PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | T. 6, Nr 1 | 497--510
Tytuł artykułu

Powaga rzeczy osądzonej a nadanie klauzuli wykonalności na rzecz współuczestnika jednolitego nie będącego stroną lub interwenienta ubocznego

Warianty tytułu
The force of res judicata and granting the enforcement order in favour of a non-party uniform participant or a third party intervener
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę konfrontacji koncepcji występujących w doktrynie i orzecznictwie na temat powagi rzeczy osądzonej i jej granic podmiotowych z aktualnym brzmieniem przepisów regulujących tę instytucję oraz przepisami dotyczącymi postępowania klauzulowego zapewniającymi możliwość dochodzenia roszczenia wskazanego w prawomocnym wyroku na drodze postępowania egzekucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to confront the concepts relating to the force of res judicata and its subjective limits present in the doctrine and jurisdiction with the current wording of the provisions regulating this institution and the provisions concerning enforcement-warrant proceedings which ensure a possibility to pursue a claim indicated in a judgment having the force of res judicata through enforcement proceedings. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
497--510
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • P. Telenga, Komentarz do art. 366 k.p.c., [w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2014 nr 166374.
 • W. Kufel, Res iudicata. Przegląd zapatrywań na istotę powagi rzeczy osądzonej w procesie cywilnym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/1964.
 • A. Miączyński, Istota prawomocności w świetle poglądów nauki niemieckiej, Studia Cywilistyczne, nr 25-26/1975.
 • Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1978.
 • W. Broniewicz Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006.
 • W. Broniewicz, Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Studia Iuridica, nr 5/1976.
 • Komentarz K. Piaseckiego do art. 363 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, A. Marciniak, t. 1, Warszawa 2014.
 • A. Góra-Błaszczykowska Orzeczenia w procesie cywilnym art. 316-366 k.p.c. Komentarz Warszawa 2003.
 • W. Berutowicz Postępowanie cywilne w zarysie, Wrocław 1971.
 • Z. Hahn, Powaga rzeczy osądzonej, Polski Proces Cywilny, nr 9/1935.
 • M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Polski Proces Cywilny, nr 5-6/1938.
 • Ł. Błaszczak, Instytucja rozszerzonej prawomocności wyroku, a przepis art. 778 1 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 10/2009.
 • Ł. Błaszczak, Instytucja rozszerzonej prawomocności wyroku, a przepis art. 778 1 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 10/2009.
 • Komentarz A. Jakubeckiego do art. 365 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX 2013, Nr 147352.
 • I. Kunicki Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, Warszawa 2010.
 • I. Kunicki , Glosa do wyroku SN z 15 lipca 1998 r. (II UKN 129/98), Przegląd Sądowy, nr 1/2002.
 • K. Stefko, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1956.
 • J. Jodłowski, Postępowanie cywilne, red. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Warszawa 2009.
 • M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota - Zakres - Rodzaje, Warszawa 1975.
 • M. Muliński Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, Warszawa 2005.
 • K. Potrzobowskiego, Orzecznictwo Sądów Polskich, Warszawa 1968.
 • Jędrzejewska, Interwencja uboczna samoistna, Państwo i Prawo, nr 10/1971.
 • I. Kunicki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz art. 1-729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2003.
 • M. Jędrzejewska, K. Weitz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 • M. Manowska, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I (art. 1-505 37 ), red. M.Manowska, Warszawa 2011.
 • A. Zieliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A.Zieliński, Warszawa 2012.
 • I. Gromska-Szuster, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, t. 1, art. 1-366, Warszawa 2011.
 • J. Klimkowicz Interwencja uboczna według kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.