PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 279--292
Tytuł artykułu

Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej

Warianty tytułu
Implementation of the Sustainable Development of Rural Areas in the EU Common Agricultural Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor rolniczy może wpływać na rozwój zrównoważony (RZ) obszarów wiejskich zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Stąd tak ważne jest, aby realizacja polityki rolnej służyła rozwojowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkańców wsi oraz utrzymaniu świadczeń ekosystemowych obszarów wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności działań PROW w zakresie uwzględniania poszczególnych ładów RZ. W pracy przeprowadzono analizę ilościową i przestrzenną danych ze sprawozdań ARiMR z lat 2004-2015 i raportów MRiRW oraz GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
The agricultural sector can influence sustainable rural development (RZ) both the positive and the negative way. That's why it is so important that the implementation of agricultural policy serves both economic development and the improvement of the quality of life of rural residents and the maintenance of ecosystem services in rural areas. The aim of the article is to present changes in the EU Common Agricultural Policy, in particular, the actions of the Rural Development Programs, in covering all three areas of sustainable development. The work carried out quantitative analysis of data from the ARiMR and Ministry of Agriculture and Rural Development Reports (2004-2015) and statistical data (GUS) as well as spatial analyzes by voivodship made in QGIS. (original abstract)
Rocznik
Strony
279--292
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), 11-38.
 • BDL GUS (2016).
 • Bórawski, P. (2010) PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85, 35-42.
 • EGO S.C., MRiRW (2016). Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER. Raport końcowy. Warszawa.
 • FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (2012). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Raport końcowy. Warszawa
 • FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (2016). Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat. Raport końcowy. Warszawa.
 • GUS (2016). Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. Warszawa.
 • Instrumenty WPR i ich reformy (2017). Dokumenty informacyjne Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf (11.04.2017).
 • Kłos, L. (2016). Instrumenty wspierające zachowanie zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Gospodarka regionalna i międzynarodowa, 46 (1), 25-38.
 • Kokoszko, K. (2014). Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 166, 139-149.
 • Komunikat Komisji do Parlamenty Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. WPR do 2020 r. KOM (2010) 672 wersja ostateczna. Bruksela.
 • MRiRW (2009). Ocena ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Raport końcowy. Warszawa.
 • MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa.
 • MRiRW (2016). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
 • Rozporządzenia UE nr 1303-1038/2013. Dz. U. L 347 z 20.12.2013.
 • Sprawozdanie z działalności ARIMR (2008, 2009, 2015). Warszawa: Departament Analiz i Sprawozdawczości.
 • Sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013 - stan na grudzień 2015, nr 9/2015. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. C 326 z 26.10.2012.
 • Uchwała nr 163 Rady Ministrów z 25.04.2012 w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020, MP 2012, poz. 839.
 • WYG PSDB, MRiRW (2016). Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych. Raport końcowy. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.