskim sektorze ochrony zdrowia dowiodła, że jest to innowacyjne rozwiązanie przynoszące obopólne korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the topic of innovative solutions for the Polish health sector, i.e. public-private partnerships (PPPs). At present, the Polish health service is struggling with huge financial problems (lack of funds for investments and repairs, limited access to health services, insufficient health promotion), therefore it is worth considering the use of PPP in the health sector. The aim of the article was to present the issues of using PPP projects as a method of investing in health care and improving the quality of medical services in the Polish sector. The work defines the health sector, the concept of innovation and examples of technological innovations in medicine. Presentation of PPP projects implemented in the Polish health sector has proven that this is an innovative solution bringing mutual benefits. (original abstract)
Rocznik
Strony
197--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
Bibliografia
 • Brzozowska, K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa: CeDeWu.
 • Buczko, T. (red.) (2012). Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Cenkier, A. (2009). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych. Warszawa: Oficyna SGH.
 • Hawran, K., Kowalik, J. (2016). Analiza porównawcza dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46 (1), 272-281.
 • http://www.mf.gov.pl (15.06.2017).
 • http://www.mz.gov.pl (15.06.2017).
 • Książek. E. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 266, 100-101.
 • Małkowska, M.A. (2014). Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce. Akademia Finansów i Biznesu. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1 (39), 28-29.
 • Mansfield, E. (1968). Industrial Research and Technological Innovation. New York: W.W. Norton.
 • Moszoro, M. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) w ochronie zdrowia. Medical Maestro Magazine, 2, 149-296. Pobrane z: http://medicalmaestro.pl.
 • Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
 • Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • PPP szansą dla rynku ochrony zdrowia. Pobrane z: http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl (7.07.2017).
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sidorczuk-Pietraszko, E. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie realizacji projektów z zakresu poprawy gospodarki energetycznej w gminach. W: B. Poskrobko (red.), Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym (s. 75-91). Białystok: Wyd. WSE w Białymstoku.
 • Sokorska, K. (2011). Rozwija się rynek usług medycznych w Polsce. Pobrane z: http://www.egospodarka.pl (15.06.2017).
 • Sznyk, A., Karasek, J. (red) (2016). Raport innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Instytut Innowacyjna Gospodarka.
 • Ustawa z 9.01.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101.
 • Wójcicki, J.M., Ładyżyński, P. (red) (2008). System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Warszawa: Konsorcjum RotMed.
 • www.ppp.gov.pl (7.07.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.