PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 675--691
Tytuł artykułu

The Role of Participation and Communication for Energy Efficient Refurbishment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola partycypacji i komunikacji dla odnowy w zakresie wydajności energetycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wysiłek, mający na celu zmianę produkcji i dostaw energii w Niemczech, nie tylko doprowadził do innowacyjnych koncepcji dostaw energii oraz dużej ekspansji sieci energetycznej, ale też do ambitnych założeń co do technologii niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na specyficznym obszarze z tej tematyki: budynkach apartamentowych z bardzo dużą liczbą właścicieli mieszkań. Przed każdym poważnym remontem, niezależnie od utrzymania standardu efektywności energetycznej, wspólnota właścicieli musi podejmować decyzje na podstawie konsensusu większości. Biorąc pod uwagę duży wkład finansowy oraz istotny wpływ na przyszłe warunki życia, owe decyzje wspólnotowe nie zawsze są łatwe do podjęcia. Co więcej, mogą one stanowić poważną barierę dla implementacji rozwiązań wydajnych energetycznie w dużych budynkach apartamentowych z heterogeniczną strukturą własności. Z tego względu, dla tej szczególnej grupy interesariuszy potrzebne stają się zarówno podstawy partycypacji, jak też właściwe założenia co do komunikacji. Aby zintegrować wszystkich właścicieli w procesie planowania i znaleźć odpowiednie rozwiązania w zakresie wydajności energetycznej, na które większość właścicieli wyrazi zgodę, można zastosować podejścia z różnych dziedzin, np. badań akceptacji, psychologii, Design Thinking czy badań dotyczących komunikacji. Niniejszy artykuł przedstawia zarys strategii partycypacji oraz komunikacji w odniesieniu do odnowy budynków w celu poprawy wydajności energetycznej, wraz z etapami partycypacji oraz scenariuszami komunikacji. Na podstawie tych założeń oraz poprzednich badań, sformułowano dziesięć kluczowych rekomendacji co do komunikacji, które mają zagwarantować sukces w procesie planowania. Poza klasycznymi instrumentami komunikacji, w artykule podkreślono między innymi zastosowanie odpowiednich działań online. Co więcej, w oparciu o ideę Design Thinking, należy zidentyfikować potrzeby i wymagania grupy docelowej we wczesnym etapie procesu planowania. Konsekwentnie, potrzeby te mogą być włączane w cały proces dzięki przedstawianiu ofert dostosowanych do indywidualnych wymagań. Artykuł wieńczy dyskusja nad omówionymi założeniami, a także nad perspektywą innowacyjnych możliwości partycypacji w celu dynamizacji odnowy energetycznej w dużych budynkach apartamentowych z wieloma właścicielami. (abstrakt oryginalny)
EN
The effort of changing energy production and supply in Germany has not only led to innovative power supply concepts and large grid expansions, but also to ambitious goals for low and zero carbon (LZC) technologies in residential buildings. The present research project has a specific focus within this context: apartment buildings with a large number of flat owners. Prior to any major refurbishment, whether standard or energy efficient, the owner community needs to make decisions based on a majority consensus. Considering the financial strain and the wide-ranging impact for future living, these majority decisions have not always been easy to make. Effectively, they have been a serious barrier for the implementation of energy efficient refurbishment in large apartment houses with a heterogeneous ownership structure. Therefore, both a participation framework and an adequate communication concept for this particular stakeholder group are needed. Approaches from various fields, e.g. acceptance research, psychology, Design Thinking, and communication studies can be applied in order to integrate all owners into the planning process and find energy efficient solutions that most owners can agree on.
This paper introduces a participation and communication framework for energy efficient refurbishment with defined participation stages and communication formats. Derived from this framework and preceding studies, ten essential communication recommendations are formulated that ensure the success of the planning process. Apart from classical communication instruments, one focus of the framework is on the implementation of applicable online activities. Furthermore, based on the Design Thinking idea, the needs and requirements of the target group should be identified at an early stage of the planning process. Consequently, these demands can be incorporated into the entire process by presenting customized offers. The paper concludes with a discussion of the presented framework and an outlook for innovative opportunities of participation in order to enhance refurbishment rates in large apartment houses with multiple owners. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
675--691
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Applied Sciences Stuttgart
 • University of Applied Sciences Stuttgart
 • University of Applied Sciences Stuttgart
Bibliografia
 • Adikari, S.; Keighran, H.; Sarbazhosseini, H. (2016). Embed Design Thinking in Co-Design for Rapid Innovation of Design Solutions. In: Marcus, A. (ed.) Design, User Experience, and Usability: Design Thinking and Methods: 3-14. 5th International Conference, DUXU 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Berkeley: Springer.
