PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | T. 6, Nr 1 | 329--349
Tytuł artykułu

O znaczeniu "faktu" w polskim języku prawnym i prawniczym

Warianty tytułu
About the meaning of the word "fact" in the languages of legal acts and legal practitioners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor tekstu zwraca uwagę na pewne sprzeczności o charakterze semantycznym rysujące się na tle kontekstów występowania słowa "fakt" w wypowiedziach języka prawnego i prawniczego. Sprzeczności te dotyczą zwłaszcza możliwości przypisania "faktowi" niektórych wyłączających się logicznie predykatów, w szczególności "prawdziwy" i "nieprawdziwy" a także "istniejący" i "nieistniejący". Słowo to jest jednocześnie kluczowe dla zrozumienia prawniczego pojęcia "prawdy". Nietypowa dla wyrażeń języka ogólnego łączliwość semantyczna "faktu" oraz wspomnianych predykatów sugeruje specyficzne i odmienne znaczenie słowa "fakt" w języku prawnym i prawniczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article draws attention to certain semantic contradictions appearing in contexts where the word "fact" is used in the language of legal acts and the language of legal practitioners. These contradictions pertain, in particular, to the possibility of attributing some logically exclusive predicates, especially such as "true" & "untrue" and "existing" & "non-existing" to "fact". This word is also key to an understanding of the legal notion of "truth". The semantic collocation of "fact", atypical for the expressions in general language, and the aforementioned predicates, suggests a specific and different meaning of the word "fact" in the language of legal acts and legal practitioners. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
329--349
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych
Bibliografia
 • W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971.
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa 2008.
 • S. Dalka, Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, t. 2, Gdańsk 1992.
 • Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1965.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009.
 • J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kraków 2003.
 • M. Sawczuk, Teoria prawdy w procesie cywilnym (procesowym i materialnym), [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego, Warszawa 1985.
 • J. Klich, Problem prawdy w procesie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 51/1976.
 • J. Klich-Rump, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977.
 • A. Schaff, Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy, Warszawa 1951.
 • A. Schaff, Język a poznanie, Warszawa 1967.
 • A. Schaff, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1965.
 • A. Synowiecki, Fakty i prawa nauk przyrodniczych w świetle tezy o istnieniu obiektywnych zdarzeń, Studia Filozoficzne , nr 2/1972.
 • M. Waligórski, Gwarancje wykrycia prawdy w procesie cywilnym, Państwo i Prawo, nr 8-9/1953.
 • J. Jodłowski, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987.
 • J. Jodłowski, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 • K. Piasecki, Znaczenie procesowe faktów powszechnie znanych i faktów znanych urzędowo, Palestra, nr 10/1961.
 • Z. Resich, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958.
 • B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975.
 • W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974.
 • J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kraków 2003.
 • K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
 • H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011.
 • M. Waligórski, Prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura, Warszawa 1947.
 • H. Mądrzak, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003.
 • A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
 • M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, [w:] Dzieła wybrane, t. 3, red. S. Waltoś, Kraków 2011.
 • S. Pikulski, Pewność środków dowodowych i ustaleń faktycznych w procesie karnym, Nowe Prawo, nr 5-6/1989.
 • M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.
 • M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, [w:] Dzieła wybrane, t. 2, red. S. Waltoś, Kraków 2011.
 • S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1981.
 • M. Strogowicz, Prawda obiektywna i dowody sądowe w radzieckim procesie karnym, Warszawa 1959.
 • B. Kurzępa, Zakazy dowodowe a zasada prawdy materialnej, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji (Krasiczyn 15-16.10.2005 r.), red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006.
 • T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, Warszawa 2008.
 • Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Kraków 2005.
 • S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1981.
 • W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa- -Poznań 1994.
 • D. Karczmarska, Zasada prawdy materialnej a konsensualne formy rozstrzygania spraw karnych, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji (Krasiczyn 15-16.10.2005 r.), red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006.
 • L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2001.
 • E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego, teksty, formularze, Warszawa 1970.
 • B. Russell, Badania dotyczące znaczenia i prawdy, Kraków 2011.
 • E. Grodziński, Zarys teorii nonsensu, Wrocław - Warszawa - Kraków 1981.
 • M. Sawczuk, Teoria prawdy w procesie cywilnym (procesowym i materialnym), [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego, Warszawa 1985.
 • E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.
 • K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne , Warszawa 1965.
 • T. Gizbert-Studnicki, O nieważnych czynnościach prawnych w świetle czynności konwencjonalnych, Państwo i Prawo, nr 4/1975.
 • H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006.
 • E. Grodziński, Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej, Warszawa 1989.
 • K. Mudyń, Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia, Kraków 1992.
 • A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • H. Mądrzak, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003.
 • K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
 • W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria Państwa i Prawa, Warszawa 1979.
 • J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.
 • B. Wolniewicz, Rzeczy i fakty, Warszawa 1968.
 • S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny , red. J. Woleński, Warszawa 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496566

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.