PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 20(2) | 31--42
Tytuł artykułu

Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Integration Between Housing Development and Railway Infrastructure in Rural Areas of Wroclaw's Suburban Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefy podmiejskie największych aglomeracji w Polsce są obszarami koncentracji problemów komunikacyjnych na czele z kongestią w ruchu drogowym. Problemy te wynikają głównie z niekontrolowanej i żywiołowej formy suburbanizacji jaką zaobserwować można w Polsce w ostatnich latach. Chaos i rozproszenie zabudowy przekłada się na niewydolność transportu zbiorowego i uzależnienie od samochodu. Przeciwdziałanie tym procesom powinno mieć charakter oddolny, czyli zmierzać do ograniczenia potrzeb przemieszczeń z wykorzystaniem transportu indywidualnego, głównie dzięki rozwojowi przestrzennemu w oparciu o wysoką dostępność transportu zbiorowego. Szczególną rolę w kontekście codziennych, wahadłowych przemieszczeń ze stref podmiejskich do rdzenia aglomeracji powinien odgrywać transport kolejowy, który jest niezależny od ruchu drogowego, niskoemisyjny, a także posiada wysoką zdolność przewozową. W poniższym artykule podjęta została próba oceny integracji pomiędzy rozwojem zabudowy mieszkaniowej a systemem infrastruktury kolejowej na przykładzie obszarów wiejskich we wrocławskiej strefie podmiejskiej. Ocena została oparta o trzy elementy: położenie stacji kolejowej w odniesieniu do środka ciężkości zabudowy, symetria zabudowy wsi względem linii kolejowej oraz udział zabudowy w strefach jednakowej odległości (buforach). (abstrakt oryginalny)
EN
In suburban zones of the largest urban agglomerations in Poland there are transport problems mainly traffic congestion. These problems occurs due to uncontrolled forms of suburbanization observed in Poland in recent years. Chaos in spatial planning and dispersion of development means inefficiency public transport and dependence on individual transport. Counteracting these processes should be focused on limiting car movements needs and high level of public transport availability. Railway transport play an important role in the context of daily commutings from suburban zone to city centre, because it is independent of congestion, environment friendly and has a high transport capacity. The purpose of this paper is to assess the integration between the development of residential housing and the railway infrastructure system on the example of rural areas in the Wrocław suburban area. The research was based on three elements: comparison of the location of the railway station and mean centre of buildings, analyze the symmetry of the village based on share buildings on both sides of the railway line and analyze share of buildings in the two zones of equal distance (buffers). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), 31-43.
 • Cervero R., Kockelman K., 1997, Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and design, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2(3), 199-219. (DOI: 10.1016/S1361-9209(97)00009-6)
 • Chmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Currie G., 2006, Bus transit oriented development - strengths and challenges relative to rail, Journal of Public Transportation, 9(4), 1-21, (DOI: 10.5038/2375- 0901.9.4.1)
 • Dittmar H., Ohland G., 2012, The new transit town: best practices in transit-oriented development, IslandPress, London.
 • Guerra E., Cervero, R., 2013, Is a Half-Mile Circle the Right Standard for TODs? Access Magazine, 42, 17-23.
 • Guzik R., 2016, Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), 49-61. (DOI: 10.4467/2543859X PKG.16.022.6320)
 • Hajduk K., 2013, Nowoczesne spojrzenie na proces walki z hałasem kolejowym, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 3, 10-13.
 • Ilnicki D., Michalski, P. 2015, Wpływ zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia. Studia Miejskie, 20, 47-59.
 • Jażdżewska I., 2006, Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, Przegląd Geograficzny, 78(4), 561-574.
 • Jurkowski W., 2016, Stacje kolejowe w strefach podmiejskich jako zintegrowane węzły przesiadkowe. Analiza porównawcza Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Problemy Rozwoju Miast, 4, 53-63.
 • Kaszubowski D., 2011a, Rozwój metropolitalnego systemu transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji Portland w USA, Transport Miejski i Regionalny, 6, 16-22.
 • Kaszubowski D., 2011b, Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12(12), 175-184.
 • Knowles R. D., 2012, Transit oriented development in Copenhagen, Denmark: from the finger plan to Ørestad, Journal of Transport Geography, 22, 251-261.
 • Koźlak A., 2013, Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 143, 172-185.
 • Kruszyna M., 2012, Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności, Przegląd Komunikacyjny, 10, 34-37.
 • Lewis D., 1977, Estimating the influence of public policy on road traffic levels in Greater London, Journal of Transport Economics and Policy, 11(2), 155-168.
 • Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 1, 217-280.
 • Mogridge M. J., 1990, Travel in towns: jam yesterday, jam today and jam tomorrow?, Macmillan Press.
 • Modrzewski B., Beim M., 2013, W kierunku racjonalnej urbanistycznej polityki Polski, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24, 9-24.
 • Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski, (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 3, 115-124.
 • Plane D.A., 1986: Urban transportation: Policy alternatives, [w:] S. Hanson (red.) The geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York-London, 386-414.
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego. Część D - linie kolejowe http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok, 24116,idmp,22,r,r [13.04.2017]
 • Radzimski A., Gadziński J., 2016, Jak transport publiczny wpływa na kształtowanie się rynku nieruchomości? Przykład Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(3), 34-45. (DOI 10 .4467/2543859XPKG.16.016.6314)
 • Ritsema van Eck J., Burghouwt G., Dijst M., 2005, Lifestyles, spatial configurations and quality of life in daily travel: an explorative simulation study, Journal of Transport Geography, 13, 123-134. (DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004. 04.013)
 • Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 469.
 • Schiller P. L., Bruun E. C., Kenworthy J. R., 2010, An introduction to sustainable transportation: Policy, planning and implementation, Earthscan.
 • Schlossberg M., Brown N., 2004, Comparing transit-oriented development sites by walkability indicators. Transportation Research Record, Journal of Transportation Research Board, 1887, 34-42. (DOI: 10.3141/1887-05)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.09.2012, http://katywroclawskie.pl/sites/default/files/ attachment/kw_zmiana_studium_kierunki.jpg [12.04.2017]
 • Suzuki H., Cervero R., Iuchi K., 2013, Transforming cities with transit: Transit and land-use integration for sustainable urban development, World Bank Publications.
 • Wilk W., 2000, Usługi dla przedsiębiorstw i usługi konsumpcyjne w Warszawie - zmiany rozmieszczenia w latach 1986-2000, [w:] I. Jażdżewska (red.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 169-173.
 • Wolaniuk A., 1997, Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni, Szlakami Nauki 25, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Zathey M., 2010, Problem suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej, http://www.warr.pl/pliki/2010/ projekty/m_zathey.pdf [20.03.2017]
 • Zuziak Z., 2010, Forma metropolitalna i zrównoważona mobilność, Czasopismo Techniczne. Architektura, 107 (1-A), 75-93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.