 • Albrecht, S.; Kohlrausch, N. (2008). E-Partizipation - Elektronische Beteiligung von Bevölkerung und Wirtschaft am E-Government: Studie im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, Ref. IT 1. Bremen.
 • Ambrose, G.; Harris, P. (2013). Design Thinking: Fragestellung, Recherche, Ideenfindung, Prototyping, Auswahl, Ausführung, Feedback. 2nd edn.
 • Arbter, K. (2012). Praxisbuch Partizipation: Gemeinsam die Stadt entwickeln. Wien: Magistrat der Stadt Wien.
 • Bertelsmann Stiftung. Available at: www.beteiligungskompass.org. Accessed 30 May 2017.
 • Bischoff, A.; Selle, K.; Sinning, H. (1996). Informieren, Beteiligen, Kooperieren: Kommunikation in Planungsprozessen: Eine Übersicht zu Formen, Verfahren, Methoden und Techniken. Dortmund: Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur.
 • Boulstridge, E.; Carrigan, M. (2000). Do consumers really care about corporate responsibility? Highlighting the attitude-behaviour gap. Journal of Communication Management 4(4): 355-368.
 • Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review (Juni): 84-92.
 • Coltrane, S.; Archer, D.; Aronson, E. (1986). The social-psychological foundations of successful energy conservation programmes. Energy Policy: 133-148.
 • Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns: 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft (2 vols). (Theorie des kommunikativen Handelns, 1). Frankfurt/Main.
 • Höffken, S. (2014). Mobile Partizipation: Wie Bürger mit dem Smartphone Stadtplanung mitgestalten. Dissertation zur Verleihung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur (Dr.- Ing.) genehmigt vom Fachbereich Raum- und Umweltplanung an der Technischen Universität Kaiserslautern.
 • Hofmann, S. (2016). Neue Wege in der Partizipation. Erneuerbare Energien (02): 4-7.
 • Kelley, T. (2002). Das IDEO Innovationsbuch: Wie Unternehmen auf neue Ideen kommen. München: Econ Verlag.
 • Kubicek, H.; Lippa, B.; Koop, A. (2011). Erfolgreich beteiligt? Nutzen und Erfolgsfaktoren internetgestützter Bürgerbeteiligung. Eine empirische Analyse von 12 Fallbeispielen. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 • Lenk, T.; Rottmann, O.; Albrecht, R. (2012). Energiewelt Ost. Eine wissenschaftliche Studie: Eine Studie im Auftrag der und herausgegeben von envia Mitteldeutsche Energie AG. Leipzig: Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V.
 • Nanz, P.; Fritsche, M. (2012). Handbuch Bürgerbeteiligung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
 • Rottmann, O.; Kilian, M. (2015). Digitalisierung in der Energiewirtschaft - Bedeutung, Treiber und Handlungsoptionen für die Energieversorger: Eine deskriptive Studie zum aktuellen Diskussionsstand. Leipzig: Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V.
 • Schäfer, M.; Keppler, D. (2013). Modelle der technikorientierten Akzeptanzforschung: Überblick und Reflexion am Beispiel eines Forschungsprojekts zur Implementierung innovativer technischer Energieeffizienz-Maßnahmen. Discussion Paper. Berlin: Eigenverlag.
 • Schweizer-Ries, P.; Keppler, D.; Nolting, K. (2010). Aktivität und Teilhabe - Akzeptanz Erneuerbarer Energien durch Beteiligung steigern. Final report.
 • Stern, P.C. (1984). Energy Use: The Human Dimension. New York: Freeman and Company.
 • Stern, P.C. (1985). Energy Efficiency in Buildings: Behavioural Issues. Washington, DC: National Academy Press.
 • Stieß, I.; Dunkelberg, E. (2013). Objectives, barriers, and occasions for energy efficient refurbishment by private homeowners. Journal of Cleaner Production 48: 250-259.
 • Weiss, L. (2002). Developing Tangible Strategies. Design Management Journal 13(1): 32-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.